פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

## הגדרת תאונת דרכים:## "תאונת דרכים" מוגדרת בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים כך: "מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף (מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי לרבות פגיעה בהתקן הדרוש לתפקוד אחד מאברי הגוף שהיה מחובר לגוף) עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה לרבות, נסיעה ברכב, כניסה לתוכו או ירידה ממנו, החנייתו, דחיפתו או גרירתו, טיפול-דרך או תיקון-דרך ברכב, שנעשה בידי המשתמש בו או בידי אדם אחר שלא במסגרת עבודתו, לרבות הידרדרות או התהפכות של הרכב או התנתקות או נפילה של חלק מהרכב או מטענו תוך כדי נסיעה וכן הינתקות או נפילה כאמור מרכב עומד או חונה, שלא תוך כדי טיפולו של אדם ברכב במסגרת עבודתו ולמעט טעינתו של מטען או פריקתו, כשהרכב עומד". לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, בנוסף למפורט לעיל, יראו כתאונת דרכים גם מאורע שאירע עקב התפוצצות או התלקחות של הרכב, שנגרמו בשל רכיב של הרכב או בשל חומר אחר שהם חיוניים לכושר נסיעתו, אף אם אירעו על ידי גורם שמחוץ לרכב, וכן מאורע שנגרם עקב פגיעה ברכב שחנה במקום שאסור לחנות בו או מאורע שנגרם עקב ניצול הכוח המיכני של הרכב, ובלבד שבעת השימוש כאמור לא שינה הרכב את ייעודו המקורי. אולם חשוב לציין כי לא יראו כתאונת דרכים מאורע שאירע כתוצאה ממעשה שנעשה במתכוון כדי לגרום נזק לגופו או לרכושו של אותו אדם, והנזק נגרם על ידי המעשה עצמו ולא על ידי השפעתו של המעשה על השימוש ברכב המנועי. ##איך לבחור עורך דין תאונות דרכים ?## שכר טרחת עורך דין תאונות דרכים (בנזקי גוף) הוא אחיד לכל עורכי הדין בארץ ולכן חשוב לפנות אל עורך דין מומחה בתאונות דרכים שיכול לסייע לכם לעבור את תהליך ההחלמה תוך הסדרת מקדמה (תשלום תכוף) לכיסוי הוצאות המחיה עד לקבלת הפיצוי הסופי מחברת הביטוח ולוודא שקיבלתם את הפיצוי המרבי לו אתם זכאים. ## פיצויים לנפגעי תאונות דרכים - קטין:## אדם נפגע בתאונת דרכים, כהגדרתה בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התאונה ארעה בעת שכלי רכב מנועי שנהג בו הנתבע פגעה בתובע, שהיה הולך רגל, על תאונת דרכים זו חלו גם הוראות צו הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (יהודה ושומרון), תשל"ו-1976. עקב התאונה נפגע התובע בירך רגלו השמאלית והימנית ואף סבל משברים. התובע אושפז. בעת התאונה היה התובע קטין, מאחר שהיה בשלבי צמיחה, נזקק למספר ניתוחים חוזרים לצורך תיקונים והארכה של הגפה הימנית. התובע נבדק על ידי מומחה מטעם בית המשפט. מומחה זה נתן שלוש חוות דעת זמניות אשר התייחסו למצבו של התובע בתקופת גדילתו לפי הפירוט הבא: 30% בגין הליקוי בברך ימין; 20% בגין החלשת שריר הקואדריצפס 5% בגין הקיצור ברגל ימין ו- 20% בגין צלקות ברגל ימין. הנכות המשוקללת של התובע עמדה על 57.44%. טענת התובע היתה, כי לצד חוות הדעת הרפואיות שהוגשו, יש גם להסתמך על המסמכים האחרים וכן על עדותו של אבי התובע שתיאר את הפגיעה האורטופדית הקשה ממנה סבל, פגיעה מורכבת אשר הצריכה מעקב ואשפוז ממושך, לאורך שנים. בית המשפט קיבל את התביעה ופסק לתובע סך של כמיליון שקלים בתוספת שכר טרחת עו"ד תאונות דרכים. ## פיצויים לנפגעי תאונות דרכים - נכות תפקודית:## הוגשה תביעה בבית המשפט. התובע ביקש לחייב את חברת הביטוח בפיצוי עקב נזקי גוף שנגרמו לו בשל תאונת דרכים. התאונה ארעה במהלך עבודתו של התובע. לתובע נקבעה נכות רפואית ע"י הוועדה הרפואית במוסד לביטוח לאומי בשיעור 25% לצמיתות. מכוח תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) תשט"ז 1956 הוגדל שעור הנכות ל- 38%. בית המשפט ציין כי רק הנכות הרפואית שנקבעה בשיעור 25% מחייבת בתביעה מכוח סעיף 6ב' לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. עם זאת צוין כי בית המשפט מוסמך לקבוע נכות תפקודית שונה בהתאם לראיות ובית המשפט קבע כי התובע אינו יכול לעמוד, או ללכת זמן ממושך, ואינו יכול לתפקד עוד בעבודתו הקודמת וכי שמגוון העבודות בהן יכול לעסוק