את מי תובעים בתאונת דרכים ?

## את מי תובעים בתאונת דרכים ?## התשובה לשאלה את מי תובעים בתאונת דרכים היא שנהג הרכב תובע את חברת הביטוח של הרכב בו נהג. נוסע בתוך הרכב תובע את חברת הביטוח של הרכב בו נסע. הולך רגל תובע את חברת הביטוח של הרכב שפגע בו. פוליסת הביטוח הרלוונטית היא פוליסת ביטוח חובה. אם אין לנוהג פוליסת ביטוח או בתאונות פגע וברח ישולמו פיצויים באמצעות קרנית. ## אחריות חברת הביטוח של הרכב:## חברת הביטוח של נהג הרכב חייבת לפצות את כל הנפגעים שהיו ברכב בזמן התאונה, על נזק גוף שנגרם להם בתאונת דרכים שבה מעורב הרכב. הנוהג ברכב רכב הרשום בישראל או החייב ברישום בישראל לפי כל דין, או רכב שאינו חייב ברישום שבעליו הוא ישראלי חייב לפצות נפגע שהוא ישראלי או תייר חוץ על נזק גוף שנגרם לו בתאונת דרכים שבה מעורב הרכב אף אם התאונה אירעה באזור או בשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית או באזורים ויראו את התאונה כאילו אירעה בישראל. אם השימוש ברכב נעשה על פי היתר מאת בעל הרכב או המחזיק בו, תחול האחריות גם על מי שהתיר את השימוש. ##תאונה שבה מעורבים מספר כלי רכב:## בתאונת דרכים שבה היו מעורבים מספר כלי רכב, תחול על כל נוהג האחריות לנזקי הגוף של מי שנסע בכלי הרכב שלו. אם נפגע אדם מחוץ לכלי הרכב, בתאונה דרכים שבה היו מעורבים מספר כלי רכב יהיו הנוהגים חייבים כלפיו יחד ולחוד, בינם לבין עצמם ישאו בנטל החיוב בחלקים שווים. במידה ואירעה תאונת דרכים שבה היו מעורבים אופנוע אחד או יותר ורכב אחר אחד או יותר שאינו אופנוע, ישלמו המבטחים של הרכב האחר למבטחים של האופנוע, 75% מהפיצויים על נזקי גוף שהמבטחים של האופנוע חייבים בתשלומם עקב התאונה. המבטחים של הרכב האחר יהיו חייבים יחד ולחוד כלפי המבטחים של האופנוע, ובינם לבין עצמם יישאו בנטל החיוב בחלקים שווים. תאונת דרכיםשאלות משפטיות