תביעה בגין אי קבלת שירות ייעוץ

התובע טוען, שהיות ולא קיבל שירות הייעוץ שהובטח, מבקש הוא לחייב את הנתבעת להשיב לו הסך של 3,684 ₪ בתוספת סך 1,316 ₪ בגין עוגמת נפש והעיכוב שנגרם בשל ההתקשרות עם הנתבעת ולהצדקת תביעתו - מעלה התובע את הטענות העיקריות הבאות: א) מספר ימים לאחר ההתקשרות, פנתה נציגת הנתבעת אל התובע על מנת לאתר את צרכיו הספציפיים בלקיחת המשכנתא ועל מנת להבהיר אילו מסמכים על התובע להמציא. התובע החל באיסוף המסמכים ושליחתם ושוב יצרו עמו קשר וביקשו לתאם פגישת ייעוץ. בעת הזאת, הודיע התובע, שעדיין אין נכס על הפרק ולכן לא ראה התובע טעם בקיום הפגישה והתובע הסביר שהסיבה לכך היא, שהוא מחכה תחילה לקבלת האישור העקרוני על לקיחת משכנתא - זאת טרם יתקדמו בתהליך רכישת הדירה. ב) למרות הודעת התובע, כאמור לעיל, טען נציג הנתבעת, שכדאי להגיע אליה על מנת לשמוע מעט יותר על התהליך ולכן, בלחץ נציגי הנתבעת, הגיע התובע ביום 24.12.12 למשרדי הנתבעת ודובר באופן כללי על האפשרויות בלקיחת המשכנתא בהתחשב בהכנסות התובע והסכום ההתחלתי העומד לרשותו. התובע מציין, שלא קיבל כל תמהיל למשכנתא, לא ניתן שום תמהיל לבנק, משום שטרם היה נכס ספציפי על הפרק. ג) התובע טוען, שהביא את כל המסמכים שנדרש להביאם וחתם על הסכם ייעוץ המשכנתא. בתום הפגישה נאמר לתובע, שתוך כמה ימים יחזרו אליו עם תשובה האם יש לו אישור עקרוני על לקיחת משכנתא, אך חלפו הימים והתובע לא שמע דבר וכאשר התקשר התובע ביום 6.1.13 נאמר לו, שיעבירו את שאלתו לאחראי על התיק שלו והוא יחזור אליו. מכאן ואילך, טוען התובע, שהחלה מסכת רדיפה אחרי נציגי הנתבעת, תוך ניסיון ליצור קשר לפחות פעם בשבוע ולמרות ההבטחה לחזור אליו - לא קיימו הבטחה זו. באחת השיחות, נאמר לתובע שהתיק שלו הועבר לטיפולה של נציגה אחרת, אך גם עמה לא הצליח התובע ליצור קשר והיא לא השיבה להודעות שהשאיר התובע. ד) במקביל לאמור לעיל, החל התובע בחיפושים רציניים אחר נכס ואף יצרו התקשרות רצינית לגבי נכס ספציפי ולכן, ביקש התובע לבדוק עם נציג הנתבעת אם יש לו אישור עקרוני ללקיחת משכנתא. במהלך המגעים בקשר לאותה דירה, הגביר התובע את ניסיונותיו לקבל מענה מהנתבע ומשלא חזרו אליו, החליט התובע להפסיק את מגעיו לגבי אותה דירה ורק לאחר כחודש ולאחר שחזרו אליו והתנצלו על הבעיות בשירות והאשימו בכך עובד מסוים אשר בסופו של יום גם פוטר. ג. לאור היעדר קשר והיעדר פעילות מטעם נציגי הנתבעת, ביקש התובע החזר כספי, משום שהאמון בנתבעת הופר. נציג הנתבעת סירב תחילה להחזיר את הכסף והציע להעניק החזר חלקי, בטענה, שהתובע קיבל את עיקר השירות ואף הציע להמשיך במתן השירות, אך התובע לא הסכים לקבל ההצעה, לאור ניסיון העבר באי קבלת שירות. עוד מוסיף התובע ומציין, שלאחר מספר שיחות, הסכים נציג הנתבעת להחזיר הסכום שנגבה בניכוי סך 250 ₪ דמי ביטול עסקה, אך למחרת חזר בו מהצעה זו. לאחר מכן, התקיימה שיחה נוספת הייתה הצעה נוספת, לפיה הסכים התובע לקבל ההחזר פחות 600 ₪ על מנת לסגור העניין, אך גם הצעה זו לא יצאה אל הפועל. 