טענת ביצוע עבודה רשלנית של קבלן

לדעת הנתבעים, התובע ביצע עבודה רשלנית ולא סיים את החלק האחרון של הצביעה, לאחר ששאר קבלני המשנה סיימו עבודות בניה בבית, ולדעת התובע - על אף שביצע את כל התחייבויותיו, הן אלו שבכתב והן אלו הנוספות שנדרש בעל-פה לבצען תוך כדי מהלך העבודות, לא שילמו לו הנתבעים את יתרת התמורה בסך 15,834 ₪. מחלוקות אלו הן העומדות במוקד תביעתו של התובע לתשלום יתרת התמורה. תשתית עובדתית 2. ביום 10.4.2006 הגיש התובע לנתבעת מס' 1 (להלן: הנתבעת) הצעת מחיר לצביעת הבית החדש של הנתבעים. בהצעה, על-סך 13,600 ₪ (ובצירוף מס-ערך-מוסף), נרשמו פרטי העבודה כדלקמן: * שיוף קירות והסרת טיט ושליכט בקירות ובתקרה; * צביעת הקירות בשתי שכבות בצבע יסוד טמבור-פיל או נירלט וונדר-ספיד; * שיוף קירות לאחר סיום הצביעה בצבע היסוד והכנה לצביעה אקרילית/טמבור/נירלט (לפי בחירת הלקוח); * לאחר שפשוף צבע היסוד, צביעת התקרה בשתי שכבות פוליסיד; * צביעת משקופי כניסה ויציאה מהמטבח בצבע יסוד ובצבע מתכתיT.D.M / אמרייט; * ניקיון הרצפה משאריות צבע. כן נקבע בהצעה כי החומרים יסופקו על-ידי התובע, וכי הנתבעת תבחר את החברה - טמבור או נירלט. צויין כי הביצוע הינו "מיידי", וזמן העבודה המשוער הינו 15 ימי עבודה. לגבי תנאי התשלום צויין "במעמד הסגירה". 3. ביום 20.4.2006 הוצאו על-ידי התובע עבור הנתבעים חשבונית-מס מס' 0083 על-סך 4,500 ₪ וקבלה מס' 067 על-סך 4,500 ₪ בגין שיק בסכום זה. ביום 28.4.2006 הוצאה על-ידי התובע עבור הנתבעים חשבונית-מס מס' 0084 על-סך 10,000 ₪, בה נרשמו שני סכומים - 6,000 ולידו המילה "צ'ק", ו-4,000. כן הוצאה על ידו במועד זה קבלה מס' 0068 על-סך 6,000 ₪ בגין שיק בסכום זה. 4. ביום 2.7.2006 שלחה הנתבעת מכתב אל התובע, ובו קבלה על כך שהוא ברח ולא השלים את עבודת הצבע לאחר ששאר בעלי המקצוע סיימו את עבודותיהם, וזאת למרות שבעת ההתקשרות ביניהם הוא הבטיח לה כי הוא תמיד יהיה זמין לביצוע תיקוני צבע. היא התרעמה על סירובו של התובע לפעול על-פי הוראות מפקח הבניה (להלן: המפקח), על אי צביעת מחסן בחצר ועל אי ביצוע תיקוני צבע, והבהירה כי תיאלץ להזמין קבלן צבע נוסף. 5. במכתב התשובה מיום 7.7.2006 שנשלח על-ידי התובע הוא ציין כי מעולם לא סוכם כי יעבוד בכפיפות למפקח שמונה על-ידי הנתבעים; כי הצעת המחיר התייחסה לביצוע מיידי בטרם יותקנו החלונות, תוך הבהרה כי סיום עבודות שאר בעלי מקצוע בבית יחייב תיקוני צבע שאינם כלולים בהצעת המחיר; וכי בניגוד לסיכום, הותקנו החלונות מיד לאחר תום הצביעה בצבע יסוד, דבר שגרר עיכובים בעבודת התובע