אסור להעסיק עובדים חלופיים בזמן שביתה

אסור להעסיק עובדים חלופיים בזמן שביתה נקבע בפסיקה האיסור על שכירת עובדים חליפיים בעת שביתה נובע מהפגיעה בזכות השביתה, כאשר נקודת המוצא הינה שכל שביתה מעצם טיבה גורמת נזקים למעביד ולעיתים גם לצדדים שלישיים כגון לקוחות המעביד או הציבור. (ראו פסק דין מכון דוידסון) העסקתם של העובדים החליפיים תיצור לחץ להפחית את דרישות השובתים. שביתה