תקיפה - יצירת תחושה אצל האחר שעומדים לתקוף אותו

יצירת תחושה אצל האחר שעומדים לתקוף אותו : האחריות מוטלת לפי מבחן אובייקטיבי כלומר אם אדם סביר היה מרגיש מאוים. מבחינת היסוד הנפשי לא נאמר שנדרש יסוד נפשי אך מההקשר נראה שדרושה לפחות ידיעה שהצד האחר ירגיש מאוים - יצירת תחושת תקיפה אחריות מעביד לתקיפת עובדים : המקרה של עובד אשר מותקף על ידי עובד אחר תיתכן במקרים מסוימים אחריות של המעביד אשר לא מנע את התקיפה, בית המשפט, במקרים כאלו נבחנת השאלה האם הייתה התנהגות מחשידה של התוקף לפני ביצוע המעשה, האם היו סימנים בשטח אשר על פי הם המעביד יכול היה לחזות את התקיפה מראש, האם היה המעביד בעל השליטה והפיקוח על התוקף או על מקום ביצוע התקיפה. תביעה לפיצויים כספיים בהליך אזרחי : מעבר לפיצויים אשר נפסקים לעיתים בהליך פלילי, ניתן בנוסף לכך להגיש תביעה אזרחית בגין אותם נזקים. משפט פליליאלימותתקיפה