חתימה על טופס הסכמה לטיפול רפואי לא תמיד תיחשב כהסכמה

ל"הסכמה מדעת" ישנם שלושה יסודות (1) יסוד חובת הגילוי (2) יסוד ההסכמה (3) יסוד ההבנה, וגם כאשר מדובר בסיכון נדיר על הרופא לגלות אותו למטופל, כלומר יש להעמיד את המטופל על סיכון, אף שהוא בסבירות נמוכה. חתימה על טופס הסכמה לא תמיד תיחשב כהסכמה: יש מקרים של רשלנות רפואית בהם גם אם המטופל חתם על טופס הסכמה הדבר לא ייחשב להסכמה, בשל מספר סיבות כגון חוסר הסבר בעל פה או אי מתן זמן מספיק לעיין בטופס וכדומה. היות ויש צורך שההסכמה תהיה "מושכלת" כאשר ניתנת למטופל האפשרות לבחון את החלופות השונות של הטיפול המוצע לו, לאחר שכל הסיכונים וגם הנדירים ביותר מובאים בפניו. בית המשפט קובע האם הייתה הסכמה לטיפול רפואי גם אם אין חתימה על טופס וגם אם לא היה הסבר בעל פה או במקרים שהייתה חתימה על טופס אבל המטופל לא הבין את המשמעות, בית המשפט, בוחן בדיעבד האם המטופל הסכים לטיפול. מסמכיםרפואהתביעות רשלנות רפואיתרשלנות רפואית (הסכמה מדעת)