סיעוד - תאונת דרכים

מהו היקף הפיצוי הנאות לכיסוי צרכיו הסיעודיים של הנפגע ? קיימת מחלוקת בפסיקה של בתי המשפט בישראל בשאלה מהו היקף הפיצוי הנאות לכיסוי צרכיו הסיעודיים של נפגע תאונת דרכים, האם רמת הפיצויים חייבת לשאוף לאופטימום ולהעניק לנפגע הספציפי את הטיפול הטוב ביותר שניתן להשיג כפי שטוענים עורכי דין תאונות דרכים מטעם הנפגעים, או שמא על הנפגע להסתפק ברמה הממוצעת של שירותים רפואיים וסיעודיים המקובלת לגבי נפגעים אחרים. לענין עזרה בעבודות משק הבית פסק בית המשפט כי הפיצויים בשל עזרה במשק הבית, ייפסקו כאשר הוכח כי אמנם גרמה הפגיעה, ועתידה לגרום בעתיד הוצאות, שלא היו נגרמות לנפגע אילמלא הפגיעה. עצם הפגיעה ותוצאותיה, אין בהם כדי לזכות את הנפגע בפיצוי בגין עזרה במשק הבית ועליו להוכיח שהנכות שבה לקה גרמה לו ועתידה לגרום לו בעתיד, הוצאות בשל צורך זה. הלכה פסוקה היא, כי גם כאשר בני משפחה סועדים נפגע בחוליו, הרי משהתבהר כי הנפגע זקוק לעזרה בגלל מצבו, לא ייהנה המזיק ממאמציהם של קרובי המשפחה והוא יחויב לפצות הנפגע על העזרה שנזקק לה אותה קיבל מבני משפחתו. כמו כן, ניתן לפסוק הוצאות נסיעה שהוציאו קרובי הנפגע, כדי לבקרו בבית-החולים. ההנחה העומדת בבסיסו של פיצוי לכיסוי צרכיו הסיעודיים של הנפגע הינה, כי ביקורים אלה נועדו לסעוד את הנפגע בתאונת הדרכים, דבר שהוא הטבת נזק גוף. סיעודתאונת דרכים