תביעה בגין רכישת ציוד ריהוט וכלים סניטריים עבור בית מגורים

התובע התקשר עם הנתבעת לרכישת ציוד, ריהוט וכלים סניטריים עבור בית מגורים שרכש מקבלן בהתאם להסכם בין התובע לבין הקבלן, ניתנה לתובע כרוכש, האפשרות לקבל זיכוי כספי מהנתבעת עבור ציוד וכלים סניטריים המהווים סטנדרט אליו התחייב הקבלן ולרכוש ציוד וכלים סניטריים אחרים. התובע בחר לממש זכותו לקבלת הזיכוי והזמין מהנתבעת ציוד וכלים סניטריים, כאשר במועד ההזמנה סוכם כי עותק מההזמנה יועבר על ידי הנתבעת ישירות לקבלן על מנת לבצע עבודות הכנה ותשתית בהתאם לציוד הנרכש. התובע ביצע מספר הזמנות מהנתבעת, כאשר בכל הזמנה שינה, הוסיף או גרע מהטובין, אך קיבל לטענתו רק חלק מהעתקי ההזמנות לידיו. לטענתו, הוא סמך על דברי נציגי הנתבעת כי כל ההזמנות והשינויים מעודכנים במדויק במחשב הנתבעת. לקראת חודש מרץ 2008 הועברו הטובין לידי הקבלן, אולם לטענת התובע התגלו חוסרים מהטובין שנרכשו בהזמנה, חלק מהטובין הגיע במידות שונות מהמידות שהוזמנו וחלק מהטובין הגיע לא תקין. נציג הנתבעת הודיע, כי לא ניתן להשלים החוסרים בזמן הקרוב ויש צורך לבצע הזמנות חדשות וכי הנתבעת תזכה חשבונו של התובע, תחליף טובין פגומים ותפצה אותו גם על ליקויים בטובין ועל כשלים באופן התקנתם. אולם, לטענת התובע, הנתבעת לא עמדה בהתחייבויותיה ועל כן נטען כי הפרה את ההסכם לאספקת טובין תקינים וברמה גבוהה. התובע דורש בכתב תביעתו לחייב הנתבעת לפצותו בגין המוצרים הפגומים, הליקויים והחוסרים. הנתבעת הכחישה טענות התובע ואף הגישה תביעה שכנגד, בגין חוב כספי שנותר לתובע ולאימו לאחר שרכשו טובין אצל הנתבעת, וזאת בהתאם לכרטסת הנהלת חשבונות המפרט את אספקות הטובין לביתו של התובע. הנתבעת טענה כי ביום 30.11.08 התחייבו התובע ואימו לשלם לנתבעת סך של 15,000 ₪ תמורת סילוק החוב לנתבעת. לאחר שהתשלום המוסכם בין הצדדים לא שולם, הנתבעת דורשת את מלוא החוב על פי הכרטסת. כן מבקשת הנתבעת לקזז את יתר החוב האמורה מכל כל חיוב שבו תחויב כלפי התובע. במענה לטענות הנתבעת (התובעת שכנגד) טען התובע כי שילם לקבלן צרפתי, במקום הנתבעת, סך של 15,000 ₪ עבור ביצוע עבודות תיקון שונות אותן ביצע האינסטלטור של הקבלן. העבודות כללו לטענתו: תיקון הארונות בקומה השנייה כולל הזזת אינסטלציה, החלפת קרמיקות והתקנת ארון בסך של 5,000 ₪, תיקון הארונות בקומה הראשונה כולל החלפת קרמיקות, החלפת 2 מרצפות והתקנת הארון ואינסטלציה בסך של 3,000 ₪, וכן התקנת ג'קוזי מקלחון בסך של 7,000 ₪. לטענת התובע, נציג הנתבעת, מר ירון יוספני, הבטיח לשלם בעצמו את הסכום האמור לקבלן צרפתי אולם לא עשה כן. התובע טוען, כי לאחר שפנה לירון ביקש ממנו ירון שישלם בעצמו לקבלן ולאחר מכן תחזיר לו הנתבעת את הכספים ששילם. לגרסת התובע, הנתבעת לא עשתה כן וזאת חרף פניות התובע אל ירון. לטענת