תביעה בגין נפיחויות בקירות

התובע טוען, שהוא ביצע העבודה לאחר 72 שעות ללא גשם והנפיחויות התגלו רק במקומות מסוימים כולל קירות מקורים, שלא הייתה להם כל נגיעה למי הגשמים. התובע מציין גם, שהנתבעת טענה בפניו, שהיא שלחה את חומר השליכט לבדיקת מעבדה, אך הממצאים לא נשלחו לתובע. ב) לאור האמור לעיל ומאחר ולא ניתן לבצע תיקון אלא יש לבצע כל העבודה מחדש, מבקש התובע לחייב את הנתבעת להשיב לו את כספו בתוספת הסכום הנקוב בהצעת המחיר שצרף לכתב התביעה ובסה"כ 26,325 ₪. 2. הנתבעת סבורה, שיש לדחות את תביעת התובע, בטענה, שחומר השליכט היה תקין ובנוסף לכך מעלה הנתבעת את הטענות העיקריות הבאות: א. א) הנתבע אינו בעל מומחיות לקבוע שחומר השליכט לא תקין ובנוסף לכך נטען, שהתובע לא עשה שימוש בשליכט בהתאם להוראות השימוש. התובע גם רכש 2 פחים יסוד לשליכט, שגם אותם היה על התובע ליישם בהתאם להוראות היישום. ב) הנתבעת גם מכחישה את סכום התביעה המסתמך על הצעת מחיר בלבד. 3. לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ולאחר שעיינתי בחומר הראיות, הגעתי למסקנה, שדין התביעה להידחות - זאת לאור הנימוקים הבאים: אני קובע, שאין להוציא מכלל אפשרות, שאכן יש צורך בביצוע תיקונים כפי שעולה מהצעת המחיר של יום 12.5.13, אך הגעתי למסקנה, שלא הוכח בפני, שהתיקונים הדרושים הם תוצאה של פגם בחומר עצמו ולא מסיבה, שאין לה קשר עם טיב החומר - זאת לאור הנימוקים הבאים: א. א) גם אם אין להוציא מכלל אפשרות, שאכן יש צורך בביצוע תיקונים - כפי שעולה מהצעת המחיר של יום 12.5.13- לא הוכיח התובע, שהעבודות שעל המציע לבצע נובעות כתוצאה מטיב החומר וגם לא הוכח בפני, שאותן התנפחויות עליהן מצביע התובע נגרמו כתוצאה מטיב החומר שרכש מהנתבעת. ב) כפי שמציין התובע בכתב התביעה, ציפוי הקירות החיצוניים בשליכט בוצע ביום אחד - הוא יום 17.12.12 והתובע טוען, שהוא ביצע את העבודה לפי הוראות היצרן ושיש לו הוכחות על כך, אך התובע לא הוכיח שהעבודות בוצעו בהתאם להוראות היצרן ולא הוכיח, שהעבודה בוצעה על ידי מומחים או בעלי מקצוע מיומנים בביצוע ציפוי הקירות. מעניין לציין, שלשאלה שנשאל התובע, האם הוא מומחה לשליכט, השיב התובע בשאלה:" צריך להיות מומחה?" (ראה בעמ' 1 לפ',ש' 21- 22 ועמ' 2 לפ',ש' 1 ועמ' 3 לפ',ש' 26- 27 וראה גם בעמ' 4 לפ',ש' 1- 3). ב. א) התובע צרף תמונות לכתב התביעה וגם הגיש חלק מהתמונות במהלך הדיון, אך מאחר ועסקינן בשאלה שבמקצועיות, אין בתמונות אלו כדי להוכיח טיב החומר ובוודאי שאין בתמונות, או בעדות התובע בלבד כדי להוכיח מדוע - אם החומר לא תקין- היו קילופים רק בחלק מהמקומות בהם בוצעו עבודות השליכט ולא בכל העבודה ולכן, התמונות יכולות לכל היותר לשקף פגם כזה או אחר, אך על מנת להוכיח ממה נובע אותו פגם, היה על התובע להיעזר בחוות דעת מומחה או לפחות בחוות דעת בעל מקצוע העובד עבודות שליכט. (ראה דברי התובע בעמ' 4 לפ',ש' 4- 7). לאחר שהסתיים הדיון ובטרם ניתן פסק הדין, עדיין העביר התובע מסמכים, אך גם במסמכים אלה אין כדי לעזור לתובע בהוכחת תביעתו. ב) התובע העיד בבית המשפט, שידוע לו שעם החומר חייבים לעבוד ברציפות,שאם לא כן: "נוצרים גוונים וכן הלאה", אך גם עולה מעדותו, שהוא לא עשה העבודה ברצף, אלא תחילה רכש 15 פחים ובאותו יום בו ביצע השליכט רכש עוד 10 פחים:"על מנת לגמור את החומר" ומכאן עולה, שבכל זאת הייתה הפסקה בין סיום העבודה של 15 הפחים ובין ההמשך העבודה לאחר רכישת 10 פחים נוספים. (ראה עדות התובע בעמ' 1 לפ',ש' 13- 15 וראה גם בעמ' 2 לפ',ש' 9). ג) מעדות התובע עולה, שהוא זה אשר ביצע את העבודה, הוא זה שהיה אחראי לביצוע העבודה ולאחר מכן, מוסיף התובע ואומר, שהעבודה בוצעה על ידי מספר אנשים, אך לא הוכח מה מומחיותו של התובע ומה מומחיות של אותם אנשים לבצע עבודת שליכט. מכל מקום, התובע לא הביא אף עובד, שעבד בביצוע עבודות השליכט על מנת להעיד כיצד ביצע העבודה והאם ביצע העבודה לפי הוראות היצרן. (ראה דברי התובע בעמ' 1 לפ',ש' 18- 20). 4. סוף דבר, לאור הנימוקים שפורטו לעיל, אני קובע, שהתובע לא הוכיח פגם כלשהו בחומר עצמו ולא הוכיח, שגם אם נוצרו קילופים במקומות אלה או אחרים, היה לקילופים אלה קשר עם החומר ולא עם מבצעי העבודה. לכן, אני מחליט לדחות את תביעת התובעת ולאור התוצאה אליה הגעתי, אני מחייב את התובע לשלם לנתבעת הוצאות משפט בסך של 400 ₪ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מהיום ועד התשלום בפועל. הזכות להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים. קירות