3. הנתבעת סבורה שיש לדחות את תביעת התובע, תוך העלאת הטענות העיקריות הבאות: א. א) התובע קיבל שירות מצוין, לרבות יצירת תמהיל הלוואה בהתאם להסכם ההלוואה והנתבעת מכחישה את טענות התובע, שהיה בדעתם להחזיר סכום כלשהו. למרות הכחשה זאת, מציינת הנתבעת, כי לפנים משורת הדין, הסכים נציג הנתבעת להשיב חלק מהתשלום, אך הצעה זו נדחתה על ידי התובע. ב) הנתבעת מכחישה את טענת התובע, שבשלב כלשהו הציג התובע נכס ספציפי וגם לא מסרו פרטים של אותו נכס והתובע קיבל את אותו ייעוץ עליו שילם את ששילם. 4. יש הרוצים לקנות דירה וזקוקים להלוואה ואז פונים פשוט לבנק, מתעניינים כיצד לקבל הלוואה או משכנתא ויש כאלה, שבטרם הם פונים פשוט לבנק, פונים לפשוט משכנתא - שהיא הנתבעת בתיק זה. עיינתי, בחנתי ושקלתי את הטענות המועלות בכתבי הטענות של הצדדים, את טענותיהם - כפי שהועלו בפני במהלך הדיון וגם במסמכים שהגיש התובע - לאחר הגשת התביעה- ואת אלו שהגיש נציג הנתבעת במהלך הדיון - הנני להחליט כדלקמן: א. א) התחייבויות הצדדים גובשו בהסכם עליו חתומים התובע מזה והנתבעת מזה - הוא ההסכם נ/1 אשר הוגש לבית המשפט. ההנחה המשפטית היא, שלקוח - ובמקרה זה התובע- חתם על ההסכם לאחר שהוא קרא והבין את תוכנו ואם התובע הסכים לחתום על סעיפים, כפי שנוסח ההסכם, אזי ידע התובע, מה נותנת הנתבעת תמורת הסך עליו הוסכם בסעיף 13 להסכם. התובע גם היה צריך לדעת, מה פתחי המילוט מהסכם כזה - פתחי מילוט שאינם רבים והם נוקשים כלפי הלקוח, שכן על פי אותו הסכם, די בפגישה פרונטאלית במשרדי הנתבעת להסבר התמהיל, מתן תמהיל הלוואה ומרכז ריביות בין 3 בנקים כדי לחייב את הלקוח לשלם את מלוא השכר המוסכם לנתבעת. ב) בעדותו בבית המשפט אומר התובע, שמה שהוא קיבל מנציגי הנתבעת אינו ייעוץ (עמ' 4 לפ', ש' 13), אך בכתב התביעה מאשר התובע, שכבר ביום 6.12.12 רכש מהנתבעת ייעוץ משכנתא בשיחת טלפון והתובע גם מסביר את ההסברים שקיבל מהנתבעת בטרם חתם על ההסכם ביום 24.12.12. לכן, אני מקבל את טענתו של מר עומר דורון, נציג הנתבעת (להלן:"מר דורון"), שהתובע רכש ייעוץ בטלפון ולאחר מכן נחתם ההסכם לפיו השיטה של הנתבעת הוא הקניין הרוחני שלה וכל לקוח שמקבל שירות מקבל גישה לאתר שזה סיסמא ושם משתמש וזה לא פתוח כך סתם לציבור, שם נחשפת כל השיטה, הלקוח מקבל את התכנית, הסבר לגבי כל השיטה שאנשים לא זוכרים בפגישה ולכן נותנת הנתבעת גישה במשך שנה לאתר האינטרנט שיש שם הסבר מעמיק של כל השטיה. מר דורון אף הגיש צילום האתר ותאריך הגישה של התובע לאתר. (ראה נ/2 וראה בעמ' 2 לפ',ש' 25- 30). ב. מטרת הנתבעת היא בכך, שהלקוח מגיע אליהם לפגישה לפני קניית דירה לבדיקת יכולות כלכליות והיתכנות. האם יכול לרכוש את הדירה. נציגי הנתבעת נפגשים עם לקוחות כאלה, מסבירים להם את השיטה ומכינים להם תכנית ומציגים להם מה היכולות שהם יכולים לקנות את הדירה ומגישים בפניהם את התוכנית ובהמשך מגבשים תכנית בהתאם למשכנתא שנלקחת ונציגי הנתבעת מוכנים לשנות התמהיל בהתאם לעסקה המתפתחת. ג. שלוש טענות עיקריות משיבה הנתבעת לטענות שהעלה התובע: א) באשר לטענת התובע על אי קבלת אישור עקרוני, משיב מר