מחלות כתוצאה מקרינה וחומרים מסוכנים

פגיעות ומחלות קשות עלולות להיגרם כתוצאה מקרינה אלקטרומגנטית כגון: אנטנות קרינה גרעינית, מפגעי ריח וזיהום אויר, דליפת חומרים מסוכנים, פסולת תעשייתית, חומרים מסוכנים המחלחלים לקרקע, זיהום מים, מפגעי רעש ועוד, במקרים אלה עלולים להיפגע אף מספר רב של אנשים,יש להוכיח רשלנות של גורם הנזק על מנת לזכות בפיצויים. הקושי בהסרת אנטנות סלולאריות מאזורי מגורים: כפי שיפורט בהמשך בהרחבה כיום, בניגוד לעבר, ישנו קושי רב בהסרת אנטנות סלולאריות מאזורי מגורים, וכיום אין כל חובה ליידע את הציבור כאשר מציבים אנטנה סלולארית באזור מגורים ובמרבית המקרים הציבור כלל אינו יודע היכן מוצבות האנטנות ללא בירור מיוזמתו. קרינה / רדיואקטיביותחשיפה לחומרים מסוכנים