גמלת ניידות - ערעור על החלטת ביטוח לאומי לבית הדין לעבודה

ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי : ניתן לערער על החלטת המוסד לביטוח לאומי לבית הדין לעבודה, תוך 6 חודשים מהיום שבו נמסרה למבוטח החלטת המוסד לביטוח לאומי. ניידותערעורביטוח לאומיבית הדין לעבודה