פיצול הדיון - רק במקרים חריגים

פיצול הדיון - רק במקרים חריגים ההחלטה בדבר פיצול דיון היא החלטה דיונית המסורה לשיקול דעתה של הערכאה הדיונית. כלל הוא שבית דין זה כערכאת ערעור אינו נוהג להתערב בשיקול דעתה של הערכאה הדיונית בעת מתן החלטות דיוניות [ראה: דב"ע (ארצי) נד/16-4 בנק איגוד לישראל בע"מ - ההסתדרות הכללית, פד"ע כז 255 (1994); דב"ע (ארצי) נז/3-102 דבורה נבות-פיקל - מרדכי ריכטר, פד"ע לב 460 (1997); ע"ע (ארצי) 64/10 מדינת ישראל - דניאל צברי, (2010)]. כלל מושרש בפסיקה הוא שאין לפצל דיון אלא במקרים חריגים, כפי שנפסק לא אחת: "דרך המלך בשמיעת תובענות היא לשמוע את ההליך כולו, מעשה מקשה אחת. פיצול הדיון בהליך אפשרי רק במקרים חריגים" [ראה: ע"ע 1193/04 רפפורט - רשות שדות התעופה (מיום 30.1.2006)], "... בית המשפט העליון פסק וחזר ופסק, וגם בית דין זה התריע לא פעם, על כך שפיצול כאמור ו"ייעול הדיון" הם תרתי דסתרי. אם יפצלו כל דיון לפני בית-דין אזורי, כך שתחילה ידונו ויפסקו במהות היחסים, ורק בשלב שני ידונו לגופה של התביעה יביאו מראש לדיון כפול. הדרך הנכונה שבה צריך ללכת בית-הדין האזורי היא לפסוק בכל השאלות השנויות במחלוקת, והמקרה שלפנינו יוכיח עד כמה רעה הדרך שבה הלכו.."[ראה: דב"ע לז/3-101 טויטו - מגן דוד אדום, פד"ע ט, 238]. אי לכך נקבע, כי: "על-פי הפסיקה הכלל הוא כי אין לפצל דיון אלא במקרים חריגים ובעיקר במקרים בהם יעילות ניהול הדיון המפוצל עולה על יעילות הדיון המאוחד. הטעם לכך הוא שפיצול הדיון בדרך-כלל מאריך את ההליך ופוגע ביעילותו. אין זה מקובל לנהל דיון נפרד לגבי כל טענת הגנה של הנתבעת, אפילו אם קבלת אחת מהן תביא לדחיית התביעה. פיצול הדיון גורם לסחבת ולחוסר יעילות ויש להימנע מלעשות כן ככל שניתן [הדבר נכון במיוחד בבתי-הדין לעבודה אשר הוקמו, בין היתר, על-מנת לנהל הליכים ביעילות ובזריזות. כמו כן, במקרים רבים, לצורך הכרעה בשלב הראשון של הדיון המפוצל, יש לקבוע את אותן העובדות הצריכות להכרעה בכל השאלות העומדות במחלוקת ולכן אין טעם בניהולם של מספר דיונים" [ראה: ע"ע 1210/02 אמיר ביגרינג ואח' - אל על ואח', פד"ע לח, 115]. דוגמא לאחד מאותם מקרים חריגים בהם יעילות ניהול הדיון המפוצל עולה על יעילות הדיון המאוחד, היא כאשר הנושא שהועמד לדיון תחילה הוא נושא מוגדר ומצומצם שדיון מהיר וקצר בו עשוי להביא לסיום ההליך כולו [ראה: רע"א 4878/12 מנהלת המחלקה לרפואה תעסוקתית נ' פלוני (מיום 10.10.2012)].פיצול הדיוןדיון