הוועדה הרפואית לא התייחסה לתפקוד הכליות, רטנופטיה, נפרופטיה ופריטונונריה

הוועדה לא התייחסה לתפקוד הכליות, רטנופטיה, נפרופטיה ופריטונונריה ג. הוועדה לא ערכה דיון בעניין הסוכרת, ולא ברור מדוע בחרה לקבוע למערער אחוזי נכות בהתאם לפריט 4(6)(א) ולא 4(7) לרשימת הליקויים. ד. הוועדה הייתה מחויבת לשקול קביעת אחוזי נכות בגין לחץ דם שעמד על 170/100 בעת בדיקתו. 4. להלן עיקר טיעוני ב"כ המשיב: א. המשיב מסכים להחזיר את עניינו של המערער לוועדה על מנת שתשקול קביעת אחוזי נכות בגין לחץ דם שנמדד על ידי הוועדה ועמד על 170/100. ב. תלונות המערער הועלו לראשונה במסמך רפואי שנערך ביום 29.10.2013, קרי לאחר שהוועדה התכנסה, על כן אין לטעון כי הוועדה שגתה שעה שלא הובא בפניה מסמך שלאחר התכנסותה. ג. מעיון בפרוטוקול הוועדה עולה כי הוועדה עיינה בתיקו הרפואי של המערער. ד. יש לדחות את טענות המערער מלבד כאמור החזרת העניין לוועדה לצורך קביעת אחוזי נכות בגין לחץ דם. 5. החלטת הוועדה - דיון ומסקנות: א. מעיון בפרוטוקול הוועדה עולה כי המערער ציין בפני הוועדה, בין השאר, כי הוא חולה במחלת הסוכרת וכי קיימת פגיעה בכליות. המערער התלונן על כאבים ברגליים ועל כך שהוא מתקשה ללכת ולעלות מדרגות וכי הוא מרגיש זרמים, נימול וצריבה ברגליים, וכי אף לאחרונה ישנם זרמים ביד ימין מהזרוע ועד לראש. המערער התלונן על כאבים בצוואר ועל הגבלה בתנועות ועל אי יכולתו להרים את הראש למעלה. ב. הוועדה דנה במצבו של המערער בתחום האורטופדי וקבעה את ממציאה בהתאם. בטיעוני המערער לא מצאתי כי הוא מלין על קביעתה של הוועדה בכל הקשור לתחום האורטופדי. ג. הוועדה הוסיפה וקבעה כדלקמן: "פנימי - מצב כללי ותזונתי טובים, אין למשש בלוטות לימפה בצוואר ובתי השחי. לחץ דם 170/100, קולות הלב וקולות הנשימה תקינים, אין לממש כבד וטחול, אין בצקת. משאבת אינסולין מחובר לדופן הבטן. הוועדה דוחה את הערר מבחינה פנימית. על פי בדיקות מעבדה מ- 21.3.2013 ..... קריאטנין 1.4 (מעט מאוד מעל הגבול העליון....)". ד. טענת המערער שכביכול הוועדה הייתה מחויבת לקבוע לו אחוזי נכות בהתאם לפריט 4(7) לרשימת הליקויים, קרי 100%, איננה ברורה. יחד עם זאת, מעיון בפרוטוקול הוועדה לא ברור מדוע בחרה הוועדה לקבוע למערער סוכרת עם סיבוכים בהתאם לפריט 6(4)(א), קרי סוכרת עם נוירופטיה סימפטומית. הוועדה הייתה מחויבת לנמק את החלטתה וזאת בשים לב לאמור באישור הרפואי מיום 29.10.2013 אשר צורף לסיכומים מטעם המשיב. הוועדה לא הייתה מחויבת להתייחס לאישור זה, משכאמור האישור ניתן לאחר שהוועדה דנה בעניינו של המערער. יחד עם זאת, לא ניתן להתעלם מההערות שצוינו באישור הנ"ל, אשר ממנו עולה כי המערער סובל מרטינופטיה סוכרתית מ- 2009, נפירופטיה סוכרתית מ- 2012 ו- פרוטינוריה מ- 2012. ההערות מבוססות על הרישומים בתיקו הרפואי של המערער. לאור האמור לעיל, לא ניתן לקבוע כי הוועדה פעלה כדבעי, עת קבעה למערער 65% נכות בהתאם לפריט 4(6)(א) לרשימת הליקויים תוך התעלמות לכאורה מיתר הסיבוכים. לפיכך, יש להחזיר את עניינו של המערער לוועדה על מנת שתעיין בתיקו הרפואי של המערער ותבחן אם יש בסיבוכי הסוכרת כדי להצדיק קביעת אחוזי נכות יותר גבוהים מאלה שנקבעו לו. ה. באשר לתלונות המערער לעניין הכליות, אציין כי הוועדה כן התייחסה לתלונות המערער באשר לאי ספיקת כליות, והחלטתה בעניין זה, מבוססת בין השאר על בדיקת רמת קריאטינין. ו. באשר לכיב התריסריון או מחלה פטטית, יש לציין כי לא ניתן ללמוד מהפרוטוקול מדוע בחרה הוועדה לקבוע למערער 0% נכות בגין מחלה זו. 6. לסיכום: עניינו של המערער מוחזר לוועדה על מנת שתפעל כדלקמן: א. תשקול אם יש מקום לקבוע אחוזי נכות בגין לחץ דם שנמדד ושעמד על (170/100). ב. תעיין שוב בתיקו הרפואי של המערער ותבחן אם קיימים סיבוכים נוספים מלבד הנוירופטיה ואם יש מקום לקבוע למערער סוכרת עם סיבוכים בהתאם לפריט 4(7) לרשימת הליקויים. ג. תנמק מדוע קבעה למערער 0% נכות בגין מחלה פטטית והאם לאור החומר הרפואי שנמצא בתיקו של המערער, יש לקבוע לו נכות בגין כיב התריסריון או מחלה פטטית מעבר למה שקבעה. החלטת הוועדה תהיה מנומקת וברורה. 7. מאחר והמערער מיוצג על ידי הלשכה לסיוע משפטי, אין צו להוצאות. 8. במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דין זה, עליו להגיש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, וזאת בתוך 30 יום ממועד קבלתו. רפואהועדה רפואית