תביעה לחייב לשלם קצבה של חודש - ביטוח מנהלים

התובע הגיש תביעה זו, בה ביקש לחייב את הנתבעת לשלם לו את הקצבה של חודש אוגוסט ביום 21.11.84 פתח התובע תכנית מנהלים אצל הנתבעת ובמחצית חודש יולי 2012 החליט לבדוק את זכויותיו לקבלת קצבה חודשית. בהמשך לכך, ביום 11.7.12 אף התקשר טלפונית אל מר X, מנהל תיק לקוחות, אשר גם טיפל בתיק התובע (להלן:"מר X") על מנת לקבוע פגישה לקבלת מידע בסיסית ולברר, מה הסכום העומד לרשותו ואיזה חלק ממנו ניתן למשוך ואיזה ניתן לקבל כקצבה. התובע הודיע למר X, שבהתאם למידע שיקבל ממנו, יאפשר לו לקבל החלטה כיצד עליו לנהוג בפוליסה והאם להתחיל לקבל הקצבה והאם למשוך כספים. ב. התובע הגיש תביעה זו, בה ביקש לחייב את הנתבעת לשלם לו את הקצבה של חודש אוגוסט 2012 בסך של 6,600 ₪ בתוספת פיצוי בסך של 1,000 ₪ עבור בזבוז זמן ועוגמת נפש ובתביעה זו, מלין התובע, על התנהלות הנתבעת אשר השפיעה הן על החלטותיו והן על מועד קבלת הקצבה - הכל כפי שיפורט להלן: א) לטענת התובע, הייתה תשובתו של מר X לשאלותיו הנ"ל מפתיעה ומאכזבת, משום שנאמר לתובע, שאיסוף האינפורמציה יארך כחודשיים עקב חופשת הקיץ - דבר שלא היה מקובל על התובע ולכן, הודיע התובע, שבכל מקרה - אם הוא יחליט לקבל קצבה חודשית הוא ירצה לקבל אותה החל מחודש אוגוסט 2012. ב) הפגישה, אותה ביקש התובע לקיים עם מר X, התקיימה ביום 13.9.12 ולקראת סופה של הפגישה, הודיע התובע, שהוא רוצה להתחיל לקבל הקצבה ובעקבות כך, קיבל התובע למלא טפסים ואת הטפסים שלח התובע ביום 20.9.12. ג) התובע הופתע בכך, שבהמשך לשליחת הטפסים, החל לקבל תשלום קצבה ראשון מחודש ספטמבר 2012 למרות שהוא ביקש להתחיל לקבל מחודש אוגוסט 2012. גם לאחר קבלת התשלום הראשון, המשיך התובע בהתכתבויות עם הנתבעת ומאחר ולא נענה לפניותיו, החליט התובע לשלוח ביום 9.5.13 פקס בו איים בהגשת תביעה וסמוך מאד לאחר שליחת הפקס - הואילו לענות לתובע, שבקשתו לקבלת הקצבה החל מחודש אוגוסט נדחית. 2. א. הנתבעת הגישה, משום מה, שני כתבי הגנה, כאשר כתב ההגנה הראשון מכיל טענות כלליות ולצורך עמידה במועד הגשתו הקבוע בחוק, תוך ציון, שאין בכך כדי לפגוע בזכות המוקנית להגיש לבית המשפט כתב הגנה מתוקן עם השלמת איסוף המידע הנדרש. (סעיף 3 לכתב ההגנה הראשון). ב. לא ברור לבית המשפט, מניין לקחה הנתבעת לעצמה הסמכות להחליט על הגשת כתב הגנה כללי, תוך שמירת:" הזכות המוקנית להגיש לבית המשפט כתב הגנה מתוקן..", כאשר בוודאי ידוע, או שהיה צריך להיות ידוע למנסח כתב הגנה זה, שאין לנתבעת זכות מוקנית, אלא כתב הגנה מוגש בהתאם להוראות תקנות 4 ו-5 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), התשל"ז-1976 ולצורך הגשת כתב הגנה מתוקן, יש להגיש בקשה לבית המשפט ורק אם בית המשפט מאשר - יוגש כתב הגנה מתוקן. 