התובע, לאחר זמן מה הגיעו הצדדים לסיכום בכתב כגמר חשבון ביניהם אשר צורף כנספח לכתב התביעה. לטענת התובע, הסיכום בכתב בין הצדדים מלמד כי התובע התחייב לשלם בעצמו 15,000 ₪ לקבלן וירון התחייב להחליף הג'קוזי בחדר השינה, את ברז האמבטיה ומוצרים נוספים תוך שבוע. כן סוכם לטענתו כי הארונות השבורים יישארו אצל התובע וכי אם ירון לא יעמוד בהתחייבויותיו תוך שבוע יהיה חייב להחזיר לתובע את מלוא התמורה עבור המוצרים הפגומים. הנתבעת טוענת, ביחס למסמך שהעתק שלו הוגש, כי מדובר בהתחייבות התובע לשלם לנתבעת סך של 15,000 ₪ לסילוק יתרת חובו כלפיה. לטענתה, העתק מסמך גמר החשבון אשר הוגש על ידי התובע אינו אותנטי ויש לנתבעת חשש כי נעשה בו זיוף בחלק התחתון בשינוי המילה "יעביר" למילה "העביר". כמו כן בשורה לפני האחרונה קיימת תוספת בעט שונה שהוספה מאוחר למסמך עצמו "מרגע זה לחרש לא מגיע כסף מערן". בנוסף, לרוחב המסמך קיימים שני קווים בולטים שאין להם הסבר מבחינת תוכן המסמך. לטענת התובעת, סימנים אלו מתיישבים עם עדותו של מר יוספני ירון כי ההסכם בדבר גמר החשבון היה רק בחלקו התחתון של המסמך ושני החלקים האחרים שלו אינם מוכרים לו. מטעם התובע הוגש תצהיר של התובע עצמו, וכן תצהיר של מנהל העבודה בחברה הקבלנית ממנה נרכש הבית. כך גם הוגש תצהיר של אימו של התובע (אולם נוכח הסכמות בין הצדדים, לא היה צורך בשמיעת עדותה). מטעם הנתבעת הוגש תצהיר מנהל סניף אשדוד של הנתבעת - מר ירון יוספני. הצדדים הגיעו להסכמה לפיה התביעה שכנגד, שהוגשה גם נגד אימו של התובע, תימחק, כאשר מלוא ההתחשבנות ומערכת היחסים בעסקה המדוברת תהיה בין התובע לנתבעת. ביחס להתחשבנות הכספית בין הצדדים, התובע מסתמך על מסמך גמר חשבון אשר לטענתו נוסח על ידו יחד עם מר יוספני נציג הנתבעת ועם מר צרפתי, העד מטעמו. לטענת התובע, מן המסמך עולה כי אומנם שילם לנתבעת סך של 15,000 ₪ כגמר חשבון. התובע בעדותו העיד: ש: מפנה לסעיף 69 - מה שאתה אומר לנו שבעצם במעמד החתימה של המסמך הזה רצית לשלם לירון את ה - 15,000 ₪ כדי שיעביר לקבלן? ת: לא. כי את ה- 15,000 ₪ חולק לשניים 7,000 ₪ שולם קודם ואת ה 8,000 ₪ במועד החתימה לניסים כשישבנו ביחד. אני ירון וניסים ישבנו ביחד וניסים יזם את הפגישה הזו. (עמוד 12-13 לפרוטוקול דיון מיום 7.5.13 שורות 31-32, 1-2) כתמיכה בטענתו הביא לעדות את מר צרפתי. עד זה מסר בעדותו: ש: האם נכחת בעת שהם עשו גמר חשבון בבית? ת: לא. אני זוכר שהם ישבו בגינה שאמר לו שנתקדם בבית ויהיו לו זיכויים בגמר חשבון ישבו ויעשו את כל החשבון. ש: אני מציג לך את המסמך האם אתה מכיר את המסמך הזה? המשך חקירה נגדית: ת: אני לא מכיר את המסמך ומעולם לא ראיתי אותם יושבים ביחד, הם כל הזמן באים ויושבים ומתווכחים. לשאלת ביהמ"ש, האם הם היו יושבים. אני משיב, שהם היו יושבים, אך לא הייתי שותף