תאונת דרכים בצבא במסגרת השירות הצבאי - זכאות למימון חמי מרפא

## תאונת דרכים במסגרת השירות הצבאי:## במקרה שמדובר בתאונת דרכים בה מעורב רכב אזרחי ניתן לבחור האם לתבוע פיצויים במסגרת משרד הביטחון או במסגרת החוק האזרחי, כמובן שלא ניתן לתבוע פיצויים על פי שני המסגרות במקביל. ## זכאות למימון חמי מרפא:## זכאות למימון חמי מרפא הינה בהתאם לחומרת הפגיעה וגובה הנכות, ומשולמת בעיקר לנפגעים שנגרמו להם קשיי תנועה או עיוורון, כאשר אופן ניצול הזכאות נקבע על ידי אגף השיקום. צבאתאונת דרכיםמימוןשירות צבאי