עבירת נהיגה תחת השפעת סם מסוכן - סעיפים 62 (3) ו- 64ב(א)(4) לפקודת התעבורה

הובא לדין בגין עבירה של נהיגה תחת השפעת סם מסוכן - לפי סעיפים 62 (3) ו- 64ב(א)(4) לפקודת התעבורה [נוסח חדש] תשכ"א- 1961 ועבירה של נהיגה ללא ביטוח -לפי סעיף 2 (א) לפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש] תש"ל - 1970. בכתב האישום נטען כי ביום 7/5/12, בשעה 23:10, ברח' טרומן מול חוף "כאן" בקרית חיים, נהג המערער ברכב בהיותו שיכור, בכך שהיה נתון תחת השפעת סם מסוכן, לאחר שסירב להיבדק בדיקת שכרות. באותו מעמד נהג המערער ברכב ללא כיסוי ביטוחי. בימ"ש לתעבורה הרשיע את המערער, על פי הודאתו, בהתאם להסדר טיעון, בעבירות שיוחסו לו בכתב האישום. הסדר הטיעון אליו הגיעו הצדדים ביום 8.7.13 כלל מרכיבים עונשיים ובמסגרתו הוסכם כי יוטל על המערער את העונשים הבאים: 6 חודשי מאסר בפועל שירוצו בעבודות שירות, מאסר על תנאי, 36 חודשי פסילה בפועל, פסילה על תנאי וקנס. בכל הקשור לרכיב המאסר בפועל הוסכם כי הסניגור יוכל לטעון באופן "פתוח" בענין זה ולבקש מבימ"ש להימנע מהטלת מאסר בפועל. בימ"ש לתעבורה, לאחר ששמע את טענות הצדדים לעונש, החליט להטיל על המערער את העונשים הבאים: 3 חודש מאסר בפועל שירוצו בעבודות שירות, 8 חודשי מאסר על תנאי למשך 3 שנים, 5 חודשי פסילה על תנאי למשך 3 שנים, 36 חודשי פסילה בפועל וקנס בסך 2000 ₪, שישולם ב- 5 תשלומים. הערעור מופנה כנגד עונש המאסר בפועל שאותו אמור המערער לרצותו בעבודות השירות. לטענת ב"כ המערער, טעה בימ"ש לתעבורה עת לקח בחשבון את האישומים האחרים המאוחרים וציין כי המערער חוזר ועובר עבירות חמורות ולא הפנים את מעשיו. ב"כ המערער ציינה כי המערער נידון ביום 22.11.12 ל- 40 חודשי פסילה בפועל וכבר ריצה 5 חודשי מאסר במסגרת עבודות שירות בגין עבירות שבוצעו ביום 18.7.12, כאשר בתיק דנן העבירות בוצעו לפני כן, ביום 7.5.12 ובהן נידון המערער ביום 8.9.13 ל- 36 חודשי פסילה בפועל ושלושה חודשי מאסר בפועל, שירצה אותם במסגרת עבודות שירות. ב"כ המערער הפנתה לנסיבותיו האישיות של המערער, צעיר כבן 24, טכנאי מחשבים, איבד מקום עבודתו, הוריו התגרשו ואין ביכולתם לעזור לו כספית. עוד ציינה באת כוח המערער כי, המערער הביע חרטה כנה ואמיתית, למד לקח ולאחרונה הוא השתלב נורמטיבית ונתקבל לעבודה חדשה. לטענת ב"כ המערער העונש שהוטל על המערער הינו עונש חמור וכבד. המערער ציין כי העבירות בוצעו בתקופה שהוריו התגרשו והוא נפרד מחברתו. עוד ציין כי לאחרונה מצא מקום עבודה מסודר וביקש שבימ"ש זה יאפשר לו לשקם את חייו. אשר על כן, ביקשה ב"כ המערער שבימ"ש זה יאפשר למערער לשקם את חייו, בכך שיבטל את עונש המאסר בפועל אותו הוא אמור לרצות בעבודות שירות וציינה כי המערער כבר ריצה בעבר 5 חודשי עבודות שירות בגין עבירות שבוצעו אחרי העבירות נשוא הערעור. מנגד ביקשה ב"כ המשיבה לדחות את הערעור. ציינה כי העונש שהוטל על המערער אינו חורג מרף הענישה הנוהג ואף נוטה לקולא ואינו מצדיק התערבות ערכאת הערערור. עוד ציינה המשיבה, כי המדובר בהרשעה שלישית בעבירה של נהיגה תחת השפעת סמים ונהיגה בקלות ראש. המשיבה הוסיפה והפנתה לכך שלפנינו ערעור על גזר דין שאימץ הסדר הטיעון אליו הגיעו הצדדים ואשר כלל הסכמה כי המאשימה תעתור לענישה של 6 חודשי עבודות שירות ואילו המערער ינסה לשכנע את בימ"ש להסתפק במאסר על תנאי בלבד. לטענתה, העונש שהוטל על המערער נמצא במסגרת טווח הענישה עליו הוסכם בין הצדדים ולכן אין מקום להתערב בו. עוד טענה המשיבה, כי העובדה שהמערער סיים לרצות מאסר במסגרת עבודות שירות לפני כחודש, אינה יכולה לשמש לטעמה נסיבה לקולא. לאחר שעיינתי בגזר הדין, בהודעת הערעור, בהרשעות הקודמות ושמעתי את טענות הצדדים, אני מחליט לדחות את הערעור. ההלכה הפסוקה קובעת כי ערכאת הערעור תתערב בעונש שהטילה הערכאה הדיונית, רק כאשר הוא חורג