ביטוח לאומי גמלת ניידות

הסכם הניידות : הגמלה משתלמת למבוטח בהתאם להסכם הקרוי הסכם ניידות שנחתם בין משרד האוצר לבין המוסד לביטוח לאומי לפי סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי - הסכם הניידות הוא הסכם הנעשה מכח חוק והוא מעניק זכויות לציבור הנכים בישראל - תכליתו של הסכם הניידות לסייע במימון תחליף לרגליים שאין מתפקדות כראוי על מנת להקל על ניידות המוגבל. זכאות לגמלת ניידות : החוק מגדיר "מוגבל בניידות" כתושב ישראל הנמצא בישראל ומלאו לו 3 שנים ועדיין לא הגיע לגיל פרישה, אשר ועדה רפואית של משרד הבריאות קבעה לו אחוזי נכות כמוגבל בניידות עקב ליקויים ברגליו על פי רשימת הליקויים. שהות בחו"ל : הסכם הניידות כלל הוראות לעניין זכותם של זכאים בעת שהותם בחו"ל ולעניין זכותו של המוסד לדרוש החזר עבור תשלומים שבוצעו בעת שהות הזכאים בחו"ל. עניין זה בא בפני בית המשפט הגבוה לצדק בעתירה על פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה ובג"צ פירש את הסכם הניידות כך שזכאי הנמצא בחו"ל תקופה של עד 6 חודשים יחשב כמי שנמצא בארץ.ביטוח לאומיניידות