חבלות בפנים, בפה, שבר באף ופגיעה בערובות העין בעקבות תאונה

כתוצאה מהתאונה נגרמו לתובעת, לטענתה חבלות בפנים, בפה, שבר באף, פגיעה בערובות העין, פגיעה בקרסול ימין, פגיעה בצלעות בעמוד השדרה, בגב וחבלות יבשות בכל חלקי הגוף. הנתבעת איננה כופרת בעצם אירוע התאונה ובחבות הקיימת עליה בגין תאונה זו כפי שפורט במכתבה מיום 24.9.2009. המחלוקת שבין הצדדים במקרה הנדון מתמקדת בגובה הנזק ובעיקר בפיצוי לו זכאית התובעת בגין הנזק העתידי הנובע מהפגיעה בשיניים. לצורך קביעת קיומה של נכות והקשר הסיבתי שבין התאונה לבין הפגיעה בשיניה של התובעת, מונה מומחה ע"י בימ"ש - ד"ר י' הורוביץ. המומחה הגיש חוות דעת ואף נחקר על חוות דעתו בדיון שהתקיים ביום 13.6.2013. מאחר ואין מחלוקת לעצם אירוע התאונה וחבות הנתבעת, התייחסו הצדדים בטיעוניהם הן בדיון שהתקיים והן בסיכומים בעיקר לגובה הנזק ואף אני אנהג כך בפסק הדין. -תמצית טענות התובעת: לטענת התובעת היא נפגעה בתאונה ונגרמו לה חבלות בפנים, בפה, שבר באף, פגיעה בערובות העין, פגיעה בקרסול ימין, פגיעה בצלעות בעמוד השדרה, בגב וחבלות יבשות בכל חלקי הגוף. התובעת פונתה לבי"ח והותקן לה גשר בשיניים לחיזוקם, היא שוחררה עם הוראות למנוחה והמשך טיפול. התובעת סבלה במשך חודשים רבים מכאבים בחלקי הגוף השונים ואף אושפזה פעם נוספת ביום 14.5.2003. בסופו של דבר הנזק העיקרי והעתידי אשר נגרם לתובעת כתוצאה מהתאונה הינו בפיה ובשיניה ובגינם אף נסובה עיקר המחלוקת שבין הצדדים. לטענת התובעת שיניה הקדמיות והתחתונות נשברו בתאונה והטיפול הנדרש כולל עקירות, שתלים ותותבות שעלותן גבוהה. לטענת התובעת, חוות דעתו של ד"ר הורוביץ, המומחה מטעם בימ"ש תומכת בטענתה שקיים קשר סיבתי בין התאונה לפגיעה בשיניים ולכן על הנתבעת לשאת בעלות התיקונים. הפיצוי הנדרש: הטיפול בשיניים: בהתאם לחוות הדעת של ד"ר הורוביץ עלות תיקון השיניים הינה כ-26,100 ₪. מאחר ויש להחליף את השתלים כל 10-15 שנים, הרי שיש להכפיל את הסכום הנ"ל בהתאם לתוחלת החיים של התובעת. במקרה הנדון מדובר בתובעת בת 34. עלות הטיפול הראשון בערכים של היום עומד ע"ס של 27,135 ₪, טיפול שני בעוד 12 שנה מהוון עומד ע"ס של 19,032 ₪, טיפול שלישי בעוד 24 שנים בהיווי כפול סך של 13,348 ₪, טיפול רביעי בעוד 36 שנים היוון כפול סך של 9,362 ₪, טיפול חמישי בעוד 48 שנים היוון כפול 6,567 ₪ - סה"כ 75,443 ₪. הוצאות נוספות שהוציאה התובעת לצורך הטיפול בשיניים הגיעו לסך של לפחות 5,000 ₪ כפי שפורט בתצהיר שהוגש ע"י התובעת. הפסד השתכרות: ערב התאונה השתכרה התובעת סך של 7,000 ₪ לחודש והיא נאלצה להעדר מהעבודה לתקופה של 6 חודשים ומכאן שמגיע לה פיצוי בגין הפסד השתכרות לעבר - סך של 60,000 ₪ לאחר שהשכר החודשי הוצמד לערכים של היום. הפסד השתכרות לתקופה שלאחר אי הכושר המלא ועד למתן פסק הדין: מדובר בכ-10 שנים שהצורך בהפסד ימי עבודה כתוצאה מהטיפול בשיניים גרם להפסד שכר המכומת לסכום גלובלי של 20,000 ₪. כאב וסבל: התובעת סבלה וסובלת עד היום מכאבי שיניים, כאבים בפה, צלקות בפנים, דלקת כרונית בלסת וצפויה לטיפולים עתידיים משך כל ימי חייה, ולכן יש לפצותה ברכיב הכאב וסבל בהתאם לפיצוי בגין 10% נכות, אשר בתוספת הפרשי הצמדה וריבית עומדים היום ע"ס של 20,000 ₪. עזרת צד ג': בתקופת ששת החודשים הראשונים בהם הייתה התובעת במצב של אי כושר, טיפלו בה הוריה ולפיכך זכאית היא לפיצוי גלובלי בסך של 3,000 ₪ דהיינו 18,000 ₪. תמצית טענות הנתבעת: הטיפול בשיניים: לטענת הנתבעת, לאור חוות הדעת של ד"ר הורוביץ ולאחר החקירה שהתקיימה בביהמ"ש יש לערוך את החישוב באופן המפורט להלן: עקירת שיניים 31 ו-41, 1,000 ₪ לשתי השיניים - תשלום חד פעמי. עלות התקנת פליפר לשתי השיניים, 1,500 ₪ - תשלום חד פעמי. עלות השתלת שני שתלים - מחיר ממוצע של 6,600 ₪. עלות שני מבנים לשתלים - מחיר ממוצע ע"פ חוות דעתו של ד"ר הורוביץ, 3,330 ₪. עלות שני כתרים לשתלים - מחיר ממוצע ע"פ חוות דעתו של ד"ר הורוביץ, 6,000 ₪. סה"כ 15,300. ע"פ חוות הדעת יש להחליף את השתלים כל 10-15 שנים, לאור האמור לעיל החישוב בוצע על בסיס מיצוע, דהיינו לכל 12.5 שנים. בגיל 47 15,300 ₪ מהוון שווה 10,729 ₪. בגיל 60 15,300 ₪ מהוון שווה 7,307 ₪. בגיל 72 15,300 ₪ מהוון שווה 5,123 ₪. בגיל 85 15,300 ₪ מהוון שווה 3,489 ₪. סה"כ 26,648 ₪. תשלום חד פעמי בגין עקירה ופליפר ע"פ חוות הדעת - 5,500 ₪. תשלום בגין סדרת הטיפולים הראשונה - 15,300 ₪. תשלום בגין 4 סדרות נוספות כפי שפורט לעיל - 26,648 ₪. סה"כ 47,448 ₪. לטענת הנתבעת, חישובי התובעת אינם מתאימים לחוות דעת המומחה. הפסד השתכרות לעבר: מדובר בפגיעה בשיניים אשר אין לה כל משמעות בנוגע לעבודת התובעת. התובעת אף הודתה בחקירתה שהיא המשיכה לעבוד כמלצרית גם לאחר התאונה ללא כל מגבלה. התאונה ארעה בשנת 2003 והתובעת לא נעדרה ולו יום אחד מעבודתה אף בימים בהם קיבלה טיפול שיניים. לאור האמור לעיל, לא מוצע כל פיצוי בגין הפסד השתכרות לעבר. כאב וסבל: שיעור הנכות הרפואית שנקבע לתובעת עומד על 0.5% ובהתאם מוצע פיצוי של 1,000 ₪. עזרת צד ג': התובעת לא נזקקה לכל עזרה, היא אף המשיכה בעבודתה כמלצרית ומכאן שיש לדחות את דרישתה