וצורך בביצוע עבודות צבע נוספות שלא נכללו בהצעת המחיר. במכתב פורטו עלויות של תוספות אשר התובע טען כי ביצע בהסכמת הנתבעים, וסכומן הכולל הינו 9,200 ₪ (לפני מס-ערך-מוסף): * שיוף וניקוי מבטון של דלתות כניסה ויציאה מהמטבח - 350 ₪; * תיקוני טיח, שפכטל וצבע מעל חלונות ביקורת לג'קוזי - 400 ₪; * תיקוני טיח ושפכטל מעל לפנלים - 1,500 ₪; * תיקוני שפכטל וצבע לאחר שבוצע שינוי בוויטרינה שביציאה מהמטבח - 150 ₪; * תיקוני טיח ושפכטל סביב צינור לקולט אדים במטבח - 100 ₪; * תיקוני שפכטל בגרם מדרגות עליון - 200 ₪; * תיקוני שפכטל וצבע בקיר יציאה מהמטבח - 200 ₪; * צביעת כוך מתחת למדרגות - 200 ₪; * תיקוני טיח ושפכטל מעל לקרמיקה בשירותי אורחים - 300 ₪; * תוספת צבע עמיד לפטריות בחדרי אמבטיות - 400 ₪; * תוספת צבע מגוון בחדר ילד - 400 ₪; * ניקיון הבית לאחר סיום עבודת בעלי מקצוע אחרים - 1,000 ₪; * עלויות הכרוכות בהתקנת החלונות שגרמה לעיכובים - 4,000 ₪. 6. במענה למכתב דרישה ששלח ביום 9.11.2008 בא-כוחו של התובע אל הנתבעים, נשלח ביום 23.11.2008 מכתב תשובה של בא-כוחם ובו הטענות הבאות: נטען כי בסיכום עם התובע, בטרם תחילת עבודות הצבע, הובהר כי הן לא ימשכו כמקשה אחת, וכי השלב האחרון יבוצע לאחר שבעלי מקצוע אחרים ישלימו מלאכתם בבית; כי תנאי התשלום היו בסיום כל שלב משלבי העבודה; כי התובע לא ציית להוראות המפקח; כי בפועל לא ביצע התובע את החלק האחרון של העבודה; כי בנוסף לשני הסכומים בסך כולל של 10,500 ₪ ששולמו בשיקים באפריל 2006 שילמו הנתבעים לתובע ביום 1.5.2006 סך 4,000 ₪ במזומן; וכי הנתבעים מקזזים את יתרת הסכום עקב הנזקים שנגרמו להם כתוצאה מהתנהלות התובע. כתב התביעה וכתב ההגנה 7. ביום 30.6.2009 הגיש התובע תביעתו נגד הנתבעים, בה עתר לחייבם לשלם לו 15,834 ₪, שהינו הסכום שסוכם בהצעת המחיר ובהזמנת התוספות (שפורטו במכתבו מיום 7.7.2006) ובהפחתת סך 10,500 ₪ ששולם לו על-ידיהם. לטענתו, מתוך סך 22,800 ₪ בצירוף מס-ערך-מוסף שהיה על הנתבעים לשלם לתובע הם שילמו 4,500 ₪ ביום 20.4.2006 ו-6,000 ₪ ביום 28.4.2006. 8. בבקשת הרשות להתגונן, שהפכה לכתב ההגנה, חזרו הנתבעים על הטענות שפורטו במכתב בא-כוחם מיום 23.11.2008, כפרו בטענתו כי ביצע עבודות נוספות על-פי סיכום עמם, ציינו כי סוכם על תשלום לתובע בסיום כל שלב משלבי העבודה, הדגישו כי שילמו לו 14,500 ₪ (ולא רק 10,500 ₪, כטענתו) וטענו כי נעזרו בקבלן אחר לביצוע החלק האחרון של עבודות הצביעה והתיקונים הסופיים. 