לורדוזיס מותני שמור ללא ספזם של השרירים הפרה ורטברליים

לורדוזיס מותני שמור ללא ספזם של השרירים הפרה ורטברליים טענות הערעור בנוגע לגב 8. המערער טען כי טעתה הוועדה בקביעתה כי מדובר במצב תחלואתי. נטען כי לא ברור מדוע ציינה הוועדה ממצא רפואי לפני כ- 30 שנה, ויש היה בכך כדי להשפיע על החלטתה. המשיב טען מנגד, כי הוועדה ערכה לו בדיקה קלינית ולא מצאה הגבלות בתנועה. 9. הוועדה עיינה במסמכים הרפואיים שעמדו לפניה, והתייחסה לבדיקות CT עמוד שדרה מותני מיום 28/7/13 ומיום 14/8/12. למקרא פרוטוקול הוועדה עולה כי נערכה למערער בדיקה אורטופדית, שממצאיה פורטו כדלקמן: "לורדוזיס מותני שמור ללא ספזם של השרירים הפרה ורטברליים. אין הגבלה בתנועות הגב התחתון, יושב על ספת הבדיקה כשרגליו ישרות, גבו מוטה לפנים וידיו בגובה מפרקי הקרסול. לא נמצאה גם רגישות בחוליות עמוד שדרה מותני לכל אורכו". בסעיף 23 לפרוטוקול, הוועדה הוסיפה וציינה כי מעיון בתיקו הרפואי של המערער עולה כי לפני 30 שנה נפל מגובה, נחבל בגבו ובעקבות כך אושפז 8 חודשים. לא מצאתי שממצא זה של הוועדה מהווה טעות משפטית המצדיקה התערבות בית הדין בהחלטת הוועדה. מדובר בממצא רפואי המצוי בתיקו של הוועדה, וציון פרט זה הוא עניין המצוי בשיקול דעתה המקצועי של הוועדה, ובעניין זה אין לבית הדין סמכות להתערב. לסיכום, המערער לא הצביע על כל טעות משפטית המצדיקה התערבות בהחלטת הוועדה בנוגע לגב. 10. לאור כל האמור, ערעורו של המערער מתקבל בהתאם להסכמת המשיב בדיון, ויתר טענות הערעור - נדחות הזאת. 11. עניינו של המערער ישוב לוועדה הרפואית לעררים, בהרכב זהה, על מנת שתדון בטענות המערער בעניין הכתפיים ותקבע האם תלונות אלה קשורות לתאונה, וככל שכן - האם קיימת נכות בגין הכתפיים. 12. נוכח הסכמת המשיב בדיון, ושנדחו יתר טענות הערעור - אין צו להוצאות. 13. הצדדים יכולים לפנות לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים בבקשת רשות לערער על פסק הדין וזאת תוך 30 ימים מעת שיומצא להם פסק דין זה. לורדוזיסשריריםמותניים