גוש 6431 כפר סבא

גוש 6431 מכיל 476 חלקות: גוש 6431 חלקה 1, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 2, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 3, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 4, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 5, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 6, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 7, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 8, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 9, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 10, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 11, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 12, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 13, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 14, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 15, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 16, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 17, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 18, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 19, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 20, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 21, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 22, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 23, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 24, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 25, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 26, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 27, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 28, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 29, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 30, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 31, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 32, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 33, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 34, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 35, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 36, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 37, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 38, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 39, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 40, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 41, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 42, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 43, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 44, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 45, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 46, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 47, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 48, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 49, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 50, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 51, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 52, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 53, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 54, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 55, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 56, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 57, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 58, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 60, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 61, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 62, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 63, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 64, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 65, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 66, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 67, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 68, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 69, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 70, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 71, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 72, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 73, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 74, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 75, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 76, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 77, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 78, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 79, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 80, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 81, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 82, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 83, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 84, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 85, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 86, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 87, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 88, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 89, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 90, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 91, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 92, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 93, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 94, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 95, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 96, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 97, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 98, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 99, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 100, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 101, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 102, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 103, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 104, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 105, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 106, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 107, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 108, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 109, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 110, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 111, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 112, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 113, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 114, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 115, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 116, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 117, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 118, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 119, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 120, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 121, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 122, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 123, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 124, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 125 , סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 126, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 127, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 128, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 129, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 130, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 131, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 132, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 133, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 134, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 135, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 137, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 138, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 139, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 140, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 141, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 142, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 143, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 144, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 145, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 146, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 147, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 148, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 149, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 150, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 151, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 152, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 153, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 154, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 155, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 156, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 157, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 158, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 159, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 160, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 161, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 162, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 163, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 164, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 165, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 166, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 167, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 168, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 169, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 170, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 171, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 172, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 173, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 174, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 175, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 176, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 177, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 178, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 179, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 180, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 181, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 182, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 183, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 184, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 185, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 186, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 187, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 188, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 189, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 190, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 191, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 192, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 193, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 194, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 195, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 196, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 197, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 198, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 199, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 200, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 201, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 202, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 203, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 204, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 205, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 206, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 207, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 208, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 209, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 210, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 211, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 212, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 213, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 214, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 215, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 216, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 217, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 218, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 219, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 220, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 221, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 222, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 223, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 224, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 225 , סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 226, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 227, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 228, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 229, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 230, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 231, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 232, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 233, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 234, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 235, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 237, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 238, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 239, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 240, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 241, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 242, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 243, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 244, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 245, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 246, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 247, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 248, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 249, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 250, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 251, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 252, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 253, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 254, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 255, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 256, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 257, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 258, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 259, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 260, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 261, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 262, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 263, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 264, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 265, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 266, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 267, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 268, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 269, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 270, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 271, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 272, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 273, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 274, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 275, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 276, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 277, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 278, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 279, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 280, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 281, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 282, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 283, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 284, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 285, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 286, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 287, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 288, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 289, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 290, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 291, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 292, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 293, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 294, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 295, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 296, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 297, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 298, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 299, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 300, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 301, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 302, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 303, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 304, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 305, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 306, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 307, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 308, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 309, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 310, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 311, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 312, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 313, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 314, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 315, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 316, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 317, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 318, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 319, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 320, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 321, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 322, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 323, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 324, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 325, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 326, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 327, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 328, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 329, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 330, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 331, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 332, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 333, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 334, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 335, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 336, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 337, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 338, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 339, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 340, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 341, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 342, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 343, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 344, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 345, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 346, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 347, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 348, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 349, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 350, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 351, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 352, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 353, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 354, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 355, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 356, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 357, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 358, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 360, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 361, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 362, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 363, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 364, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 365, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 366, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 367, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 368, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 369, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 370, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 371, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 372, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 373, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 374, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 375, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 376, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 377, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 378, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 379, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 380, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 381, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 382, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 383, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 384, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 385, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 386, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 387, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 388, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 389, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 390, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 391, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 392, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 393, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 394, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 395, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 396, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 397, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 398, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 399, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 400, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 401, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 402, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 403, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 404, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 405, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 406, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 407, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 408, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 409, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 410, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 411, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 412, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 413, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 414, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 415, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 416, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 417, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 418, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 419, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 420, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 421, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 422, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 423, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 424, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 425 , סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 426, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 427, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 428, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 429, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 430, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 431, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 432, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 433, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 434, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 435, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 437, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 438, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 439, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 440, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 441, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 442, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 443, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 444, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 445, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 446, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 447, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 448, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 449, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 450, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 451, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 452, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 453, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 454, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 455, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 456, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 457, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 458, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 459, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 460, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 461, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 462, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 463, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 464, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 465, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 466, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 467, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 468, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 469, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 470, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 471, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 472, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 473, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 474, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 475, סטטוס:מוסדר גוש 6431 חלקה 476, סטטוס:מוסדר קרקעותגוש חלקה