אכיפת הסכם אשר לא נחתם

התובעת עותרת להסכם בע"פ ואילו הנתבעת עותרת לאכיפת הסכם ההתקשרות אשר לא נחתם למעשה. איני יכול לקבל את טענת הנתבעת כאשר הסכם ההתקשרות לא נחתם. מנגד ברור שהיו סיכומים בע"פ שאחרת לא היתה כל סיבה לביצוע העבודות ולא היתה כל סיבה לתשלום מקדמה של 100,000 ₪. לפיכך אני מעדיף בעניין זה את גרסתה של התובעת להסכמות בע"פ שהיו. ביצוע העבודות והתשלום מאחר שהצדדים היו חלוקם בשאלה איזה עבודות בוצעו אם בכלל ומה הסכום שיש לשלם על העבודות שבוצעו, מונה המומחה מטעם בית המשפט המהנדס מאיר לוסקי. המהנדס ביקר במקום וקבע את העבודות שבוצעו וקבע גם את הסכום שיש לשלם עבור עבודות אלה. הצדדים חלוקים גם בנושא עבודות הגבס והאם יש לנכות את עלות עבודות אלה מהסכום. כפי שציינתי המהנדס מר מאיר לוסקי נתן חוו"ד ובה קבע את העבודות שבוצעו בפועל ואת הסכום שיש לשלם בגין עבודות אלה. המהנדס הגיע לסכום של 310,123 ₪ בצירוף מע"מ (סע' 5 להשלמת חוות הדעת מיום 20.4.12). יש להדגיש כי המהנדס שמונה בהסכמת הצדדים היה המפקח מטעמה של הנתבעת ועל עובדה זו אין מחלוקת. הצדדים ביקשו שלא לנהל הוכחות ועל כן המומחה לא נחקר וחוות דעתו ממילא לא נסתרה. עוד יש לציין כי מעבר לטענות החוזיות שבכתב התביעה אשר גם אם לא הייתי מקבלן, עדיין היה מקום לקבל את התביעה לאור טענת עשיית עושר ולא במשפט (סע' 44 לכתב התביעה) שכן לאור חוות דעת המומחה אין חולק כי התובעת ביצעה עבודות ועל עבודות אלה מגיע לה תשלום. אשר על כן התביעה מתקבלת ואני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת את הסך של 310,123 ₪ בצירוף מע"מ, בניכוי מה ששולם כמקדמה (100,000 ₪ ומע"מ) וכן הוצאות המשפט הכוללות החזר אגרה ועלות מומחה בית המשפט ששולמה על ידה, אם שולמה, בשערוך להיום, וכן שכ"ט עו"ד בסך כולל של 10,000 ₪ ומע"מ כחוק. אציין כי חייבתי את הנתבעת בשכ"ט שאינו גבוה וזאת מאחר שהתחשבתי באופן בו השכילו הצדדים לנהל את ההליך, אשר חסך בזמן שיפוטי רב. התובעת רשאית להגיש פסיקתא לחתימתי על בסיס האמור לעיל. זכות ערעור לכב' בית המשפט המחוזי בבאר שבע בתוך 45 ימים.חוזהאכיפת חוזה