תאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה

במקרה של תאונת דרכים בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה למקום המגורים, תיחשב תאונת הדרכים כתאונת עבודה ובמקרה זה ניתן לקבל פיצויים בגין נזקי הגוף שנגרמו מהתאונה מהמוסד לביטוח לאומי ומחברת הביטוח המבטחת את הרכב אולם חשוב לזכור כי לא ניתן לקבל כפל פיצוי וכל פיצוי שיתקבל מהמוסד לביטוח לאומי יתקזז מהפיצוי שיינתן מחברת הביטוח, כמו כן חשוב לזכור כי ייתכן ותאונת הדרכים לא תוכר כתאונת עבודה במקרה של סטייה ממסלול הנסיעה לעיל, לצורך מטרה אחרת כגון סידורים וכדומה. הנכות שתיקבע בביטוח לאומי מחייבת גם בתביעה לפיצויים מחברת הביטוח. למרות זאת לעיתים ניתן להביא ראיות לסתור את קביעת המל"ל. ##התיישנות:## תקופת התיישנות להגשת תביעה הינה 7 שנים מיום התאונה, כאשר מדובר בקטין תקופת ההתיישנות הינה 7 שנים מיום הגיעו לגיל 18 כלומר עד שהקטין מגיע לגיל 25 חשוב לציין כי לא מומלץ להשתהות בפניה לקבלת ייעוץ משפטי של עורכי דין תאונות דרכים.תאונת עבודהתאונת דרכים