תביעה בגין רכישת סלון שלא עשוי מעור

בכתב התביעה טוען התובע כי הסתבר לו כי הסלון כלל אינו עשוי, כולו, מעור, כפי שהתחייבה לו הנתבעת וכעולה מהמסמך תק/5, אלא שעור הסלון משולב עם סקאי, שהוא חומר דמוי עור. כן הסתבר לו כי אף העור ממנו עשויים הרהיטים הינו עור באיכות ירודה. המגעים שניהל התובע עם הנתבעת, כמפורט בכתב תביעתו, על התיעוד שבו, לא הביאו לפתרון שישביע את רצונו של התובע ועל כן הוגשה התביעה, בה עותר התובע להורות על ביטול העיסקה ולהחזיר לו את כספו, בצירוף הוצאותיו. הנתבעת, בכתב הגנתה, דחתה את טענות התובע. לטעמה, בעת שהתובע פנה אל הנתבעת, שנה ו-4 חודשים לאחר הרכישה - פגה כבר תקופת האחריות שניתנה לרהיטים. כן גרסה כי הפגמים שנוצרו בספה הינם תוצאת שימוש בלתי סביר של התובע ברהיטים. הנתבעת טענה עוד כי בשידור הטלוויזיוני שבו פורסמו הרהיטים למכירה, נאמר במפורש כי יהיו מרופדים מעור אמיתי רק באותם החלקים הבאים במגע עם הגוף. הנתבעת הגישה הודעת צד ג' כנגד הספק של הרהיטים, כאשר בין הנתבעת לספק קיים הסכם כי הצד השלישי ישפה את הנתבעת בגין כל חיוב שתחוייב בו בכל הקשור לרהיטים אותם סיפק לה. ואכן, הצד השלישי, בכתב הגנתו ואף בביהמ"ש, לא חלק על כך כי הינו אחראי לשיפוי הנתבעת, ככל שתחוייב. בכתב הגנתו פירט הצד השלישי את השתלשלות העניינים שבין התובע ובינו ואת הצעותיו לתובע, הצעות שנדחו כולם. לכתב התביעה צירף התובע חוו"ד של מומחה מטעמו, מר חיים רוף, וזה אף נחקר בביהמ"ש, כאשר נציג הצד השלישי דרש לזמנו. כן העידו התובע ונציג הצד השלישי. הנני מקבלת כמהימנים עליי במלואם את כל דברי עדותם של התובע ומר חיים רוף, שערך את חוו"ד שצורפה, כאמור, לכתב התביעה. התרשמתי כי מר רוף הינו מומחה בתחום העור וחוות דעתו, לרבות עדותו היו מקצועיות, רציניות ואמינות. זאת ועוד, עדותו וחוות דעתו לא נסתרו בכל ראיה אחרת. הנני מקבלת את קביעותיו כי המעטפת שממנה מורכבים הרהיטים, בחלקם הגדול, עשויה מחומר דמוי עור, הוא הסקאי, ואף הוא באיכות ירודה. כן הנני מקבלת כי לא ניתן לתקן את הנזקים וכי "הפגם הינו יסודי ואינו ניתן לתיקון" (סע' 5 בחוו"ד). כן הנני קובעת כי הנתבעת הטעתה את התובע והציגה בפניו מצג שווא וזאת באשר לחומר ממנו עשויים רהיטי הסלון. לקביעתי, היה על הנתבעת לפרט, במפורש, בטופס ההזמנה שהוגש לביהמ"ש (הוא המסמך תק/5), בעמודה של תיאור הפריט, כי מדובר בסלון שרק בחלקו הינו עשוי מעור ואילו בחלקים אחרים שלו הינו עשוי מחומר דמוי עור. גם אם בפרסומים של הטלוויזיה נאמר כי הסלון עשוי מעור בחלקים הבאים במגע עם הגוף, כגירסת הנתבעת, הרי שתיאור זה הינו אמת חלקית בלבד והינו משקף רק חלק מהרכבו של המוצר. כל יתרת המוצר (ולגירסת המומחה מר רוף זהו החלק הארי של המוצר) - חסרה כל התייחסות לעניין הרכבו של אותו חלק בסלון שאינו עור. הנני קובעת כי בנסיבות אלה, כאשר קיבלתי את קביעת מר רוף כי המוצר פגום מיסודו וכאשר הנתבעת הטעתה את התובע באשר לסוג המוצר אותו רכש, כמפורט לעיל - זכאי התובע לביטול העיסקה ולהחזרת כספו. העובדה כי כאשר ארעו הקרעים שבסלון כבר חלפה תקופת האחריות - אינה משמעותית לענייננו. כל זאת, כאשר העובדה כי הריהוט היה פגום מיסודו וכי תיאורו אינו תואם את שהובטח לו, באו לידיעת התובע רק לאחר שכבר חלפה תקופת האחריות. אין די בכך שנקבעת תקופת אחריות והיא חולפת, כדי להכשיר אי התאמה והטעיה, כפי שפורטו לעיל. בנסיבות אלה, הנני קובעת כי התובע זכאי לביטול העיסקה ולהחזרת כספו. עם זאת, בהתחשב בכך שהתובע עשה שימוש של למעלה משנה ברהיטים, כאשר בכל אותה העת היו תקינים עדיין, הנני מנכה מהסך של 5,389 ₪, סך של 1,200 ₪. הוכח כי התובע נשא בהוצאות עריכת חוו"ד וזימונו של המומחה מר רוף לביהמ"ש, בסך כולל של 710 ₪. בסה"כ זכאי התובע לפיצוי בסך של 4,899 ₪. אשר על כן, הנני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע את הסך של 4,899 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל. כן הנני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע את הסך של 1,200 ₪ בגין הוצאות המשפט, לרבות אגרת הגשת התביעה. אף סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד התשלום המלא בפועל. הנני מחייבת את הצד השלישי לשלם לנתבעת את הסך של 4,899 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל. כן הנני מחייבת את הצד השלישי לשלם לנתבעת את הסך של 1,200 ₪ בגין הוצאות המשפט, לרבות אגרת הגשת התביעה. אף סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד התשלום המלא בפועל. הנני קובעת כי הצד השלישי יהיה זכאי לקחת את הרהיטים, ספה בת 3 מושבים וספה בת 2 מושבים, מבית התובע, לאחר תיאום מועד עמו, וזאת תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן - יהא התובע רשאי לעשות ברהיטים כרצונו. יש זכות להגיש בקשת רשות ערעור לביהמ"ש המחוזי בחיפה וזאת תוך 15 יום ממועד המצאת פסק דין זה. אירועים (תביעות)