זכויות נכי צה"ל

## גובה הפיצויים בעקבות קביעת הנכות:## הנכות המינימאלית המזכה בפיצוי הינה 10 אחוזים ומי שנקבע לו אחוז נכות נמוך מזה לא יהיה זכאי לקבל פיצוי, אולם הוא יהיה זכאי לקבלת טיפול רפואי בהתאם למצבו במסגרת קופות החולים על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי. ככל ששיעור הנכות שנקבע גבוה יותר כך הפיצוי יהיה רב יותר ולאחר שתיקבע הנכות ויחלוף מועד הערעור, יקבל הנכה הודעה מקצין התגמולים על זכאותו לקבלת הפיצויים ממשרד הבטחון. ## זכאות לטיפולים רפואיים:## מי שהוכר כנכה זכאי לקבלת טיפולים רפואיים בהתאם לפגיעה במסגרת קופות החולים על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי. ההחלטה על היקף הטיפול הצורך במתן תרופות ועזרים רפואיים ולאילו רופאים מקצועיים יש להפנות את הנפגע נמצאת בידי הרופא המחוזי של לשכת השיקום. חשוב לזכור כי החלטת הרופא המחוזי אינה מהווה סוף פסוק ויש באפשרותו לערער על החלטות הרופא המחוזי בפני הרופא המרחבי. ## הפיצויים - נכות בשיעור של בין 10 אחוזים ל19 אחוזים:## מי שנקבעה לו דרגת נכות בשיעור של בין 10 אחוזים ל19 אחוזים לצמיתות זכאי לקבלת מענק נכות חד פעמי בתנאי שלא הוגש מטעם המדינה ערעור על החלטת הועדה הרפואית. בנוסף לכך ישנה זכאות להנחה בתשלום חשבונות הארנונה של בית המגורים. ## נכות בשיעור 20 אחוזים ומעלה:## מי שנקבעה לו נכות בשיעור של 20 אחוזים ומעלה יהיה זכאי לקבלת קצבה חודשית לכל החיים. ## נכות בשיעור 100 אחוזים מיוחדת:## נפגע אשר סובל משיתוק מלא בפלג גופו התחתון או מקטיעה של שתי גפיים או עיוורון מוחלט בשתי העיניים ונקבעה לו על ידי הועדה הרפואית דרגת נכות בשיעור של 100 אחוזים יהיה זכאי לקבל תוספת של 40 אחוזים לקצבה החודשית המשולמת לו. ##נכה נצרך:## נכה בעל דרגת נכות בשיעור של 50 אחוז ומעלה אשר הועדה הרפואית החליטה לגביו שוא אינו בר שיקום מוגדר בחוק כנכה נזקק והוא זכאי לתגמול נכות נוסף בהתאם למצבו הרפואי והמשפחתי. ## זכאות לקבלת ציוד עזר רפואי:## כשנקבעת נכות בעקבות מצב רפואי אשר דורש שימוש בעזרים רפואיים, כגון: מכשירי שמיעה,כיסא גלגלים, תותבות וכולי, ניתן לקבל רשימת פרטי ציוד רפואי וציוד עזר במרפאות השיקום המחוזיות. כמו כן ניתן וקבל תשובות לשאלות בנושא באגף השיקום. ##עזרת צד שלישי:## מי שנקבע לגבי שמצבו החמיר ועקב כך הינו זקוק לעזרת צד שלישי, זכאי לקבל תוספת קצבה לצורך מימון עזרה זו. אולם יש לזכור כי במרבית המקרים לא מדובר בקצבה לכל החיים אלא קצבה זמנית. ## זכויות נוספות בעקבות הכרה בנכות:## ##כלב נחייה לעיוורים:## נפגע שהתעוור בשתי עיניו, ונכותו הרפואית נקבעה על 100 אחוזים, זכאי לקבל על חשבון משרד הביטחון כלב נחייה, ובנוסף לכך קצבה לצורך מימון עלויות אחזקת הכלב. ## תרופות:## נפגע שנקבע כי הוא זכאי לקבלת תרופות על חשבון משרד הביטחון, יקבל אותם באופן קבוע לביתו באמצעות שליח או על ידי הגעה עצמית לבית המרקחת הקרוב למקום מגוריו. ## הבראה רפואית:## זכאות להבראה רפואית ניתנת לנפגעים בתביעות נגד משרד הביטחון בדרך כלל במקרים של תקופת אשפוז ממושכת או ניתוח ובמקרים בהם מדובר בנכים שנפגעו כתוצאה מפגיעה נפשית כלשהי. ## חמי מרפא:## זכאות למימון חמי מרפא הינה בהתאם לחומרת הפגיעה וגובה הנכות ומשולמת בעיקר לנפגעים שנגרמו להם קשיי תנועה או עיוורון, כאשר אופן ניצול הזכאות נקבע על ידי אגף השיקום. ## תאונת דרכים במסגרת השירות הצבאי:## במקרה שמדובר בתאונת דרכים בה מעורב רכב אזרחי ניתן לבחור האם לתבוע פיצויים במסגרת משרד הביטחון או במסגרת החוק האזרחי, כמובן שלא ניתן לתבוע פיצויים על פי שני המסגרות במקביל. צבאצה"לנכי צה"ל