דורון, שאישור עקרוני זה מסמך שהבנק בודק את הלווים מבחינה אשראית ומאפשר להם לקנות דירה. בשביל לקבל אישור עקרוני הלווים צריכים להעביר את כל המסמכים - מה שלא בוצע. עוד מציין מר דורון, שהוא יכול לספק אישור עקרוני רק אחרי שקיבל את כל המסמכים מהלקוח, מה שלא היה במקרה הזה ולכן, אם לא קיבל את כל המסמכים - אין הוא יכול לעמוד בלוח הזמנים שבהסכם. מר דורון מפנה לסעיף 8 להסכם, לפיו מתחייב הלקוח לא להסתיר מהנתבעת כל מידע רלוונטי ולמסור לנתבעת כל מידע אותנטי ומלא וגם מפנה לסעיף 21 להסכם, ממנו עולה שעל הלקוח לשתף פעולה. (ראה עמ' 2 לפ',ש' 7- 11). לנימוק של אי אספקת המסמכים ואי שיתוף פעולה, מוסיף מר דורון נימוק נוסף והוא, שקבלת אישור עקרוני תלוי בלחץ העבודה בבנק והעסקה בוצעה בסוף שנה שתמיד בסוף שנה המערכת הבנקאית לחוצה ולכן מתעכבים דברים. (עמ' 2 לפ', ש' 12- 16). על שתי הסיבות הנ"ל, יש להשיב למר דורון בשניים אלה: ראשית, הנתבעת לא הוכיחה, שהתובע לא סיפק מסמכים לפי דרישה, לא הוכח שהתובע לא שיתף פעולה ולא הוכח שהנתבעת שלחה מכתב כלשהו לתובע להתריע על שלא סיפק מסמכים. לכך יש להוסיף את טענתו המוצדקת של התובע, שאם אכן לא סופקו המסמכים או כל המסמכים, כיצד בנו תמהיל? (עמ' 4 לפ',ש' 6- 7). ושנית, מהמשך עדותו של מר דורון עולה, שגם אם אין כל המסמכים, אפשר לבנות תמהיל, שכן לדבריו, התמהיל נבנה בהתאם לאיתור צרכים של הלקוח, עושים זאת בשיחת טלפון, גם אם אין שום מסמך. (עמ' 4 לפ',ש' 25- 26) לכן, לא ברור מטענות מר דורון, אם הסיבה העיקרית לאי אספקת האשור העקרוני היא בשל אי אספקת כל המסמכים הדרושים או בשל הלחץ בו נתון הבנק בסוף שנה. ב) טענה נוספת מעלה מר דורון מבחינת מהות השרות ולעניין זה טוען, שבעניין זה עסקינן בשיטה שהוא פיתח שיטה בתחום המימון. חושפים אותה, שזה הקניין הרוחני שלו, שחושפים אותה ללקוח במעמד הפגישה. מר דורון מכחיש את טענת התובע, שהפגישה ערכה 5 דקות בלבד, אלא לטענתו הייתה קודם לכן שיחת טלפון בה הוסברו לתובע התנאים וגם התקיימה פגישה פרונטאלית, בה חשפו בפני התובע תמהיל, שזה מהות השירות הניתן על ידי הנתבעת ותמהיל זה אומר, כיצד מחלקים את ההלוואה מבחינת מסלולים ותקופות ועבור כל אלה גובה הנתבעת את הסכום שנקבע בסעיף 13 להסכם. (עמ' 2 לפ', ש' 17- 24). ג) התובע העיד בבית המשפט, שלא קיבל תמהיל ולא קיבל גישה לאינטרנט ומסביר, באלו תנאים בונים נציגי הנתבעת תמהיל. (עמ' 4 לפ',' 2- 5 וש' 18). על טענה זו משיב מר דורון, שהתובע כן נחשף לתצהיר והציג צילום מסך של המערכת שלהם וטוען שהפגישה נערכה עם הלקוחות והם חתמו על ההסכם ביום 24.12.12 ויומיים לפני זה נבנה להם תמהיל וכבר ביום 6.12.12 רכש התובע את התמהיל וכהכנה לפגישה הכינו נציגי הנתבעת את המסמך נ/3 ובמסמך זה יש גם את התכנית שהוצעה לתובע וזה התמהיל. (עמ' 3 לפ',ש' 2- 5). 