9. לאור טענות הצדדים בכתבי הטענות, המחלוקות הצריכות הכרעה הינן: תוכן הסיכום באשר לאופן ביצוע העבודה (בשלב אחד רציף או במפוצל); ביצוע עבודות נוספות (האם סוכם ובאיזה מחיר); האם הושלם ביצוע העבודות על-פי הצעת המחיר; וקביעת הסכומים ששילמו הנתבעים לתובע. ההסכמה על אופן ביצוע העבודה - "מקשה אחת" או מפוצל 10. התובע ציין בתצהירו כי הסיכום אודות ביצוע עבודות הצביעה נערך עם הנתבעת ביום 6.4.2006 בביתו, והתבסס על רצונה כי העבודה תבוצע לפני שיותקנו החלונות בביתם של הנתבעים. לפיכך נקבע בהצעת המחיר כי הביצוע יהא "מיידי" ויארך 15 ימי עבודה. לטענתו, הנתבעת שינתה טעמה לאחר שהחל בעבודתו, והורתה על התקנת החלונות עוד בטרם הוא השלים את מלאכת הצביעה. עוד הוא ציין בתצהיר כי רק בחלוף חודשיים מהמועד בו סיים את עבודת הצביעה, כולל העבודות הנוספות, פנה אליו טלפונית המפקח ושאל מתי יגיע לבצע את "היד האחרונה". לדבריו: "לא הבנתי על מה הוא מדבר שכן סוכם שאני סיימתי את הבית ומסרתי אותו גמור וצבוע ..." (סעיף 19 לתצהיר). 11. הנתבעת מסרה בתצהירה גרסה שונה. לדבריה, בעת המשא והמתן הובהר לתובע כי תנאי מהותי להתקשרות עמו הינו ביצוע השלב האחרון של עבודות הצבע לאחר סיום עבודת קבלני המשנה, וכי הוא הסכים לתנאי זה. 12. בין שתי הגרסאות הנני מעדיף את זו של הנתבעים, מהטעמים הבאים: (א) התובע עצמו אישר בחקירתו הנגדית כי שיטת הצביעה המקובלת הינה שיטת השלבים, בה "בדרך כלל בבית חדש אחרי שיש ריצוף ופנלים ואחרי שעשו רובה אני עושה את היד האחרונה". הוא הסביר (בעמ' 11) מהי "היד האחרונה": "זה אחרי שמוודאים שכל הקירות חלקים, אין סדקים, אין חורים, וצובעים את היד האחרונה ומנקים את הבית". לטענתו, המקרה הנוכחי היה שונה מהמקובל מאחר והנתבעת עמדה על דעתה כי החלונות יותקנו רק לאחר שפשוף הקירות וצביעתם. כשנתבקש להסביר מדוע בהצעת המחיר לא ציין כי עבודתו תבוצע כדרישת הנתבעת, אמר: "לא כתבתי לה שזה חריג, אלא רק מה שהיא ביקשה". תשובה זו אינה משכנעת כלל ועיקר. אם אכן החריג לכלל הוא שהיה אמור לחול בעבודת הצביעה הנוכחית, הדעת נותנת שהיה עליו להיות מועלה על הכתב. (ב) לתמיכה בגרסת הנתבעים הוגש תצהירו של המפקח, בו צויין כי על פי ניסיונו המקצועי, עבודות צבע מבוצעות בשני שלבים - תחילה מבוצעת הכנת הקיר המיועד לצביעה, לרבות שיוף, החלקה, צביעה בשכבת יסוד ושכבת גמר ראשונה, ואילו לאחר שקבלני האלומיניום, הנגרות והחשמל מסיימים את עבודתם, מבוצע השלב השני הכולל השלמת תיקונים וצביעה בשכבת גמר אחרונה. (ג) תמיכה בגישת השלבים באה אף מכיוונו של הקבלן אהרון אריקסון, שהעיד כמומחה מטעם התובע (ואשר בעבר התובע ביצע עבורו עבודות). בחקירתו הנגדית