לשיחות אך הוא אמר לו שאנחנו נגמור את כל הבעיות וכל ההחזרות וכל הבלאגן ונסגור הכל בבת אחת. כי ערן הוא בן אדם, בפרוייקט שאני עשיתי הוא עשה הכי טוב שיכול היה לעשות וגם הכי יקר. ש: עשית איזה שהוא נייר יחד עם ערן ועם ניסים? ת: לא. ש: האם אתה יודע שערן התחייב לשלם לחרש עוד 15,000 ₪? ת: אל תשאל אותי חשבונות אני לא יודע מה היה ביניהם. (עמוד 24-25 שורות 24-26, 1-3 לפרוטוקול) כעולה מכך, גרסתו של התובע אינה מתיישבת עם עדותו של העד מטעמו מר צרפתי. מנגד, הנתבעת הסתמכה על כרטסת הנהלת חשבונות התומכת בטענתה ליתרת חוב של התובע כלפיה. לטענתה, התובע התחייב לשלם לה יתרת חוב מופחתת מזו המצוינת בכרטסת, בסך של 15,000 ₪, אולם הפר התחייבות זו. לכן תבעה את יתרת החוב המקורית. לעניין זה העיד נציג הנתבעת: ש: בכרטסת שלך ב - 30/11/08 בסכום של 15,118 ואח"כ יש עוד שתי שורות על סכום יתרה וכן עוד סכום של ..... כשמבחינתך מהוה את סכום החוב של 22,968 ₪? מתי היה המועד האחרון שמשכו סחורה מאריחי מעיין? ת: צריך לבדוק לפי החשבוניות. באותו יום של 30/11 הוא זוכה על סך 5,288 וכל על סך של 2,000 ₪ וזה הורד ל - 15,000 ₪ וברגע שלא העביר לי את הכסף וחזרתי לסכום הקודם. (עמוד 25 שורות 23-28 לפרוטוקול דיון מיום 15.10.12) ובהמשך : ש: אתה החלטת שהוא לא ישלם את הכסף ואז ביום 10/6 אתה החלטת שאתה מחזיר לו את החוב לכרטסת? ת: ברגע שלא קיבלתי את ה - 15 אלף ₪ ביטלתי את הזיכוי על הפסיפס וכן הארון שמצוי אצלו בבית, זה היה הסיכום שלי איתו שישלם לי את ה - 15 אלף ₪. (עמוד 26 שורות 1-4 לפרוטוקול דיון מיום 15.10.12) עיון בכרטסת החשבונות שצורפה כנספח לתצהיר הנתבעת, מעלה כי אכן זוכה התובע עבור הפסיפס ועבור הארון כך שבכרטסת נותרה יתרת חוב מופחתת בסך של 15,000 ₪. עדותו של נציג הנתבעת מתיישבת עם הפירוט בכרטסת הנהלת החשבונות. לא שוכנעתי, כי התובע שילם לנתבעת את הסך האמור של 15,000 ₪. אחת מגרסאות התובע בעניין זה היתה, כי התשלום הועבר לקבלן צרפתי וכן לבעלי מקצוע מטעמו של הקבלן, אשר ביצעו עבודות שונות, אשר היה על הנתבעת לשאת בתשלום שלהן. בקשר לכך, עדותו של הקבלן צרפתי לא תמכה בגרסתו של התובע. בכלל זאת, לא נמצא תימוכין לגרסה, לפיה העברת כספים לבעלי המקצוע על ידי התובע, היוותה את התשלום לנתבעת. לאחר ששמעתי עדויות הצדדים ואת עדותו של מר צרפתי ולאחר שבחנתי את המסמכים שהוגשו, הגעתי למסקנה לפיה התובע לא עמד בנטל המוטל עליו להוכיח כי שילם לנתבעת סך של 15,000 ₪ עבור גמר תשלום. כך יוצא, כי התובע נותר חייב לשלם לנתבעת סך זה. אינני מקבל את עמדת הנתבעת, לפיה אי תשלום הסך האמור מצדיק ביטול זיכויים שהנתבעת זיכתה את התובע בכרטיס החשבון. אין מחלוקת כי הצדדים הסכימו על ביצוע זיכויים כאמור. אינני סבור כי הסכמת הצדדים להעמיד סכום ההתחשבנות הכספית על סך של 