התאמת דיור לנפגעי תאונת דרכים

המגמה המסתמנת בפסיקת בית המשפט לענין הוצאות התאמת דיור לנפגע בתאונות דרכים, היא כי יש לפסוק לנפגע פיצויים, אשר יאפשרו התאמתה של הדירה הקיימת לצרכי הנפגע, או עבור ההפרש בין דירתו הקיימת לבין דירה התואמת את צרכיו של הנפגע. הצורך בהתאמת דיור אינו עוסק בדרכי השיקום, כי אם בדרכי יישומו, לכן ניתן ללמוד דרכי יישום אלה מחוות דעת מומחים. לאחר שנקבעו מגבלותיו של הנכה והצורך שינוע בכיסא גלגלים, במסגרת החלטות מומחה בדבר השיקום הרפואי הנדרש לנכה, הרי שבנושא התאמת הדיור נדרש ידע מקצועי אחר, ולפיכך הוא אינו נמנה עם אותם עניינים שיש להוכיחם בדרך של מינוי מומחה לפי תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים) כלומר, תכנון הדירה כך שתתאים לצרכיו המיוחדים של נכה, אשר נקבעו לגביו צרכיו המיוחדים כגון הצורך להשתמש בכיסא גלגלים, אינו נמנה על הנושאים אשר ניתן להוכיחם רק באמצעות מומחה מטעם בית המשפט וניתן להיעזר במומחה מטעם הנפגע אשר יכתוב חוות דעת לעניין התאמת הדיור. התאמת דיורתאונת דרכים