חוזה שכירות אינו חזות הכל

חוזה השכירות אינו חזות הכל, יש לבחון בכל מקרה את היקפו של המושכר ומה נכלל בו: לעניין שכירות, כולל "בית" כל מה שדרוש לשימוש נוח בו ושבאופן רגיל הולך יחד עמו, לרבות מבני-עזר, חצר, גינה, גן פרי ויוצא בזה הסמוכים לו... משהשכיר בעל-בית את הבית כולו לדיירים, הוא השכיר להם כל מה שמשמש את הבית ונלווה אליו, גם אם הדבר לא פורש בחוזה השכירות, והדיירים זכאים במשותף לעשות שימוש רגיל ונאות בכל מה שכלול בחוזה השכירות למטרה שלה נועד. לבעל-הבית עצמו לא נותר מאומה מן החזקה ומזכות השימוש בהם. כדי לשמור לעצמו זכות כזאת עליו להתנות על כך במפורש בחוזה השכירות או להראות כי מתוך הוראות החוזה בכללותו ומתוך כל הנסיבות האחרות מתגלה כוונת הצדדים להשאיר בידי המשכיר זכות מסויימת מהזכויות הנ"ל בנכס או במה שהולך יחד אתו. בלעדי זאת לא נותר מאומה מזכויות אלו בידי בעל-הבית". [ע"א 398/63 לאה ליבוביץ ו-משה מטלון ובניו בע"מ נ' משה כץ ואח', פ"ד יח, 387, 390; כן ראה ע"א (ת"א) 2646/01 אדרי פנחס ואח' נ' מנהל מקרקעי ישראל (פורסם); תא (ת"א) 1271/03 אחמד מחאמיד נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה תל-אביב (פורסם)]. חוזה שכירותחוזהשכירות