תביעה בגין נזק בלתי הפיך למקרר

לטענת הנתבעת, גרם התובע נזק בלתי הפיך למקרר, ובשל כך נאלצה לקנות מקרר חדש מדגם פשוט (ששוויו כשליש משווי המקרר הראשון). לטענתה, עד לביקורו של התובע, המקרר עבד באופן תקין למעט רעשים שרצתה שהתובע יתקן. הנתבעת טענה כי התובע התחייב בפניה שאם התיקון לא יצליח הסכום ששילמה עבור החלפת החלק המקולקל בשווי 500 ₪ יקוזז מעלות התיקון הבא, התיקון אכן לא צלח והרעשים לא פסקו ולכן קבעה עם התובע להגיע במועד נוסף לצורך תיקון הבעיה. גרסת התובעת הינה כי במועד התיקון השני הכין התובע מערכת חשמל חיצונית בעלות של 1,000 ₪ נוספים, והיא ביקשה לדחות את מועד התשלום כדי לוודא שאכן בוצע תיקון כהלכה בפעם השנייה. הנתבעת הוסיפה וטענה כי כבר למחרת, בתאריך 27.04.13, שלחה לתובע הודעת SMS, בה הודיעה לו שהמקרר לא תקין. הנתבעת צירפה לכתב ההגנה תצלום של ההודעה, אשר כתבה בה כך: "שבוע טוב, מיום ששי הטמפ' של המקרר עלתה ל18 מעלות, (במקום 4) אין רעש.כל מה שהיה במקרר התקלקל.הטמפ לא חזרה להיות תקינה.המקפיא עדיין עובד.לתשומת לבך". [הטעויות במקור - ר.ה.] 4. במעמד הדיון, העידו הצדדים: התובע הוסיף כי לא קיבל הודעת SMS מהנתבעת. התובע הגיש לבית המשפט תדפיס שיחות יוצאות, לפיו ניתן לראות כי הוא התקשר לנתבעת מספר רב של פעמים - לרבות פעם אחת לאחר התיקון השני. התובע טען כי החליף את כל חשמל במקרר לחדש, וכי לא הגיוני שלאחר התיקון הבעיה חזרה למחרת, משום שלאחר התיקון הראשון היא טענה לבעיה רק לאחר כחודש. נוסף לכך טען כי "רדף" אחרי הנתבעת כדי להגיע ולתקן והיא לא אפשרה לו, כך שאינו יודע מה מצבו של המקרר כיום ויכול להיות שהוא במצב תקין. הנתבעת הוסיפה כי הייתה עסוקה והיא עובדת 13 שעות היום, אך בסוף היא דיברה עם התובע. הנתבעת הגישה במעמד הדיון תדפיס כרטיס אשראי לפיו קנתה מקרר חדש בשווי של 4,100 ₪. לטענתה שלחה לתובע הודעת SMS בנוגע לאי תקינות המקרר אשר הציגה בפני בית המשפט. בתשובה, התובע הוסיף כי הנתבעת משתמשת בקיוסק של המקרר הישן אשר עדיין מתפקד וממנו היא שותה מים וכי לא ייתכן שהקיוסק עובד אם המקרר אינו תקין, שכן "הכל עובד דרך המקרר". התובע ביקש מבית המשפט להגיש פירוט הודעות טקסט, על מנת להוכיח כי לא קיבל הודעת SMS מהנתבעת. 5 בתאריך 15.12.13 הגיש התובע את הפירוט כאמור. מהפירוט נראה כי מספרה של התובעת (כפי שמופיע על גבי פרטי כתב ההגנה וכפי שמופיע בפירוט השיחות היוצאות של התובע, ת/1), אינו מופיע ברשימת ההודעות שהתקבלו אצל הנתבע ביום 27.04 - מועד שליחת ההודעה לטענת הנתבעת. עוד יצויין, כי בהתאם להודעה שצורפה לכתב ההגנה וצוטטה לעיל, היא נשלחה ביום 27.04 בשעה 22:09, ובפירוט ההודעות הנכנסות של התובע, לא נראה שנכנסה הודעה כלשהי באותה שעה. דיון והכרעה 6. מדובר בתביעה אזרחית בה רמת ההוכחה הנדרשת עומדת על 51% - ולפיכך די בכך שגרסה אחת תהא מסתברת ולו במעט, מהגרסה האחרת. במקרה המונח בפניי מדובר בגרסה מול גרסה ומשכך, על בית המשפט לבחון האם יש בעדויות גופן, בדין או בראיות החיצוניות כדי לתמוך באיזו מגרסאות הצדדים באופן המטה את מאזן ההסתברויות לכיוון גרסה זו. בהעדר אותו "דבר מה נוסף" שיהיה בו כדי להטות את המאזניים לכיוון זה או אחר, יש להכריע על בסיס נטל ההוכחה בלבד. 7. