סעיף 9 לחוק המקרקעין - עסקאות נוגדות במקרקעין

סעיף 9 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969, עוסק בסוגיית עסקאות נוגדות במקרקעין , מורה כדלקמן - "התחייב אדם לעשות עסקה במקרקעין ולפני שנגמרה העסקה ברישום חזר והתחייב כלפי אדם אחר לעסקה נוגדת, זכותו של בעל העסקה הראשונה עדיפה, אך אם השני פעל בתום-לב ובתמורה והעסקה לטובתו נרשמה בעודו בתום-לב - זכותו עדיפה".עסקאות נוגדותחוק המקרקעיןמקרקעין