3. הן בכתב ההגנה הראשון והן בכתב ההגנה השני (אשר כלל לא צוין, שזהו כתב הגנה מתוקן), ביקשה הנתבעת לדחות את תביעת התובע. בכתב ההגנה השני, נטען שיש לדחות את התביעה, בהיותה קנטרנית, שכן די לעיין במסמכי התביעה כדי להגיע למסקנה, שדין התביעה להידחות ובנוסף לכך מעלה הנתבעת את הטענות העיקריות הבאות: א. א) התובע חתם על טופס בקשה לקבלת קצבה חודשית ביום 19.9.12 ובאותו יום הוא כתב מכתב פנייה אל הנתבעת. בהתאם למועד הבקשה, החלה הנתבעת לשלם לתובע גמלה חודשית החל מחודש ספטמבר 2012 וטענת התובע, שהוא ביקש לקבל את הגמלה החל מחודש אוגוסט - לא ברור על מה מבסס התובע דרישה זו, כאשר את הבקשה העביר בחודש ספטמבר. ב) הוסבר לתובע, שהמועד הקובע לתשלום הגמלה הוא מועד הגשת הבקשה ואכן, התובע החל לקבל הקצבה ממועד הגשת הבקשה ואין לנתבעת האפשרות לשלם למפרע, משום שזה נוגד את מדיניות הנתבעת. עוד מוסיפה הנתבעת וטוענת, שאם רצה התובע לקבל את הגמלה החל מחודש אוגוסט, היה עליו להקפיד ולהגיש הבקשה במועד. 4. מטענות הצדדים עולה, שבעצם אין מחלוקת בין הצדדים, שאכן התובע ניהל אצל הנתבעת תכנית לביטוח מנהלים ואין גם מחלוקת, שבשלב מסוים החליט התובע לבדוק את זכויותיו לקבלת קצבה חודשית. השאלה היחידה, השנויה במחלוקת וצריכה הכרעה היא, האם לאור התנהלות נציגי הנתבעת כלפי התובע והאם עצם הגשת הבקשה בחודש ספטמבר 2012 מקנה לתובע הזכות לקבל הקצבה החודשית, החל מיום שציין בגוף הבקשה, קרי חודש אוגוסט 2012 או שעצם הגשת הבקשה בחודש ספטמבר מקנה לתובע הזכות לקבל הקצבה החל מיום הגשת הבקשה, קרי מחודש ספטמבר ולא מחודש אוגוסט. 5. לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, הן כפי שבאות לידי ביטוי בכתבי הטענות והן כפי שבאות לידי ביטוי בטענות שהועלו בבית המשפט ולאחר שבחנתי את חומר הראיות, אשר צורף לכתב התביעה, אני קובע, שדין התביעה להתקבל בחלקה - זאת לאור הנימוקים הבאים: א. א) אני מאמין לטענת התובע- טענה שלא נסתרה על ידי עדויות מטעם הנתבעת- שאכן התובע פנה עוד בחודש יולי 2012 על מנת לבדוק זכויותיו והשיחה שניהל בנדון דנן התנהלה עם מר X, אך רק בשל אי מתן תשובה תוך זמן סביר - כפי שזה היה מתבקש בנסיבות המקרה- הוגשה בקשת התובע ביום 19.9.12. (ראה הבקשה אשר צורפה לכתב התביעה). ב) בבקשה הנ"ל, אשר נחתמה על ידי התובע ביום 19.9.12, ציין התובע, שהוא מבקש לקבל הקצבה החל ביום 1.8.12 ובמקום שניתן לפרט:"אפשרויות לבחירת הקצבה החודשית" ציין התובע, שתשלום הקצבה החודשית היא