הוא אישר כי עבודת צביעה בבית בתהליכי בניה מבוצעת בשלבים ולא כמקשה אחת, וכדוגמא - לאחר ביצוע עבודות חשמל מבוצעים תיקוני טיח. (ד) הגיונם של הדברים תומך אף הוא בגרסת הנתבעים. קשה להלום מצב בו אדם הבונה בית באמצעות קבלני משנה יעסיק קבלן צבע אחד אשר יבצע את מרבית עבודות הצביעה ואילו ל"יד האחרונה" - במסגרתה מבוצעים, בין השאר, תיקונים לנזקים שנגרמו לבית הצבוע כתוצאה מעבודת קבלני המשנה האחרים, הוא ייאלץ להזמין קבלן צבע אחר, שלא ביצע את מרבית העבודות ואינו בקיא בפרטי ביצוען. אף מבחינה כלכלית אין הדבר כדאי. 13. אשר על כן, הנני קובע כי מחוייבות התובע כלפי הנתבעים כללה ביצוע תיקוני צבע ו"יד אחרונה" לאחר שקבלני המשנה האחרים יסיימו את עבודותיהם בביתם של הנתבעים. חיוב עבור עבודות נוספות 14. התובע טען בתצהירו כי תוך כדי ביצוע עבודתו, ביקשו ממנו הנתבעים באמצעות הטלפון לבצע עבודות נוספות שלא נכללו בהצעת המחיר, ושעלותן עמדה על 9,200 ₪. כשביקש לעגן את הבקשות הללו בכתב הוא נענה על-ידי הנתבעת במלים "אל תדאג, יהיה בסדר". הנתבעת טענה בתצהירה כי התובע לא ביצע כל עבודה נוספת מעבר לעבודות שפורטו בהצעת המחיר. כך, למשל, "תוספת צבע עמיד לפטריות בחדר אמבטיות", שהתובע הכליל כחלק מהעבודות הנוספות, הינו חלק מהעבודות שפורטו בהצעת המחיר. לתמיכה בטענה זו צרפה הנתבעת לתצהירה העתק של הצעת המחיר מיום 10.4.2006, אשר נבדל מההעתק שהוצג על-ידי התובע, מאחר והוא כולל בתחתיתו תוספת (שאינה מופיעה בהעתק שצרף התובע, ושבחקירתה הנגדית הודתה כי הוספה על-ידה מאוחר יותר אך טענה כי תוכנה הוסכם על-ידי התובע) של חתימת הנתבעת לצד שלוש שורות נוספות בזו הלשון: "צבע לחדר של גולן. צביעת חדרי אמבטיה בצבע מונע עובש. תנאי תשלום: בגמר כל שלב". 15. על התובע רבץ הנטל להוכיח כי סוכם עם הנתבעים על ביצוע עבודות נוספות שזכרן לא בא בהצעת המחיר. הוא לא הוכיח כי סוכם בעל-פה בינו לבין מי מהנתבעים על העבודות הנוספות אותן פירט במכתבו מיום 7.7.2006, לא הוכיח כי הוא ביצע אותן בפועל, לא הוכיח כי מדובר בעבודות שלא באו בגדר הסיכום המשתקף בהצעת המחיר ולא הוכיח את סבירות התמחור שלהן. 16. לתמיכה בסכומים המרכיבים את תמחור העבודות הנוספות בסך 9,200 ₪, כפי שפורט במכתב התובע לנתבעת מיום 7.7.2006, הוגשה חוות דעתו של הקבלן אהרון אריקסון, בה הוא ציין כי "המחירים בהחלט סבירים ואף נמוכים בחלק מן הסעיפים". אני תמה כיצד ניתן להגיע למסקנה כזו לגבי חלק ממרכיבי העבודות הנוספות, כדוגמת "עלויות הכרוכות בהתקנת החלונות שגרמה לעיכובים - 4,000 ₪" - מבלי שהוצגו ראיות לגבי מהות העיכובים ועלויותיהם. 