גוש 6432 כפר סבא

גוש 6432 מכיל 119 חלקות: גוש 6432 חלקה 1, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 2, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 3, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 4, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 5, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 6, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 7, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 8, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 9, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 10, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 11, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 12, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 13, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 14, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 15, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 16, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 17, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 18, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 19, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 20, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 21, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 22, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 23, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 24, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 25, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 26, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 27, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 28, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 29, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 30, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 31, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 32, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 33, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 34, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 35, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 36, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 37, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 38, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 39, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 40, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 41, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 42, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 43, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 44, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 45, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 46, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 47, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 48, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 49, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 50, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 51, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 52, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 53, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 54, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 55, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 56, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 57, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 58, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 60, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 61, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 62, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 63, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 64, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 65, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 66, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 67, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 68, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 69, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 70, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 71, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 72, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 73, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 74, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 75, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 76, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 77, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 78, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 79, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 80, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 81, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 82, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 83, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 84, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 85, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 86, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 87, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 88, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 89, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 90, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 91, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 92, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 93, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 94, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 95, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 96, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 97, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 98, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 99, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 100, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 101, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 102, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 103, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 104, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 105, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 106, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 107, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 108, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 109, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 110, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 111, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 112, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 113, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 114, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 115, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 116, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 117, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 118, סטטוס:מוסדר גוש 6432 חלקה 119, סטטוס:מוסדר קרקעותגוש חלקה