היתר לנהוג ברכב

היתר לנהוג ברכב : בית המשפט פסק כי די במתן רשות ראשונית ע"י בעל הרכב לשימוש ברכב, המכוסה ע"י פוליסת ביטוח חובה, כדי שהנוהג יחשב כמי שנוהג בהיתר מבעל הרכב וכל סטיה או חריגה מאוחרות מן הרשות שניתנה אינן גורעות ממהות הנהיגה ברשות במסגרת הפוליסה ובלבד שאין מדובר בסטיה או בחריגה קיצוניות במיוחד. במסגרת הלכה זו נקבע בפסק דין שהיתר שניתן לחייל לנסוע מיחידתו למוסך לא נפסק עקב כך שנסע תחילה לביתו ללא רשות והתאונה אירעה לאחר שחזר לדרכו ובפסק הדין אחר נקבע כי רכב שנמסר לתיקון במרפדיה ובעל הרכב התיר לרפד לנהוג בו לצורך הכנסתו למרפדיה והוצאתו ממנו, כפי שמחייבים צורכי העבודה, אך הרפד נהג בו לחתונה ביריחו, שלא היה לה כל קשר לתיקון הרכב, עדיין יש לראות בנהיגה האמורה לאותה חתונה נהיגה במסגרת הרשות הראשונית שהמבטחת אחראית לפיצוי נפגע שנפגע כתוצאה מהתאונה שאירעה במהלכה ובפסק הדין נוסף נקבע כי חב' הביטוח אחראית גם לפיצוי נהגת שנהגה בהיותה בגיל עשרים שנה ברכב שהיה בבעלות חברת השכרת מכוניות שהושכר לשוכר שהתיר לה לנהוג על אף שלפי הסכם ההשכרה אסור היה לשוכר להתיר לאדם מתחת לגיל עשרים ואחת לנהוג ברכב. עם זאת נקבע בפסק הדין כי חייל בשרות סדיר שקיבל היתר להשתמש ברכב צבאי בתפקיד ונתן לחברו, שלא היה באותה עת בשרות צבאי או בשרות אחר של המדינה, לנהוג ברכב אין לראות את המדינה כאחראית לפיצוי תאונה שנגרמה במהלך נהיגה זו ולכן חוייבה קרנית בפיצוי באותו מקרה. רכבמשפט תעבורההיתר נהיגה