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים וראיותיהם, הגעתי למסקנה כי התובע הרים את הנטל המוטל עליו בשים לב לרמת ההוכחה הנדרשת במשפט האזרחי, לשכנע כי האחריות לתאונה מוטלת על הנתבעת, וזאת מהנימוקים שיפורטו להן. 8. אמנם, צילום המסך שהציגה הנתבעת מעיד לכאורה על שליחת ההודעה, אך אין בכך כדי להוכיח את קבלתה על ידי התובע. ייתכן, שמשלוח ההודעה נכשל, ומכל מקום - תדפיס ההודעות הנכנסות של התובע תומך בגרסתו לפיה ההודעה לא התקבלה על ידו. מנגד, הנתבעת - למרות שהיתה מודעת לבקשתו של התובע לאפשר לו להגיש פירוט הודעות נכנסות - לא ביקשה לצרף פירוט שיחות יוצאות שבו הדבר יוכל להיות מובהר בקלות. 9. כאשר מדובר בתחומי מומחיות, היה על הנתבעת להתכבד ולהביא תיעוד, ראיה, עדות מומחה או חוות דעת שיהיה בה כדי לתמוך בטענותיה כי המקרר לא תוקן ולכן היה עליה להחליפו. המקרר נשוא התביעה אינו מסוג החפצים אשר בית המשפט יכול להביט בו ולחוות דעה על בסיס התרשמות (כפי שניתן לעשות, וגם זאת רק לעתים, כאשר מדובר בטענה לשולחן פגום או עבודת ריפוד לקויה). בהעדר מסמך פורמלי בנושא שבמומחיות, נגרם לצד שכנגד נזק בשל הפגיעה באפשרות להתגונן באופן ראוי ואפקטיבי. על כן, אינני סבורה שעמדת בעל דין, המושתתת על עניין שבמומחיות, יכולה להתקבל בדרך כלל אלא בתמיכה של מומחה - אפילו אם מדובר במסמך שאינו חוות דעת משפטית פורמאלית ויקרה. 10. הנתבעת אמנם הביאה אסמכתא לרכישת מקרר (כ- 9 ימים לאחר כשלון התיקון של התובע, לטענת הנתבעת), אך אין בכך די על מנת להוכיח כי התיקון שביצע התובע לא צלח. 11. הנתבעת לא התנהגה בסבירות כאשר לא שילמה לתובע על תיקון המקרר ויתרה מכך, כאשר לא איפשרה לתובע לחזור ולבדוק את המקרר לתקן את שנדרש, בהתאם להתחייבות ולאחריות שנתן לתיקון. מהוראות סעיף 28 לחוק המכר, התשכ"ח- 1968 עולה כי ניתנת למוכר אפשרות לתקן אי התאמה שנפלה בממכר, ורק במידה וזו לא תוקנה, עומדת לקונה הזכות לביטול ההסכם, לאכיפתו או לפיצוי בגין הפחתת שווי הממכר בשל אי ההתאמה. במקרה דנן, לא הוכיחה הנתבעת כי ניתנה לתובע האפשרות לבדוק את המקרר לאחר החלפת החלק הנדרש בתיקון השני. סוף דבר 12. אני מקבלת את התביעה בחלקה, ומחייבת את הנתבעת לשלם לתובע סך 1,000 ₪ עבור התיקון השני שביצע במקרר בביתה. לא מצאתי כל הסבר או הצדקה לחיוב הנתבעת בפיצוי בסך 4,500 ₪, כפי שדרש התובע בכתב התביעה. 13. לאחר ששקלתי את הוצאות משפט, את דחיית גרסת הנתבעת, את שערוך הפיצוי ליום פסק הדין ואת מכלול נסיבות העניין - לרבות את הצורך של התובע להזמין ולשלם עבור תדפיסים של הודעות נכנסות למכשיר הטלפון שלו - אני מעמידה את הסכום הכולל לתשלום ליום מתן פסק הדין על סך של 1,700 ₪. סכום זה ישולם בתוך 30 יום ממועד קבלת פסק הדין אצל הנתבע, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלום בפועל. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור בתוך 15 ימים לבית המשפט המחוזי מרכז - לוד.מוצרי חשמל (הגנת הצרכן)