נקע בקרסול תאונת דרכים

##נקע בקרסול :## התובע נפגע בתאונת דרכים קשה ונחבל בקרסול רגל ימין. בכתב הגנתה טענו עורכי הדין של חברת הביטוח, כי נוכח גירסאות שונות ומגוונות מטעם התובע בנוגע לנסיבות אירוע התאונה, כופרת היא בעצם קרות התאונה כנטען על ידי עורך דין לתאונות דרכים מטעם התובע, ואינה חייבת לפצותו בגינה. בית המשפט הגיע למסקנה, כי יש לקבל את גרסת התובע באשר לקרות התאונה ונסיבותיה ונפסק כי בחינה והשוואה של תיאורי התובע את התאונה מעלה, כי התיאורים אשר מסר בחדר המיון ובביטוח לאומי מתאימים באופן עקרוני לתיאור אשר מסר בתצהירו. המומחה מטעם בית המשפט קבע כי לתובע 10% נכות צמיתה לפי סעיף 35(1)(ב) וזאת, בשל הגבלה קלה ביכולת התפקוד על רקע פגיעה תוך מפרקית של מפרק הקרסול. בית המשפט חייב את חברת הביטוח לשלם לתובע סך של כ- 100,000 ש"ח. בתוספת שכר טרחת עורך דין, כאשר מסכום זה נוכו תגמולי הביטוח הלאומי היות והתאונה היתה גם תאונת עבודה. ##חישוב אחוזי נכות - נקע בקרסול:## דרגת הנכות בתביעות פיצויים בגין נזקי גוף: נקע בקרסול תאונות דרכים, תאונות עבודה, רשלנות רפואית וכו' נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי כפי שיפורט להלן: ## קרסול - נכות ## א. הגבלה ניכרת של התנועות בקרסול 10% ב. קשיון נוח 20% ג. קשיון לא-נוח 30% תאונת דרכיםקרסולנקע