15,000 ₪, היתה מותנית. ככל שהתובע לא שילם את הסך האמור (ועל יסוד נטל ההוכחה ומשקל הראיות נקבע, כי לא הוכח שכך היה) הרי שהנתבעת נותרה זכאית לקבלת סך זה. באשר להפרות השונות הנטענות על ידי התובע כלפי הנתבעת, להלן ייבחנו ההפרות, כפי שפורטו בטבלה המרוכזת בכתב התביעה: באשר ל-4 ההפרות הנטענות הראשונות: התובע לא קיבל סיפון ואביק לאמבטיה סליפר 165 שהזמין. קיבל 25 מטר בלבד של קרמיקה מסוג קרמה מתוך 30 מטר שהזמין. קיבל רק 6 מטר בלבד של קרמיקה מסוג מרון מתוך 8 מטר שהזמין. קיבל רק 8 יחידות בלבד של קרמיקה מסוג רוסו מתוך 18 חידות שהזמין. עיון בתעודות המשלוח אשר צורפו כנספחים ה'-ו' לתצהיר מנהל סניף אשדוד בנתבעת, מעלה כי התובע קיבל מלוא הסחורה שהוזמנה וזאת בניגוד לטענתו לחוסרים. תעודות המשלוח האמורות מעידות על כך כי הסחורה סופקה ישירות לקבלן צרפתי ואף חתומות ע"י ויקטור, אשר בחקירת התובע התברר כי התובע מכיר אותו כמהנדס של הקבלן צרפתי. התובע טען בחקירתו כי הקבלן צרפתי הודיע לו כי המהנדס בדק ללא בדיקה ואף כתוב באחת החשבוניות ללא בדיקה. במאזן ההסתברות, הצגת תעודות משלוח חתומות על ידי נציג הגורם המקבל, מטה את הכף לצד עמדת הנתבעת לפיה הטובין האמורים סופקו במלואם. הטענה בדבר חוסרים, לא נתמכה בכל ראיה, כאשר בהקשר זה היה התובע יכול להסתייע בעדויות של נציג הגורם המקבל. כך גם לא נמצאה תימוכין לטענת החוסרים בעדותו של מר צרפתי. ארונות אמבטיה - התובע טוען כי קיבל ארון במידה שונה מזו שהוזמנה. לטענתו, הזמין ארון במידה 165 ס"מ וקיבל ארון קטן יותר במידה 155 ס"מ, וזאת לאחר שכבר בוצעו עבודות הכנה להתקנת הארון. לגבי ארון זה טוען התובע כי נוכח מידות הארון שהגיע בפועל, נוצר צורך לשינוי אינסטלציה על מנת להתאים האינסטלציה למידות הארון שהגיע בפועל. התובע נשא לטענתו בסך של 5,000 ₪ עבור הזזת אינסטלציה, החלפת קרמיקות והתקנת הארון. המחלוקת בין הצדדים נוגעת לשאלה מי יישא בעלויות בהתאמת האינסטלציה למידות הארון שהגיע בפועל. בהקשר זה התובע טוען, כי ירון הבטיח לו כי הנתבעת תשלום לו עבור השינויים. מנגד, הנתבעת טוענת כי על התובע לשאת בעלויות השינויים מאחר והוא בחר לבצע השינויים כאשר היה באפשרותו להחזיר הארון ולקבל כספו חזרה. לטענת התובע, הוא הזמין ארון נוסף במידה 100 ס"מ וקיבל ארון במידה 90 ס"מ, כך שקיבל ארון במידה שונה מזו שהוזמנה. לטענתו, הארון אינו מתאים לגודל הנישה בה תכנן למקם אותו. לטענתו, תוך כדי התקנת הארון, נפל הארון ונשברו קרמיקות שהיה מונח עליהן הארון וכן 2 מרצפות מתחת לארון והתובע נאלץ לשאת בסך של 3,000 ₪ בגין עלות תיקון הקרמיקות שנשברו. מנגד, טוענת הנתבעת כי ארונות האמבטיה הוזמנו בהתאם לתוכניות הבית של הקבלן צרפתי, אולם לפנים משורת הדין הסכימה כי התובע יחזיר הארונות ויקבל כספו חזרה אולם התובע לא הסכים