התובע צומצם במידה רבה. לכן נכותו התפקודית של התובע נקבעה בשיעור של 35% וחברת הביטוח חויבה לפצות את התובע לפי נכות זו. ##פיצויים לנפגעי תאונות דרכים - אירוע מוחי:## אדם נפגע בתאונת דרכים, התאונה הוכרה גם כתאונת עבודה על ידי בית הדין האזורי לעבודה. כתוצאה מהתאונה, נחבל התובע בפלג גופו השמאלי, באופן שלא יכול היה מיד לאחר התאונה להניע כלל את הגפיים השמאליות. התובע פונה לבית החולים שם אובחן כסובל מאירוע מוחי בצד ימין. כעבור כחודש הועבר התובע להמשך טיפול במחלקת שם אובחן כסובל מבעיות קוגנטיביות קשות ומבעיות זיכרון. הוא שוחרר מבית החולים כשלושה וחצי חודשים לאחר התאונה. התאונה הוכרה על ידי ביטוח לאומי כתאונת עבודה, על פי קביעתה של הועדה הרפואית של ביטוח לאומי הועמדה נכותו הרפואית של התובע כתוצאה מהתאונה על 44% לצמיתות: 20% בגין אירוע מוחי ושיתוק חלקי של חצי פלג גוף שמאל, ו-30% בגין פגיעה בשדה ראיה שמאלי. עוד הוחלט על ידי המוסד לביטוח לאומי, על פי תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי, להעמיד את אחוזי הנכות של התובע כתוצאה מהתאונה על 66% נכות לצמיתות. בית המשפט פסק לתובע פיצויים בגין הפסדי שכר, עזרת צד ג', סיעוד הוצאות מיוחדות, ניידות, כאב וסבל ושכר טרחת עורכי דין. ## פיצויים לנפגעי תאונות דרכים - תאונה קשה:## אישה נפגעה בתאונת דרכים, כתוצאה מהתאונה נפגעה באורח קשה, איבדה את הכרתה והובהלה לבית החולים, היא אושפזה ביחידה לטיפול נמרץ כשהיא סובלת מפגיעות ושברים בכל חלקי גופה, ובעיקר שברים בגולגולת, בפנים, בלסת, בגפיים ושבר באגן. התובעת נותחה על-ידי רופאי מחלקת א.א.ג ואורטופדיה, בפניה ובכל חלקי גופה, והונשמה בהיותה מחוסרת הכרה על ידי מכונת הנשמה מלאכותית. היא שוחררה מבית החולים כשהיא על כיסא גלגלים עם המלצות להמשך טיפול פיזיותראפי, טיפול פסיכולוגי, טיפול סיעודי ושיקומי, טיפולי שיניים, פה ולסת וניתוחים חוזרים. בית המשפט מינה מומחים רפואיים בתחום האורטופדיה, הפלסטיקה, פה ולסת ורפואת נשים. המומחים קבעו את שיעור נכותה של התובעת כדלקמן: בתחום האורטופדיה נקבע שלתובעת נותרו 10% נכות בגין הפגיעה בברך השמאלית ו-10% נכות בגין הפגיעה המשולבת בעצם הירך ובפרק הירך השמאלי. בתחום הפלסטיקה נקבע שנותרו לתובעת 20% נכות בגין הצלקות בפנים. בתחום הפה והלסת נקבע 6.5% נכות לצמיתות מתוכם 5% בגין צלקות בפנים ובצוואר, 1% בגין פגיעה קלה בעצב, וחצי אחוז בגין אובדן שתי שיניים בלסת העליונה. בתחום הגניקולוגיה נקבע כי התאונה לא הותירה נכות גניקולוגית צמיתה אצל התובעת. בית המשפט חייב את חברת הביטוח לשלם לתובעת פיצויים בגין, הפסדי השתכרות, טיפולי שיניים, טיפולים פסיכולוגיים, ניידות, הוצאות רפואיות, סיעוד ועזרת צד ג', כאב וסבל, טיפולי פוריות, הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין. ## פיצויים לנפגעי תאונות דרכים - נכות פסיכיאטרית:## אישה שנפגעה על ידי קטנוע בתאונת דרכים הגישה תביעת פיצויים לבית המשפט. עקב התאונה, בה נפגעה תובעת בראש, היא הועברה לבית החולים במצב של חוסר הכרה, כשהיא מגיבה לגרויי כאב בתנועות בארבע הגפיים. בחדר המיון אובחנה התובעת כסובלת מפגיעת ראש עם דימום תוך גולגלתי באיזור פרונטלי ימני, וכן התקפי פרכוסים. בדיקת סי.טי של המוח הראתה דימומים קטנים באזור הפרונטלי מימין. במשך תקופת אשפוזה שבה התובעת להכרתה. בית המשפט מינה מומחה בתחום הנפשי לבדיקת התובעת. בית המשפט פסק כי לתובעת צפוי קושי של ממש בנסיון להשתלב מחדש במעגל העבודה, ובמיוחד כשיהא עליה להתמודד על השגת מקום עבודה לעומת עובד שאין לו נכות. בנסיבות אלה נכון העמיד בית המשפט את נכותה התפקודית של התובעת על 30% וחייב את חברת הביטוח לפצות אותה בהתאם לנכות זאת מכוח חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים. ##זכרו, שכר טרחת עורך דין תאונות דרכים הינו אחיד לכל עורכי הדין בארץ, חשוב לבחור עו"ד תאונות דרכים מנוסה שידאג שתעברו את תהליך ההחלמה תוך הסדרת מקדמה לכיסוי הוצאות המחיה עד לקבלת הפיצוי הסופי מחברת הביטוח ויוודא שקיבלתם את הפיצוי המרבי לו אתם זכאים.## פיצוייםתאונת דרכים