לכל ימי חייו ולא פחות מינימום 120 תשלומים חודשיים". ג) התעניינותו של התובע בדבר זכויותיו הנ"ל, באה לידי ביטוי גם בשורת האימיילים שהועברו בין התובע ובין מר X, כאשר מהמסמכים שצורפו לכתב התביעה עולה, שהתכתבות בין השניים החלה, לפחות מיום 12.7.12 ומכאן עולה, שמשיכת הזמן ואי מתן המענה תוך זמן סביר, גרמה לכך, שהתובע יגיש בקשתו רק ביום 19.9.12 אך עם הדגשת יום תחילת קבלת הקצבה - 1.8.12. (ראה ההתכתבויות אשר סומנו כנספח 1 לתביעה). ד) גם לאחר ההתנהלות הנ"ל וגם לאחר שהתובע החל לקבל הקצבה מחודש ספטמבר, עדיין המשיך התובע להתכתב עם מר X והתובע טען שוב ושוב, שהוא דרש לקבל הקצבה החל מחודש אוגוסט וביקש לקבל תגובה על סיבת אי היענות לבקשתו לשלם לו החל מחודש אוגוסט. מאותה התכתבות נוספת עולה, שאכן מר X הבטיח לתובע לברר, האם ניתן לשלם למפרע החל מחודש אוגוסט, אך גם בדיקה זו לקחה זמן עד כי ביום 25.11.12 השיב מר X לתובע, שלמרות הבירורים שהוא ניסה לברר, טרם קיבל תשובה ולכן, דיבר מר X עם מנהלת צוות השירות, אשר הסבירה, שקצבאות לא משולמות למפרע, אלא באופן שוטף בלבד. (ראה התכתבויות נוספות שצרף התובע לכתב התביעה כנספח 3). 6. א. מהמשך העובדות - כפי שהתבררו בפני - עולות אי התאמות בין טענות הנתבעת, בין טענות נציגת הנתבעת ובין המסמכים שהוגשו לבית המשפט - דבר אשר מצביע על חוסר תאום בין עובדות הנטענות ובין עובדות אשר עולות מהמסמכים של הנתבעת עצמה - הכל כפי שיפורט להלן: א) נציגת הנתבעת, העלתה טענותיה באריכות בבית המשפט והגם שהיא טענה יפה לגופו של עניין, לא הוכחו הטענות, שהן טענות רלוונטיות ושיש בהן כדי לדחות את התביעה - כבקשת הנתבעת. ב) אני בהחלט מקבל את טענת נציגת הנתבעת, שישנם מקרים, שבעל פוליסה פונה למבטחת ורוצה לדעת זכויותיו, אך טענתה, שחברת הפניקס נותנת לו את התשובות הראשוניות שיש ביכולתה לתת, מענה ראשוני - לא התקיים במקרה זה, משום שמצינו, שבמקרה זה לא נענה התובע תוך זמן סביר על מנת להעמידו על זכויותיו או למסור לו המידע שהוא ביקש, אלא היה על התובע לפנות שוב ושוב, הן בעל פה והן בכתב ופניות אלו, גרמו לכך שעבור זמן עד שהגיש הבקשה. (ראה בעמ' 3 לפ',ש' 2- 5). ג) לא הוכח בפני, מדוע צריך היה לקחת חודשיים על מנת ליתן לתובע הפרטים הבסיסיים על מנת שידע כיצד לכלכל את צעדיו בעתיד. (ראה טענת נציגת הנתבעת בעמ' 3 לפ',ש' 9- 11). ב. לא הוצגה בפני בית המשפט הפוליסה עצמה או תנאי הפוליסה או תנאי התשלום. נציגת הנתבעת טוענת וחוזרת וטוענת, שבעצם הם מחויבים לשלם תוך 30 ימים מיום קבלת הבקשה. מוסיפה נציגת הנתבעת וטוענת, שהתובע יצר קשר עם הנתבעת ביום 12.7.12 וביקש לקבל