ובחר להשאיר הארונות לשימושו ואין באפשרותו כיום לאחר 5 שנים של שימוש בארונות לדרוש החזר של עלות הארונות. בעדותו בבית המשפט העיד התובע בעניין זה: ... מי מדד את מיקום הארונות, אני משיב, אני בחרתי ארון שרציתי הוא הראה לי קטלוג והיה שם ארון 1.65 ועשיתי את ההזמנה, ירון הגיע ומדד ועזר לי במיקום של הארון והאינסטלציה והעביר את התוכנית לויקטור, עם המידות. ש: מה היתה הבעיה? ת: הארון של 90 ס"מ הוא קטן הנישה היא מטר ואף הזמנתי ארון במידה של 1 מטר ואף שילמתי בעבורו, למה אני צריך לקבל ארון קטן בגודל של 90 ס"מ . סכום של 5,000 ₪ לארון שלמעלה ו - 3,000 ₪ עבור הארון הקטן. אף החליפו שני מרצפות מתחת לארון וכן נשבר הדיקט מאחור והבאנו מישהו שיתקן. הוא אמר שיבואו ויקחו אותו כי הכל שבור ורקוב והכל מלא חורים, הוא הבטיח שיקח את שני הארונות ויחזיר לי את מלוא הכסף. ש: במשך 4 שנים הבאת מישהו שיקח את הארון לחרש? ת: לא. החלפתי אף בולמים מה שיכולתי לעשות ולתקן עשיתי הבאתי נגר ותיקנתי את כל השריטות. ש: שילמת לנגר? ת: שילמתי אך לא שלחתי לירון את החשבונית כי הוא לא היה מתייחס אליי. זה לא היה סכום גבוה אלא מאות שקלים. הארון עדיין שבור . (עמודים 15-16 שורות 28-33, 1-9 לפרוטוקול דיון מיום 7.5.12) מעדותו של מר צרפתי עולה כי אכן הביאו לביתו של התובע שני ארונות במידה קטנה, כאשר אחד הארונות נפל תוך כדי התקנה אולם סודר בהמשך ולגבי הארון השני עשו שינויי אינסטלציה. בחקירתו מסר כי : ש: האם נכון שהביאו ארון במידה קטנה יותר. ת: הביאו ארון בתחילה במידה גדולה יותר והחליפו והביאו ארון במידה קטנה יותר, בגלל שהוא לא הגיע באותן מידות רצו לעשות סיליקון והם לא חיזקו אותו לכן הוא נפל. עם החברה ג'טר יש הרבה בלאגן. (עמוד 21 שורות 19-22 לפרוטוקול דיון מיום 28.2.13) ובהמשך : ש: גם היו שינויים בארון השני של 1.65? ת: האינסטלציה רק לגבי חדר ההורים הם הזיזו את האינסטלציה למטה לא היה צריך שום שינוי. ש: בחדר ההורים שעשו שינוי עבור האינסטלציה כמה הוא שילם? ת: בערך 4,000 ₪. (עמוד 22שורות 26-30 לפרוטוקול דיון מיום 28.2.13) מנגד, נציג הנתבעת העיד בקשר לעניין זה: מידה של 1.65 זה סטנדרט קבוע? ת: לא ידוע, אבל זה המידה שרשום להם בקטלוג. ש: איך הוא קיבל את הארון במידה של 1.55? ת: הוא קיבל מידה קטנה יותר. הוא דיבר איתי ואמרתי שאין בעיה שיחזיר את הארון ויקבל את כספו חזרה. ש: הוא הסביר לך שישנה בעיה עם צנרת ? ת: כן. הוא אמר שישאיר את הארון ואני אדאג לאריחים שקנה בחדר שינה הם אריחים יקרים, ולא גביתי ממנו שקל על האריחים. סוכם שישאיר את הארון ואביא לו את האריחים לסדר את המיקום. ש: מה לגבי סכום שינוי האינסטלציה לגבי הארון הקצר? ת: זה עליו. זה תמיד הלקוח משלם. הוא בחר לעשות את זה ויכול היה להחזיר את הארון ולקבל כספים בחזרה. יתכן שהוא משייך את