עתירה לבג"ץ לפסילת מידע מודיעיני לגבי אסיר

עתירה לבג"ץ לפסילת מידע מודיעיני לגבי אסיר השופט ס' ג'ובראן: לפנינו עתירה לפסילת מידע מודיעיני שהוגש בעניינו של העותר לידי שירות בתי הסוהר בגינו נשללה מהעותר האפשרות להשתלב בסבב חופשות, וכן להחזיר את סיווגו לקטגוריה ב'-1, לפיה ניתן יהא לאפשר את יציאתו מהכלא בתנאים. העותר מרצה עונש מאסר בן 16 שנים בגין עבירות מין. במהלך מאסרו, הגיש העותר בקשות שונות ליציאה לחופשה וביום 18.12.2011 שונה סיווגו לקטגוריה ב'-1, לפיה הוא יוכל לצאת לחופשות באישור משטרת ישראל ובתנאים שייקבעו על ידה. עד ליום 11.10.2013, יצא העותר לכ-16 חופשות. לאחר חזרתו של העותר מחופשתו האחרונה, התקבל מידע מודיעיני שלילי בעניינו לפיו הוא הפר את תנאי החופשה. בעקבות מידע זה, שונה סיווגו של העותר לקטגוריה א' לפיה הוא אינו רשאי להשתלב בסבב החופשות. המבקש עתר לבית המשפט לעניינים מנהליים בנצרת נגד החלטת שירות בתי הסוהר שלא לשלבו בסבב חופשות ועתירתו נדחתה. בקשת רשות ערעור שהגיש העותר נגד החלטתו של בית המשפט לעניינים מנהליים נדחתה אף היא (רע"ב 388/14 מיום 26.2.2014). ביום 6.4.2014 הגישה אחותו של העותר תלונה למשטרת ישראל על כך שמישהי, שזהותה אינה ידועה, התחזתה לה והודיעה בשמה למשטרת ישראל כי העותר הפר את תנאי החופשה. ביום 28.4.2014 הוגשה העתירה שלפנינו. העותר טוען בעתירתו כי על בית המשפט לפסול את המידע המודיעיני לנוכח העובדה שאחותו התלוננה במשטרה ומסרה כי לא היא זו שהתקשרה לדווח על כך שהוא הפר את תנאי החופשה אלא ככל הנראה מתחזה. עוד הוא טוען כי לא נעשה כל בירור אמיתי באשר למהימנות הפניה לפיה דווח על הפרת תנאי חופשה. העותר טוען עוד כי נוכח האמור, יש לשנות את סיווגו חזרה לקטגוריה ב' שמכוחה יוכל לצאת לחופשות. המשיבים טוענים בתגובתם כי דין העתירה להידחות על הסף משום שלעותר קיים סעד חלופי והוא פנייה לבית המשפט לעניינים מנהליים. המשיבים טוענים כי יש לדחות את העתירה גם מן הטעם שהעותר לא ציין בעתירתו שנדחתה בקשת רשות ערעור שהגיש לבית משפט זה על אותו עניין תוך דחיית עיקר ההשגות העובדתיות והמשפטיות שהעלה בעתירתו. עוד טוענים המשיבים כי ביום 27.4.2014 קיבלה המשטרה החלטה לפיה אין התנגדות להוצאת העותר לחופשות ולשינוי סיווגו חזרה לקטגוריה ב'-1, בכפוף לתנאים שייקבעו על ידה. דין העתירה להידחות על הסף. עניינה של העתירה התייתר וזאת משום שכאמור ביום 27.4.2014, קיבלה המשטרה החלטה לפיה אין התנגדות להוצאת העותר לחופשות ולשינוי סיווגו חזרה לקטגוריה ב'-1. יצוין כי אפילו העתירה הייתה רלוונטית לעת הזו, הרי שקיים לעותר סעד חלופי והוא פנייה לבית המשפט לעניינים מנהליים בכל הנוגע ליציאתו לסבב חופשות, בהתאם לסעיף 62א(א) לפקודת שירות בתי הסוהר, התשל"ב-1971. סוף דבר, העתירה נדחית בזאת. בית סוהר / כלאאסיריםבג"ץ (בית המשפט הגבוה לצדק)