לפיצוי בגין עזרת צד ג'. דיון: המחלוקת העיקרית שבין הצדדים נסובה על עלות הטיפול בשיניים. לאור חוות הדעת של ד"ר הורוביץ הרי שקיים קשר סיבתי בין אירוע התאונה לנזק שנגרם לשיניה של התובעת. אין גם מחלוקת כי כתוצאה מכך היה צורך לעקור שתי שיניים ולשים במקומן שתלים על כל הכרוך בכך. ד"ר הורוביץ פרט את עלות הטיפול בסעיף האחרון לחוות דעתו כדלקמן: עלות עקירת השיניים 31,41 כ-1,000 ₪ עלות התקנת פליפר כ-1,500 ₪ עלות השתלת שתל 2,500-3,500 ₪ עלות השתלת עצם למילוי הפגמים סביב השתלים 3,000 ₪ עלות מבנה לשתל 1,500-1,800 ₪ עלות כתר על השתל 2,500-3,500 ₪ לאחר הדיון שהתקיים בפניי ולאור תשובותיו של ד"ר הורוביץ אשר נחקר על חוות דעתו, אני קובעת את העלויות כדלקמן: אמנם אין מחלוקת כי ניתן לעקור את השיניים רק פעם אחת, אך לצורך החלפת השתל יש לבצע פעולה של עקירתו וגם לכך יש עלות. הדבר נכון גם לגבי הפליפר. לאור האמור לעיל, יש לבצע את החישוב המלא לגבי החלפת השתלים במשך השנים הבאות. כמו כן, אינני מסכימה עם הנתבעת כי על התובעת לבצע את טיפול השיניים במחיר הזול ביותר שניתן למצוא אלא יש לחשב זאת על דרך הממוצע וכפי שציין ד"ר הורוביץ, גם הסכומים הגבוהים יותר שציין בחוות דעתו, הם עדיין בגדר הממוצע ואינם מחירים גבוהים שיש להפחית מהם. אני מקבלת את דבריו אלו של ד"ר הורוביץ ובהתאם מקבלת את דרך החישוב של התובעת אשר ביצעה את החישוב לפי הסכום המלא ובהתאם לתוחלת החיים. לאור האמור לעיל, בגין ראש פרק זה אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 75,443 ₪. הפסד השתכרות לעבר: התובעת לא הציגה מסמכים המעידים על כך כי הייתה באי כושר מלא לתקופה של 6 חודשים ואף לא על הפסד השתכרות בתקופה שלאחר מכן. יחד עם זאת, אני מאמינה שנגרם לה הפסד השתכרות מסוים כתוצאה מהתאונה ואני מעמידה את הפיצוי בגינו על סכום גלובלי של 3,000 ₪. כאב וסבל: התובעת נפגעה בתאונה בחלקי גוף שונים וסבלה מכאבים כתוצאה מכך. עיקר הסבל ובמיוחד הסבל המתמשך, נבע ונובע מבעיות השיניים שנגרמו לה כתוצאה מהתאונה. בנסיבות אלו הגעתי למסקנה כי יש לפצות את התובעת במלוא הסכום הקבוע בחוק לגבי אחוזי נכות שמ-0 ועד 10% ואני מקבלת את חשבון התובעת שמדובר בסך של 20,000 ₪. עזרת צד ג': לא הובאה כל הוכחה על כי הייתה עזרת צד ג' בפועל, יחד עם זאת אני מניחה שבתקופה הראשונה שלאחר התאונה הייתה התובעת זקוקה לעזרה שכזו ואני פוסקת בגין ראש נזק פיצוי גלובלי בסך של 1,000 ₪. סוף דבר: הנתבעת תשלם לתובעת תוך 30 יום סך של99,443 ₪ בתוספת 15.39% שכ"ט עו"ד והחזר אגרה בהתאם לקבלה. אףשבר