הקרמיקה. (עמוד 30 שורות 1-16 לפרוטוקול דיון מיום 15.10.12) בהמשך חקירתו מסר נציג הנתבעת, כי הזמין את גודל הארונות בהתאם לתוכניות הקבלן צרפתי ולאחר שראה התוכניות בעצמו ( עמוד 30-31 שורות 31-32, 4-5 לפרוטוקול דיון מיום 15.10.12). ממכלול העדויות שנשמעו בפניי עולה, כי הארונות הגיעו בפועל במידות קטנות מהמידות שהוזמנו. כן עולה כי אכן אחד הארונות נפגם עת הגיע במידות לא נכונות וניסו להתאימו, אולם הוא נפל ונגרם לו נזק וכי ביחס לארון השני נאלץ התובע לבצע שינויי אינסטלציה לצורך התאמתו. התרשמתי גם מהתמונות שהוגשו לתיק בית המשפט כי אכן קיימים פגמים בארונות. התובע בתביעתו דורש החזר כספי של מלוא התמורה ששילם עבור הארונות. אולם, בפועל נותרו הארונות אצלו משנת 2008 ואף במסגרת ההתחשבנות בין הצדדים זוכה התובע בסך של 2,587 ₪ בגין אחד הארונות, וזאת כפי שעולה מהעדויות שנשמעו בפניי ומכרטסת הנהלת החשבונות שהגישה הנתבעת. נוכח מכלול הנסיבות, בשים לב למחירם של הארונות ולטיב הליקויים וכן לעלויות התיקון שלהם ולתוצאה שנותרה בפועל, הריני קובע כי עבור הנזק שנגרם לארונות ובגין הצורך בשינויי אינסטלציה בעקבות גודל שונה של הארון שהגיע, על הנתבעת לפצות את התובע בסך של 8,000 ₪. קיבל ג'קוזי מקולקל עם מנוע שרוף. מיד לאחר התקנת הג'קוזי, הופעל הג'קוזי ויצא ממנו עשן מאחר והיה קצר חשמלי והמנוע נשרף. התובע טוען, כי ירון הבטיח לו כי יזמין הובלה לקחת הג'קוזי הישן ויחליפו בחדש. בפועל לא החליפו הג'קוזי בטענה כי החברה פשטה רגל ואין למי לפנות. אי לכך, התובע דורש כספו בחזרה. הנתבעת טוענת כי הג'קוזי מותקן עד היום בבית התובע. לטענתה, רק לאחר 3 חודשים מהתקנת הג'קוזי התלונן התובע על כך שהג'קוזי אינו עובד, אולם סירב לשתף פעולה עם טכנאי החברה ממנה נרכש הג'קוזי. לאחר זמן נמסר כי הג'קוזי חזר לעבוד לאחר שהתובע שכח להוריד את מפסק הפחת. הנתבעת טוענת כי התובע לא איפשר לה לבדוק את טענותיו באמצעות טכנאי, לא הביא חוות דעת להוכחת טענתו ומנע ממנה האפשרות לבדוק את הג'קוזי באמצעות מומחה מטעמה. אני מקבל גרסתו של התובע ביחס לליקוי שנמצא בהפעלת הג'קוזי. בהתחשב בכך כי בפועל הג'קוזי נמצא בביתו של התובע כבלתי שמיש וכן בהתחשב בטענות הנתבעת לעניין מועד העלאת התלונה ביחס לג'קוזי, אני מוצא לנכון לקבוע, כי על הנתבעת לפצות את התובע בסך של 7,000 ₪. ברז וסוללה שבורים - התובע טוען כי גם הברז וגם הסוללה לאמבטיה שהזמין הגיעו שבורים. מנגד, טוענת הנתבעת כי הברז והסוללה סופקו לתובע לשביעות רצונו כפי שעולה מתעודת המשלוח שצורפה כנספח לתביעה. מאחר והנטל מוטל על התובע להוכיח טענותיו ומאחר והתובע לא צירף כל ראיה שיש בה כדי לתמוך בטענתו לליקוי זה, הרי שדין התביעה בגין רכיב זה להידחות. שטרן חזית CNC 2 מטר - התובע טוען כי מקלחון זה הגיע לקוי, עקום ולא