באופן קיצוני מרמת הענישה המקובלת במקרים דומים - ראו ע"פ 9097/05 מדינת ישראל נ' ורשילובסקי (ניתן ביום 3.7.06); ע"פ 5057/06 אגבריה נגד מדינת ישראל (ניתן ביום 3.5.07); ע"פ 3091/08 טרייגר נגד מדינת ישראל (ניתן ביום 29.1.09) וע"פ 6681/09 אלחטיב נגד מדינת ישראל (ניתן ביום 13.1.10). דברים אלה נאמרים, ביתר שאת, כאשר מדובר בעונש המצוי בטווח הענישה המוסכם בין הצדדים בהתאם להסדר טיעון, שאז "נדרשות נסיבות מיוחדות וחריגות עוד יותר כדי להצדיק את ההתערבות בעונש שנגזר". (ע"פ 9048/11 מוחמד נ' מדינת ישראל (ניתן ביום 25/5/12), ע"פ 6449/10 חן נ' מדינת ישראל (ניתן ביום 29/5/11), ע"פ 2562/10 באדיר נ' מדינת ישראל (ניתן ביום 2/4/12) וע"פ 4921/11 דלאשה נ' מדינת ישראל (ניתן ביום 9/7/12). בתי המשפט שבו והקדישו מלל רב על חובתם להילחם בתופעת הנהיגה בשכרות כדי להרים את תרומתם למניעתה ולצמצומה ולעניין זה ראו רע"פ 1422/06 ארנבייב נ' מדינת ישראל (ניתנה ביום 16.5.06), רע"פ 6439/06 קריטי נ' מדינת ישראל (ניתן ביום 19.10.06) ורע"פ 5717/08 ראשגדוליאן נ' מדינת ישראל (ניתן ביום 10.9.08). בענייננו, המערער יליד 1989, מחזיק ברישיון נהיגה משנת 2006 והספיק לצבור לחובתו 18 הרשעות קודמות הכוללות, בין היתר, עבירות דומות של נהיגה בזמן פסילה, נהיגה תחת השפעת סמים, נהיגה בקלות ראש ובגין עבירות דומות, הוא אף ריצה כבר עונש של מאסר בפועל במסגרת עבודות שירות. כאן המקום לציין כי ביום 22/11/12, קרי, כעבור ששה חודשים מביצוע העבירות נשוא הערעור, נידון המערער בתיק פ"ל 3650-07-12, שם הושתו עליו, בין היתר, 4 חודשי פסילה בפועל ו- 5 חודשי מאסר שרוצו בעבודות שירות וזאת בגין עבירות של נהיגה ללא ביטוח, נהיגה ללא רישיון נהיגה, נהיגה ללא רישיון רכב תקף, נהיגה בזמן פסילה, נהיגה בשכרות, ועבירה של נהיגה בקלות ראש. עבירות שבוצעו ביום 18.7.12. בימ"ש לתעבורה היה ער לכך כי שתי ההרשעות, הן בגין עבירה של נהיגה תחת השפעת סמים והן בגין עבירה של נהיגה בקלות ראש, הנן מאוחרות לעבירות נשוא הערעור, ובצדק ציין בימ"ש לתעבורה כי התנהלות המערער אינה מתיישבת: " ....... עם טענות הנאשם בדבר הפנמה וחרטה ביחס לעבירות החמורות אותן ביצע, ההפך מכך, לפי דפוס התנהגות זה, הנאשם עובר חוזר ועובר עבירות חמורות ביותר של נהיגה תחת השפעת סמים, מסכן את עצמו ומסכן את הציבור" (עמ' 6 לגזר הדין, ש' 27-30). עוד התייחס בימ"ש לתעבורה לעובדה כי המערער היה עצור בתיק דנן ובשלב מסוים שוחרר למעצר בית ושהה בו במשך חודשים ארוכים. עוד התייחס בימ"ש לתעבורה לגילו הצעיר של המערער ונתן את דעתו לסוגיית שיקומו וזאת כשלא החמיר עמו בעת שקבע את אורך תקופת המאסר בפועל, אותו הוא ירצה במסגרת עבודות שירות והסתפק בהטלת 3 חודשי מאסר בפועל חרף עתירת המשיבה להטלת 6 חודשים, כמוסכם בהסדר הטיעון. העונש שהוטל על המערער אינו חורג מרמת הענישה במידה יוצאת דופן וקיצונית המצדיק התערבות ערכאה זו, גם אם נתעלם מכך שמדובר בעונש שנמצא בטווח הענישה שהוסכם עליו בהסדר הטיעון. אשר על כן, אני דוחה את הערעור על העונש. הואיל והממונה קבע כי ריצוי העונש יחל ביום 06/10/13, מועד שכבר חלף, על כן, אני קובע כי המערער יחל לרצות את עונש המאסר במסגרת עבודות שירות ביום 01/01/14, או בכל מועד אחר שיקבע הממונה על עבודות שירות ועליו יודיע לבית המשפט ולצדדים ובעיקר למערער. על לכן, יהיה על המערער להתייצב במועד הנ"ל או בכל מועד אחר שיקבע הממונה בשעה 08:00 בשב"ס/מפקדת מחוז צפון, יחידת עבודות שירות - בתחנת משטרת טבריה. על המערער להפקיד את רישיונו לאלתר לשם תחילת מניין עונש הפסילה, לכן אם ניתן צו עיכוב לביצוע העונש, הרי שצו זה בטל בזה. הקנס ישולם בהתאם לגזר הדין וכי אם טרם החל המערער לשלמו, התשלום הראשון יהיה ביום 01.01.14 ובכל 1 לכל חודש שלאחריו.משפט תעבורהנהיגה תחת השפעת סמיםסמיםפקודת התעבורה