17. התובע טען בתצהירו כי ביום 29.4.2006 הוא בא לביתם של הנתבעים על מנת לסיים את העבודות, לרבות העבודות הנוספות, ולבצע מסירתן לנתבעים כפי שסוכם, אולם הם לא היו בבית. בחקירתו הנגדית העיד כי סיים את העבודה בתחילת חודש מאי (5 או 6 או 8 או 9 במאי). כאמור בסעיף 19 לתצהירו, "סוכם שאני סיימתי את הבית ומסרתי אותו גמור וצבוע". בין אם היה מעמד מוסכם של סיום עבודתו, כטענת התובע, ובין אם לאו - הדעת נותנת כי הוא היה דורש מהנתבעים תשלום עבור "העבודות הנוספות" בטרם סיום עבודתו או בסמוך לו, ולא ממתין עד פנייתה בכתב של הנתבעת כעבור חודשיים, ביום 2.7.2006. כמתואר לעיל, דרישתו הראשונה לתשלום עבור "העבודות הנוספות" הייתה במכתב התשובה ששיגר ביום 7.7.2006 אל הנתבעת. 18. משקבעתי לעיל כי ביצוע תיקונים לאחר שקבלני המשנה האחרים יסיימו את עבודותיהם היווה חלק מהתחייבות התובע, ממילא מרבית העבודות בגינן דרש תמורה נוספת כבר כלולה בהצעת המחיר המתומחרת. 19. לאור האמור לעיל הנני דוחה את תביעת התובע לקבלת תמורה מהנתבעים מעבר לזו המוסכמת ואשר צוינה בהצעת המחיר. אופן ביצוע העבודות 20. לטענת הנתבעת בתצהירה, התובע ביצע עבודתו באופן רשלני, לא ביצע תיקונים לעבודתו ולא ביצע את חלקה האחרון של העבודה לאחר ששאר הקבלנים סיימו את עבודותיהם, ולפיכך "בוצע חלקה האחרון של העבודה, לרבות תיקונים סופיים, בידי אחרים" (סעיף 24 לתצהיר). 21. שלוש שאלות דורשות תשובה בסוגייה זו: האחת, האם הוכיחו הנתבעים כי התובע לא ביצע תיקונים לאחר שקבלני המשנה האחרים סיימו עבודתם? השניה, האם הוכחה עבודה לקויה או רשלנית של התובע? והשלישית, האם הוכיחו הנתבעים נזק שנגרם להם כתוצאה מהתנהלות זו של התובע? 22. הנתבעים לא הוכיחו כי התובע לא ביצע תיקונים לאחר שקבלני המשנה האחרים סיימו עבודתם. בעניין זה היה המפקח העד הרלבנטי מבחינתם, אולם עד זה דיבר בשני קולות. בתצהירו הוא ציין כי "התובע השאיר את בית המגורים במצב שלא מתאים למסירה, עובדה אשר הצריכה תיקון והשלמה על-ידי אחרים", וכי אף משהסתיימו עבודות קבלני המשנה האחרים, סירב התובע לפניותיו הטלפוניות לשוב לביצוע השלב האחרון של עבודת הצביעה. אולם בחקירתו הנגדית, מחד, הוא לא זכר אם היו תיקונים נוספים שהתובע נדרש לעשות לאחר שצבע את הבית (עמ' 18), ומאידך הוא העיד כי התובע המשיך בעבודה לאחר עבודת קבלני המשנה האחרים. בעמ' 19 אמר: "נכנסו בעלי מלאכה נוספים, כמו קבלן אלומיניום, נגר שהתקין דלתות, חשמלאי שהשלים את מה שהוא צריך במסגרת העבודה, השלמת אביזרים על הקירות. ניסים נאלץ לחזור בעקבות זה כי העבודה לא הייתה גמורה". 