מהי פשרה לפי סעיף 79א' לחוק בית המשפט וסעיף 4ג' לחוק הפיצויים ?

פשרה לפי סעיף 79א' לחוק בית המשפט וסעיף 4ג' לחוק הפיצויים: בית המשפט קבע בפסיקתו כי, פסיקה על דרך הפשרה, לפי סעיף 79 א' (א) לחוק בתי המשפט ולפי סעיף 4 ג' לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים), פירושה שבית המשפט לא ידרש להכריע את הדין ולתת פסק דין על פי קביעה שבעל דין זה או אחר צודק במחלוקת על-פי הוראות החוק או הדין אלא משמעותה שבית המשפט יתן פסק-דין על דרך הביניים והמיצוע שבין טענות שני הצדדים. בית המשפט פסק בעבר כי במסגרת פשרה, לא רק שבית המשפט מוסמך להתייחס לדין המהותי שבא בחשבון ולא רק שהוא רשאי לקבלת התביעה בשלמותה או לדחותה. פשרה על פי סעיף 79א(א) אינה שרירותית באופן שכדבר שבשגרה יחצה את המחלוקת לשניים, אלא בית המשפט חייב להפעיל שקול דעת שבו יקח בחשבון שיקולי צדק, יושר, דין מהותי, ראיות, עדויות, פרוצדורה ונסיבות הכוללות של המקרה וכן כל השיקולים הרלוונטיים לצורך ההכרעה בסכסוך. בית המשפט הדגיש כי פשרה "מכנית" ללא שקול דעת החוצה תמיד את התביעה תהיה פסולה בשל היותה שרירותית לא סבירה ומכיוון שלא לוקחת בחשבון את כל יסודות הסכסוך. פיצוייםפסק דין בפשרה (סעיף 79א')שאלות משפטיותסעיף 4ג לחוק הפלת"דפשרה