5. א. א) לאחר שבחנתי את השתלשלות העניינים בין הצדדים מיום ההתקשרות הטלפונית עד לאחר המועד שנחתם ההסכם, אני קובע, שאמנם על פי סעיפי ההסכם די במילוי התנאים הנקובים בסעיף 13 להסכם על מנת לזכות את הנתבעת בקבלת מלוא התשלום. אינני מקבל את טענתו של מר דורון, שעל פי האמור בסעיף 13 קיבל התובע שירות שארך בין 30- 40 דקות. הוראות הסעיף מורות, שעבור שירות ייעוץ זה על הלקוח לשלם - אך מסעיף זה לא עולה לשון עבר, שהיות והלקוח קיבל ייעוץ במשך הדקות הנזכרות בסעיף כדי לזכות בתשלום, אלא נאמר, שעבור שירותי ייעוץ - ישלם הלקוח. (ראה סעיף 13 להסכם נ/1 וראה בעמ' 3 לפ',ש' 13- 15). ב) כמו כן, לא דק פורתא מר דורון בפירוש סעיף 17, שכן בסעף 17 לא מצהיר הלקוח, שהוא כבר נחשף לתמהיל (כטענת מר דורון בעמ' 3 לפ',ש' 15- 18), אלא בסעיף זה, שהוא תנאי ביטול עסקה, נאמר, שניתן לבטל החוזה לפני המועד הקובע בחוק בניכוי של 100 ₪ דמי פתיחת תיק ובלבד שהלקוח הודיע בכתב ושטרם נחשף לתמהיל.." שטרם נחשף נאמר- אך לא נאמר שהתובע הצהיר שאכן נחשף לתמהיל. ב. א) אני מאמין למר דורון, שאכן הייתה פגישה פרונטאלית ובהתאם לסעיף 16 להסכם, שלאחר פגישה פרונטאלית ולאחר פגישת הייעוץ לא יוחזר הכסף (עמ' 3 לפ',ש' 19- 20), ברם אין בית המשפט סבור, שרק לאור הנתונים הנ"ל, כאשר התובע לא הגיע לשלב שאפשר לומר שהשירות הושלם חייב להפסיד את כל מה ששילם, אם התובע ראה שאין המשכיות בטיפול הנתבעת וגלל כן הוא החליט לבטל העסקה. ב) מר דורון הצהיר, שבכל שלב הוצע לתובעים וגם היום הוא מוכן לתת אותו שירות ולהמשיך במתן השירות, משום שממילא מעולם הוא לא התנער ממתן השירות וכך הוא רוצה להמשיך ולתת השירות, אך התובע החליט להפסיק את הפעילות ואת הקשר עם הנתבעת ועם מי מנציגיה וממשיך מר דורון ואומר, שהוא מוכן לתת אותו דבר להמשיך לספק השירות. 6. א. סוף דבר, לאור הנימוקים שפורטו בהרחבה בפסק דין זה, הגעתי למסקנה, שלמען הצדק, אין מקום לדחות את התביעה, אך גם אין מקום לגרום לנתבעת חסרון כיס מלא, כאשר החלה בפעילות והיה זה התובע אשר הפסיק את שיתוף הפעולה עם הנתבעת. עם זאת, לא מובן מהתמהיל שהוגש לבית המשפט נ/2, נ/3 מה באמת מכיל תמהיל זה ומדוע יש בו את הקניין הרוחני, כאשר התובע מכחיש שקיבל תמהיל מפורט ולא הוכח, שהתובע עשה שימוש בתמהיל או שימוש באתר האינטרנט, בטרם הפסיק את שתוף הפעולה עם הנתבעת. זאת ועוד, לאחר עיון בסעיפים הרלוונטיים של ההסכם (סעיף 13, 14, 16, 17 ו - 21, אין לומר, שהתובע לא היה מודע לאמור בסעיפים אלה והיה עליו לחשוב יותר מפעם אחת, מה תועלת יפיק מהתקשרות זאת, אך כאשר מחד גיסא התחייב - כפי שהתחייב- ומאידך גיסא, לא הוכח בפני שהתובע לא המציא המסמכים, לפי דרישת הנתבעת ולא הוכח בפני על פי איזה קריטריונים הוכן התמהיל, הגעתי למסקנה, שבמקרה כזה, אין מקום לגרום לאף אחד מהמתקשרים חסרון כיס ולכן, על הנתבעת להשיב לתובע מחצית מהסכום ששילם בהתאם להסכם. ב. על כן, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך של 1,842 ₪ (מחצית הסכום ששילם התובע) בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום הגשת התביעה - 6.6.13- ועד התשלום בפועל. למעט הסך הנ"ל ולאור הנסיבות - אין צו להוצאות וכל צד ישא בהוצאותיו. הזכות להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים.שירותי יעוץ