תאונת דרכים פגיעה עמוד שדרה

##תאונת דרכים פגיעה עמוד שדרה:## אדם נפגע בתאונת דרכים מיד לאחר התאונה הובהל התובע לבית חולים קפלן ברחובות הוא נבדק, קיבל טיפול מקומי והמלצה למנוחה ולמשככי כאב. כפועל יוצא מהתאונה סבל הנפגע מכאבים שונים ומבעיות רפואיות אחרות בגופו. הוגשה תביעה באמצעות עורך דין תאונות דרכים, מסקנתו העיקרית של המומחה שמונה מטעם בית המשפט בתחום האורטופדי היתה כי לתובע נותרה נכות צמיתה בשיעור 5%. כמו כן קבע המומחה כי לתובע היתה נכות בשיעור 100% בשלושת החודשים הראשונים שלאחר תאונת הדרכים, נכות בשיעור 50% למשך 6 שבועות נוספים ונכות בשיעור 30% למשך 6 שבועות ונכות בשיעור 10% למשך ששה חודשים ועד תום שנה מהתאונה. בית המשפט חייב את חברת הביטוח בפיצויים על סך של כ- 50,000 שקלים. ## פציעה בעמוד שדרה מותני - גב תחתון:## התובע נפגע בתאונת דרכים, לאחר התאונה נלקח התובע לבית-חולים וולפסון, טופל במקום ושוחרר לביתו בו ביום. לאחר זמן החלו להופיע אצל התובע כאבים בגב תחתון עם הקרנה לרגל שמאל והוא קיבל כדורים מסוג "נקסין" לשכוך הכאבים. הנסיבות המיוחדות של התובע מעוגנות בעובדה כי התובע סבל ממחלת כלית לַטנטית עובר לתאונה, ולטענתו, הכדורים הנ"ל הם שגרמו להדרדרות במצבו עד הגיעו לנכות של 100% אשר ניתקה אותו מעבודתו ומהחיים בכלל. הוגשה תביעה האמצעות עורך דין לתאונת דרכים, המומחה הרפואי שמונה מטעם בית המשפט המליץ להכיר 10% החמרה עקב התאונה וטיפול בנקסין בעקבותיה. בית המשפט ברחובות חייב, על כן, את חברת הביטוח לשלם לתובע סך -.186,000 שקל בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק, כן חויבה חברת הביטוח לשלם את שכר טרחת עורכי הדין. ##עמוד השדרה - אחוזי נכות:## דרגת הנכות בתביעות פיצויים בגין נזקי גוף: תאונות דרכים, תאונות עבודה, רשלנות רפואית וכו' נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי כפי שיפורט להלן: (1) קבוע עמוד השדרה הצוארי (Cervical Ankylosis) א. בזווית נוחה 30% ב. בזווית בלתי נוחה 50% זווית נוחה - הקבוע הוא בגדר היציבה התקינה; זווית בלתי נוחה - היציבה הכוללת מופרעת, קיימת סטיה בציר. (2) קבוע עמוד השדרה הגבי (Dorsal Ankylosis) א. בזווית נוחה 10% ב. בזווית בלתי נוחה 30% זווית נוחה - זווית שאינה עוברת את הקיפוזיס הנורמלית ואין אנגולציה צדדית או קדמית-אחורית חדה. (3) קבוע עמוד השדרה המתני (Lumbar Ankylosis) א. במצב נוח 30% ב. במצב בלתי נוח 40% ג. במצב של דפורמציה קשה עם הפרעה בולטת ביציבה 50% מצב בלתי נוח - שינוי ניכר או גם ביציבה. (4) קבוע מוחלט של כל עמוד השדרה א. בזווית נוחה 60% ב. בזווית בלתי נוחה, גם אם קיימות תנועות קלות של הצוואר 100% זווית העולה על o30 לגבי הקו המאונך (Vertical) נחשבת לבלתי נוחה. (5) הגבלת התנועות בעמוד השדרה הצוארי (Cervical spine) א. בצורה קלה 10% ב. בצורה בינונית 20% ג. בצורה קשה 30% ד. אי-יציבות של עמוד השדרה הצוארי שהוכחה ע"י צילומי רנטגן בתנוחות שונות 30% (6) הגבלת התנועות בעמוד השדרה הגבי (Dorsal spine) א. בצורה קלה 0% ב. בצורה בינונית או קשה 10% (7) הגבלת התנועות בעמוד השדרה המתני (Lumbar spine) א. בצורה קלה 10% ב. בצורה בינונית 20% ג. בצורה קשה 30% (8) שבר של גוף חוליה שהתרפא א. בלי תזוזה ניכרת ובלי הגבלת התנועה של עמוד השדרה בקרבת החוליה הזו 5% ב. עם תזוזה ניכרת ובלי הגבלת התנועה של עמוד השדרה בקרבת החוליה הזו 10% ג. עם תזוזה ניכרת ושינויים ארטרוטיים, אבל בלי הגבלת התנועה של עמוד השדרה בקרבת החוליה הזו 20% (9) הפרעות לאחר שבר של Processus spinosus עם או בלי הTransversus- שלא התחבר 5% (10) תסמונת של בקע הדיסקוס (Hernia disci syndrome) א. שהתרפאה 0% ב. כשקיימות הפרעות: ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם להגבלת התנועות בקטע של עמוד-השדרה המתאים, או בהתאם לממצא הנוירולוגי. תאונת דרכיםעמוד השדרה