23. הנתבעים לא הוכיחו עבודה לקויה או רשלנית של התובע. הם לא הציגו ראיות מטעמם ואף לא נעזרו בתמונות שהתובע צילם בביתם במועד סיום עבודתו (נספח ה' לתצהיר התובע) על מנת להוכיח הפרת התחייבויותיו, ביצוע לקוי או התרשלות. 24. הנתבעים אף לא הוכיחו כי נגרם להם נזק כתוצאה מביצוע לקוי של עבודת הצביעה. אמנם במכתב הנתבעת מיום 2.7.2006 היא ציינה כי "נאלץ להזמין קבלן צבע נוסף", ובסעיף 22 לתצהיר שצורף לבקשת הרשות להגן היא הצהירה כי "בסופו של יום ... בוצע חלקה האחרון של העבודה, לרבות תיקונים סופיים, בידי קבלן אחר אשר נשכר בידנו", אולם בחקירות הנגדיות של המפקח (בעמ' 18) ושל הנתבעת (בעמ' 23) הסתבר כי ה"אחרים" שהשלימו את שהחסיר התובע היו הנתבע עצמו, בעזרת עובד שלו, וכי בפועל לא נזקקו הנתבעים לשירותו של צבעי נוסף. לא הוצגה כל ראיה למשמעות הכספית של נזק זה. 25. משלא הוכיחו הנתבעים כי נפל פגם בעבודת התובע, קמה חובתם לשלם לו את מלוא התמורה המוסכמת, בסך 13,600 ₪ בצירוף מס-ערך-מוסף. הסכומים ששילמו הנתבעים לתובע 26. בחקירתו הנגדית טען התובע כי סוכמו תנאי תשלום בהתאם לשלבי התקדמות עבודת הצביעה: 50% בהתחלה, 20% בתום צביעת היסוד, תשלום נוסף - לאחר השלמת הצבע הסופי (אקריליק) ו-10% בעת השלמת העבודה. אף הנתבעת טענה בתצהירה כי סוכם שתשלום יבוצע בסיום כל שלב משלבי העבודה. היא הסתמכה על המשפט "תנאי תשלום: בגמר כל שלב", המופיע רק על גבי ההעתק של הצעת המחיר שהיא הגישה כראיה. 27. התובע טען בתצהירו כי למרות שסוכם כי בתחילת העבודה ישולם לו 50% מהתמורה הנקובה בהצעת המחיר, שולמו לו רק 10,500 ₪ - בשיק על-סך 4,500 ₪ ובשיק על-סך 6,000 ₪. הוא הכחיש כי שולמו לו אף 4,000 ₪ במזומן. את העובדה שחשבונית-מס מס' 0084 מיום 28.4.2006 הינה על-סך 10,000 ₪, וכוללת, במסגרת מרכיביו של סכום זה, אף 4,000 ₪ בנוסף לסך 6,000 ₪ אשר לצידו רשומה המילה "צ'ק", הסביר התובע (בסעיף 13 לתצהירו): " ... אמרה שהיא תביא במזומן סך נוסף של 4,000 ₪ במהלך היום ובמסירה של הבית את שאר הכסף. כמו כן ביקשה ממני .. להכין חשבונית על הסכום הנ"ל". 28. טענת הנתבעת כי שילמה לתובע 14,500 ₪ הועלתה כבר במכתבה אליו מיום 2.7.2006. היא ציינה באותו מכתב: "היום אני מבינה למה כאשר שילמתי לך בשיקים, אמרת שקשה לך עם שיקים כי הבנק שלך לא בקצרין ואתה מעוניין בכסף מזומן". הנתבעת טענה בחקירתה הנגדית כי בעוד שהשיק על-סך 6,000 ₪ נפרע בבנק כבר ביום 27.4.2006, הרי את הסך של 4,000 ₪ במזומן היא מסרה לתובע בביתה ביום 1.5.2006. לדבריה, סכום זה היה חלק מסך 10,000 ₪ שמשכה באותו יום מחשבונה בבנק (כמשתקף בדף החשבון - מוצג נ/1, מדובר במשיכה ללא שיק), ועל-פי רישום שניהלה ("על ספח של שיק בתוך פנקס השיקים שלי") עולה כי הוא נמסר לתובע. 