נוהלי פיטורים: זכותו של ארגון העובדים לעמוד על קיום ההסכמות הקיבוציות

נוהלי פיטורים: זכותו של ארגון העובדים לעמוד על קיום ההסכמות הקיבוציות בס"ק 000056/04 (ת"א) הסתדרות המעו"ף, ארגון עובדי שירותי בריאות כללית וועד עובדי מחוז דן של שירותי בריאות כללית נגד שירותי בריאות כללית עמד בית הדין על זכותו של ארגון העובדים לעמוד על קיום ההסכמות הקיבוציות מולו בקשר לנוהלי פיטורים: "בתי הדין לעבודה כבר קבעו כי הוראות בהסכם קיבוצי העוסקות בנוהל פיטורים הנן הוראות מעורבות, בעלות אופי נורמטיבי ואובליגטורי גם יחד. כפי שנקבע על ידי כב' בית הדין הארצי: "... האופי האובליגטורי בהוראות הסכם קיבוצי שעניינן פיטורים, ברור במיוחד עת באותן הוראות מוקנה מעמד לארגון עובדים או לארגונים שלו... וכן באותם המקרים שעולה מההוראות שבהסכם הקיבוצי כי בפיטורים "כלכליים", או בשל "צמצום בעבודה" מדובר... זאת ואף זאת, במקרים מכגון דא מעמד הפרט, שבפיטוריו מדובר, הוא אף נחות ממעמד הארגון ויש וזכויותיו של הפרט נחתכות כמעט במלואן על ידי פעולות הצדדים להסכם, כשם שעצם הזכות לא להיות מפוטר באה מההסכם. משהזכות, שלהפרתה טוענים או שאת אכיפתה מבקשים, היא זכות של ההסתדרות - ברור שאין מדובר ב"סכסוך היחיד" שהולבש במחלצות של "סכסוך קיבוצי". הסכסוך הוא סכסוך קיבוצי ממש" (דב"ע מד/19-4 ההסתדרות הכללית - אוניברסיטת תל אביב, פד"ע טו 260, 265). ארגון עובדיםפיטורים