בקשת למעצר עד תום ההליכים על תפיסת נשק ברכב במחסום

בקשת למעצר עד תום ההליכים על תפיסת נשק ברכב במחסום דיון והכרעה 22. סקירת הראיות הגולמיות מעלה, כי מצויה תשתית ראייתית לכאורית בסיסית בדמות הודעתו הראשונה של X, עצם הימצאות המשיבים ברכבו של X בעת שנתפסו הנשקים מוסלקים ברכב במחסום, וכן סתירות העולות בין דברי המשיבים תוך שמירה על זכות השתיקה לסירוגין. 23. עם זאת, מקבלת אני את טענת הסניגורים המלומדים, לפיה עולה תמונה של תשתית ראייתית מוחלשת - וזאת בעיקר נוכח גרסאותיו המשתנות של X. אמנם, ככלל, בשלב זה אין בית-המשפט נדרש לשאלות הקשורות למהימנות עדים ולקיומן של סתירות כאלה ואחרות. עם זאת, מקום בו מוצא בית-המשפט כי מדובר בסתירות מהותיות הגלויות על-פני הדברים, עשוי הדבר להוביל, לעיתים, למסקנה כי בשל חולשת הראיות לכאורה אין הצדקה למעצר מאחורי סורג ובריח או שיש מקום להורות על חלופת מעצר (ראו, למשל, סעיף 13 להחלטתו של כב' השופט דנציגר בבש"פ 2607/10 פיניאן נגד מדינת ישראל, מיום 18.4.2010). 24. סבורני, כי המקרה שלפניי נמנה עם אותם מקרים חריגים המחייבים לשקול שחרור המשיבים לחלופת מעצר בשל חולשת ראיות הטמונה בשינוי גרסאותיו של X. סקירת הודעותיו מעלה כי לא הוצגה על-ידו גרסה קוהרנטית - כאשר השוני בגרסאות ניכר לעיתים תוך כדי אותה חקירה עצמה, וכן עולה באופן מובהק בין חקירה לחקירה. השינויים נוגעים ללב הגרסה ולשאלה המרכזית השנויה במחלוקת בדבר ידיעתם של המשיבים אודות קיומם של הנשקים ברכב בטרם נעצרו במחסום. לכך יש להוסיף, כי הממצא הפורנזי היחיד שנמצא בתיק זה (טביעות אצבע על גבי הרובה המאולתר), קושר אך ורק את X לאחד מכלי הנשק. 25. אמנם, קיימות אימרות מפלילות של המשיבים אשר הוקלטו בתא המעצר, כאשר בנוסף, משיבים 1 ו - 3 שמרו על זכות השתיקה בחלק מהחקירות. עם זאת, וכפי שפורט, קיים קושי אמיתי בזיהוי הדוברים באותה קלטת. בנוסף לכך, עיון בתכנים הקיימים מעלה, כי X הוא שהיה דומיננטי בתדרוך המשיבים ובנסיון לתאם גרסאות תוך כדי החקירות. 26. בנסיבות אלו, חולשת הראיות היא שמחייבת במקרה זה לבחון אפשרות שחרורם של המשיבים לחלופת מעצר - בבחינת חריג לכלל המחייב באופן עקרוני מעצרו של מי שמעורב בהבאת נשק מן השטחים אל שטחי ישראל, תוך חבירה לאחרים ותכנון הפעולה. לכך יש להוסיף, כי המדובר בשלושה משיבים צעירים (משיבים 1 ו - 3 ילידי 1993, משיב 2 יליד 1995) שאינם בעלי עבר פלילי. 27. אשר על כן, על רקע חולשה ממשית בתשתית הראייתית המקרינה גם על עוצמת עילת המעצר במקרה זה, יש מקום לבחון חלופות מעצר שהוצגו על-ידי הסניגורים, וב"כ הצדדים מוזמנים לטעון בהתאם לתסקירים שהוגשו. מעצרנשקרכבמחסוםמעצר עד תום ההליכים