תביעת פיצויים בגין נזקים - הצפה

פיצויים כספיים בגין נזקי הצפה : העיקרון של השבת המצב לקדמותו הוא עקרון בסיסי בדיני נזיקין והוא חל גם בהערכת הפיצויים בגין נזקי רכוש, הכלל הוא כי במרבית המקרים הפיצוי לא נועד להעניש את המזיק, או לגלות רגשי הזדהות או סימפטיה לניזוק, הפיצוי נועד לפצות על הנזק לא יותר ולא פחות. העיקרון של השבת המצב לקדמותו: הפיצוי אינו קשור למידת זדוניותו, ולמידת סטייתו מרמת ההתנהגות הראויה. שיעור הפיצויים להם זכאי המזיק לא קשור למצבו הכספי של הניזוק. מזיק חסר אמצעים חייב בפיצויים שיש בהם כדי להשיב המצב לקדמותו על פי אותם מבחנים עצמם כמו מזיק בעל אמצעים. נזקי מיםפיצוייםהצפה