קצבה כבר בחודש אוגוסט ואפילו לא נתן להם את ה-30 ימים שמגיעים להם וממשיכה וטוענת, שיש להם 30 ימים לטיפול ולכן הוא יכול היה להעביר הבקשה כבר בחודש יולי. ומסכמת נציגת הנתבעת ואומרת, שמרגע שהנתבעת מקבלת הבקשה, צריך לעשות בדיקה ובכל מקרה על ה-30 ימים האלה הם לא משלמים. (ראה בעמ' 3 לפ',ש' 29- 30 ועמ' 4 לפ',ש' 4- 6 וש' 14- 15). על טענות אלו של נציגת הנתבעת, הנני להשיב לנציגת הנתבעת כדלקמן: א) התובע לא רק יצר קשר עם נציגי הנתבעת ביום 12.7.12, אלא כפי שעולה מעובדות המקרה, המשיך התובע בפניותיו שוב ושוב, אך לא נענה או שנענה לאחר זמן לא סביר. כך, למשל, מצינו, שבנוסף לפניותיו באימיילים שצורפו לכתב התביעה, פנה התובע ביום 4.4.13 אל מחלקת פניות הציבור של הנתבעת ובנוסף לכך, פנה התובע בכתב ביום 9.5.13 אל היועץ המשפטי של הנתבעת ובמכתב זה הלין התובע על אי קבלת מענה לפנייתו וכפי שציין התובע בבית המשפט, היות ובמכתב זה אל היועץ המשפטי ציין שאם לא ייענה יפנה לערכאות, או אז וכבר באותו יום - 9.5.13- נתקבלה התשובה שנשלחה לתובע על ידי הגב' קרן כרמונה. (ההתכתבות הנ"ל צורפה לכתב התביעה וראה עדות התובע בעמ' 2 לפ', ש' 15- 18). ב) נציגת הנתבעת הדגישה שוב ושוב את הנוהל הקיים אצל הנתבעת, לשלם 30 ימים מיום קבלת הבקשה ובנוסף לכך, טענה, שגם אם התובע כתב שהוא מבקש לקבל הקצבה מחודש אוגוסט, זה לא רלוונטי כי זה לא יכול לחול רטרואקטיבי - זאת משום שהמפקח על ביטוח כתב את התנאים, מרגע שמקבלים את הבקשה יש זמן טיפול שקבוע על ידי המפקח על הביטוח (ראה בעמ' 4 לפ',ש' 16- 18). ג) טענה זו על הוראות המפקח על הביטוח והתנאים שנקבעו על ידו לא הוכחה בפני ובנוסף לכך, אם זאת הטענה, השאלה היא, כיצד מתיישבת טענה זו עם העובדות או הטענות אותן העלתה הנתבעת במסמכים שהובאו בפני בית המשפט וכפי שיובא בהמשך. ד) אין מחלוקת בין הצדדים על כך, שהתובע מילא בקשתו ביום 19.9.12 ובהתאם לאמור במכתב התשובה של גב' כרמונה ובהתאם לטענת נציגת הנתבעת, הגיעה הבקשה אצל הנתבעת ביום 10.10.12. (ראה מכתב התשובה של גב' כרמונה וטענת נציגת הנתבעת בעמ' 3 לפ',ש' 18- 19 וש' 21- 22). אם הבקשה הגיעה ביום 10.10.12 ואם על פי נוהל הנתבעת עליה לשלם לאחר 30 ימים מיום קבלת הבקשה, אזי היה עליה להתחיל לשלם לתובע רק החל מחודש נובמבר. עם זאת, טענה הנתבעת, שלפנים משורת הדין (ובאופן חריג - לפי מכתבה של גב' כרמונה) היא הסכימה לשלם לתובע החל מחודש ספטמבר ומכאן עולה, שהנתבעת לא נהגה לפי הנוהל, אלא דווקא שילמה למפרע - כאשר לטענתה אין הנתבעת משלמת למפרע. ה) זאת ועוד, מסעיף 8 לכתב ההגנה עולה, שהמועד הקובע לתשלום הגמלה הוא מועד הגשת הבקשה וכפי שניתן לראות הגמלה החלה להיות משולמת מהחודש בו העביר התובע את הבקשה, קרי חודש ספטמבר 2012. (ההדגשה שלי- ג.