29. שתי הגרסאות מעוררות סימני שאלה. גרסת הנתבעת כי שילמה ביום 1.5.2006 לתובע 4,000 ₪ במזומן מבלי שקיבלה אישור כלשהו בכתב על העברת סכום זה לידיו אינה סבירה. במועד זה, לגרסתה, כבר ידעה הנתבעת שהתובע לא מקיים את התחייבויותיו (כאמור בסעיף 16 לתצהירה: " .. החל התובע בביצוע העבודות אולם עד מהרה התברר כי כל המצגים אשר הוצגו על ידי התובע ... היו מצגי שווא"). אם כך, מדוע תבצע לידיו בשלב זה, בטרם סיים את עבודתו, תשלום של 95% מהתמורה המוסכמת? למרות שהתובעת הסבירה בחקירתה הנגדית כי גרסתה נסמכת על הרישום שלה על גבי ספח של שיק בתוך פנקס השיקים שלה (על אף שהסכום היה, לטענתה, חלק מ-10,000 ₪ שנמשכו כמזומן מהבנק, ואשר על-פי מוצג נ/1 הייתה זו משיכה ללא שיק) - היא נמנעה מלהציג כראיה את פנקס השיקים ובו הספח האמור. עם זאת, אף ההסבר שסיפק התובע לרישום חשבונית-מס מיום 28.4.2006 מותיר חוסר נחת. אמנם אין זה נדיר כי בעל מקצוע יפיק חשבונית-מס עוד בטרם שילם לקוחו את הסכום הנקוב בחשבונית-המס, אולם הוא לא נהג כך לגבי חשבונית-המס הראשונה, מיום 20.4.2006, ולגבי שאר הכספים שהנתבעים נותרו חייבים לו. 30. הכרעה בין סימני השאלה של שתי הגרסאות מחזירה אותנו לדיני הראיות. נטל ההוכחה כי שולם ביום 1.5.2006 סך 4,000 ₪ רובץ על הנתבעים, ואליו נלווה נטל הבאת הראיות. כאשר מעמידים את שתי הגרסאות, ואת סימני השאלה לגבי כל אחת מהן, על כפות המאזנים, אין הכף נוטה לעבר גרסת הנתבעים. הם לא הרימו את נטל ההוכחה במידה הנדרשת במשפט אזרחי. הנני קובע, איפוא, כי לא הוכח תשלום של 4,000 ₪ ביום 1.5.2006. התוצאה 31. התובע הוכיח זכאותו לתשלום של 13,600 ₪ בצירוף מס-ערך-מוסף. במאי 2006 עמד שיעור מס זה על 16.5%. מתוך 15,844 ₪ שהיה על הנתבעים לשלם לתובע הם שילמו לו 10,500 ₪ בלבד, ונותרו חייבים 5,344 ₪. 32. אשר על כן הנני מחייב את הנתבעים (ביחד ולחוד) לשלם לתובע את הסכומים הבאים: (א) 5,344 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה למדד וריבית כחוק החל מיום 1.5.2006 ועד לתשלום המלא בפועל; (ב) שכר טרחת עורך-דין בסך כולל של 2,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה למדד וריבית כחוק החל מהיום ועד לתשלום המלא בפועל וכן מחצית אגרת משפט בצירוף הפרשי הצמדה למדד וריבית כחוק החל ממועד הגשת התביעה (30.3.2009) ועד לתשלום המלא בפועל.רשלנותקבלן