יציב. מנגד, טוענת הנתבעת כי המקלחון סופק לתובע לשביעות רצונו המלאה והוא אינו לקוי או לא יציב והנתבעת לא התחייבה להחליפו. כן לטענתה, על פי נהלי חברת שטרן, תעודת המשלוח נחתמת ע"י הלקוח רק לאחר התקנת המקלחון לשביעות רצונו. בנוסף לכך לטענתה, מספר חודשים לאחר ההתקנה התלונן התובע כי דלת המקלחון משוחררת מעט והנתבעת דאגה למשלוח איש שירות של ספק המקלחון אשר תיקן המקלחון לשביעות רצונו המלאה של התובע. מאחר והנטל מוטל על התובע להוכיח טענותיו ומאחר והתובע לא צירף כל ראיה שיש בה כדי לתמוך בטענתו לליקוי זה, הרי שדין התביעה בגין רכיב זה להידחות. פסיפס לבריכה - התובע טוען, כי הנתבעת התחייבה לגבות ממנו סך של 170 ₪ למטר במקום 220 ₪ למטר. התובע טוען כי ירון הבטיח כי יזכה אותו אולם לא פעל כפי שהבטיח. מנגד, טוענת הנתבעת כי הסכימה לזכות את התובע בגין הפסיפס כחלק מגמר חשבון ובתנאי כי התובע ישלם את הסך של 15,000 ₪ אותם התחייב התובע לשלם בגמר החשבון, אולם משלא שילם התובע הסכום שהתחייב לשלם, חזרה הנתבעת לזכויותיה והתובע לא זכאי לכל זיכוי בגין הפסיפס. בחינת התחשבנות בין התובע לנתבעת מלמדת כי בהתאם לסיכום ביניהם זוכה התובע בכרטסת הנהלת חשבונות של הנתבעת עבור רכיב הפסיפס. על כן, אין לזכותו פעם נוספת. מקלחון - התובע טוען, כי שילם מראש עבור מקלחון פינתי לקומה הראשונה שהוא יקר יותר ממקלחון חזיתי, אולם משלא היתה אפשרות להתקינו, הזמין מקלחון חזיתי. ירון הבטיח כי ישיב לו מחצית מהתשלום ששילם עבור המקלחון הפינתי, אולם לא פעל כפי הבטיח. מנגד, טוענת הנתבעת כי התובע כלל לא הזמין מקלחון פינתי אלא מקלחוני חזית בלבד (מקלחון CNC 102 ס"מ). אין לקבל טענת הנתבעת בהקשר זה. עיון בהעתק ההזמנה שצורף לכתב התביעה מעלה כי אכן התובע הזמין מקלחון פינתי אשר צוין בהזמנה כ"שטרן מק' פינתי CNC שקוף ניקל מידה 80/80" בעלות של 4,500 ₪ וזאת בנוסף למקלחון חזית CNC 102 ס"מ שהוזמן, וכל זאת בניגוד לטענת הנתבעת. הנתבעת הציגה כנספח לתצהיר מר ירון יוספני תעודת משלוח בה צוין כי סופק "מקלחון חזית בודד שקוף ניקל". יש להניח כי תעודת המשלוח מתייחסת למקלחון אשר הוזמן במקור כפינתי ומשלא ניתן להתקינו הוחלף בחזיתי. לפיכך, אני מקבל טענות התובע בסוגיה זו. על הנתבעת לפצות את התובע במחצית מעלות המקלחון, בסך של 2,250 ₪. לסיכום : שתי התביעות מתקבלות בחלקן בלבד. נוכח ליקויים ופגמים בטובין שסופקו, על הנתבעת לשלם לתובע הסכומים הבאים: 8,000 ₪ בגין הארונות והאינסטלציה, 7,000 ₪ בגין הג'קוזי, ו- 2,250 ₪ בגין מחצית מעלות המקלחון. מנגד, התובע נותר חייב לנתבעת סך של 15,000 ₪. לאחר קיזוז הסכומים הנגדיים, התובע זכאי לקבל מהנתבעת סך של 2,250 ₪. הסכום האמור ישולם לתובע, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה יום 19.3.09, וזאת תוך 30 יום. רהיטים (תביעות)