ב.). אם כן, על פי האמור בסעיף זה, המועד הקובע הוא מועד הגשת הבקשה ולא מועד קבלת הבקשה על ידי הנתבעת ובוודאי שלא ניתן להבין מכך, שמועד התשלום הוא 30 ימים מיום הגשת או מיום קבלת הבקשה. ג. א) טענה נוספת, שהעלתה נציגת הנתבעת היא הטענה, שבעת ביצוע התשלום, לא עשתה הנתבעת את חישוב השנים כמה יחיה התובע, אלא הנתבעת לא תשלם פחות מ-120 תשלומים שמגיע לתובע ואם הוא יאריך ימים הוא יקבל יותר. (ראה בעמ' 3 לפ',ש' 26- 27 וראה גם סעיף 10 לכתב ההגנה). ואכן, בבקשה שהגיש התובע ביום 19.9.12 תחת הכותרת: "אפשרויות לבחירת הקצבה החודשית" סימן התובע את האפשרות של: "תשלום קצבה חודשים לכל ימי חייך ולא פחות מינימום 120 תשלומים חודשיים", ברם הבחירה היא של המבוטח מתי להתחיל ולקבל את הקצבה ולכן הוא ציין באותו טופס, שהוא מבקש לקבל הקצבה החל ב-1.8.12 ולכן, אין נפקא מינה לטענה, שבכל מקרה לא מדובר בהפסד גמלה אם התובע התחיל לקבלה בחודש ספטמבר. (ראה סעיף 10 לכתב ההגנה). ב) בעניין הנ"ל, מקבל אנוכי את טענת התובע, שהוא זכאי לקבל את הקצבה עד יום מותו ולא פחות מ-120 תשלומים ולכן, בחישוב זה, אין נפקא מינה אם התובע היה מתחיל לקבל הקצבה מחודש אוגוסט, משום שהזמנים לא היו משתנים, אך נכון הוא חישובו של התובע, שהיות ואין אדם יודע מהו יומו האחרון, אזי לפי טענתו ההגיונית של התובע, שאם החל לקבל הקצבה מחודש ספטמבר והוא ימות חס וחלילה, בעוד עשר שנים, הוא יקבל 124 תשלומים, אך אם היה מתחיל לקבל מחודש אוגוסט, אזי במצב כזה היה מקבל 125 חודשים. (ראה בעמ' 2 לפ',ש' 9- 14). 7. א. סוף דבר, לאור הנימוקים שפורטו בהרחבה בפסק דין זה והיות והנתבעת לא הוכיחה את מדיניות או את נוהל התשלומים, כפי שנקבעו בתנאי המפקח על הביטוח והיות והוכח בפני, שבקשת התובע הוגשה במועד שהוגשה, רק משום שהוא לא קיבל תשובות תוך זמן סביר - כפי שפורט לעיל- אני קובע, שעל הנתבעת לשלם לתובע את הקצבה לחודש אוגוסט 2012 - כפי שציין בבקשתו מיום 19.9.12 ולכן, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך של 6,600 ₪ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום הגשת התביעה- 22.5.13- ועד התשלום בפועל. ב. יתרת סכום התביעה נדחית - מחוסר הוכחה. ג. בנוסף לכך, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע הוצאות משפט בסך של 400 ₪ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מהיום ועד התשלום בפועל. הזכות להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים.ביטוח מנהלים