מהו טופס בל 250 ? (תאונת עבודה ביטוח לאומי) | עו"ד רונן פרידמן

מה זה טופס בל 250 ? מה חשיבותו של טופס 250 בתביעות מול ביטוח לאומי להכרה בתאונת עבודה ? מדוע חשוב למלא טופס בל 250 בצורה נכונה לפני הגשת תביעת נזיקין בגין תאונת עבודה ? ##מהו טופס בל 250 - בקשה למתן טיפול רפואי לנפגע עבודה ?## טופס בל 250 הינו טופס אשר באמצעותו מודיע המעביד למוסד לביטוח לאומי על תאונת עבודה שארעה לעובד במסגרת עבודתו. את הטופס אפשר להשיגו בכל אחד מסניפי המוסד לביטוח לאומי בארץ ובאינטרנט. עובד שנפגע בעבודתו (גם אם הפגיעה אירעה בדרכו הישירה לעבודה וממנה), זכאי לטיפול רפואי על חשבון הביטוח הלאומי, כדי לקבל טיפול זה על המעסיק לציידו בטופס בל 250. למרות שהמעביד הוא זה שממלא את הטופס מומלץ לנפגעי תאונות עבודה לשים לב לניסוח שנרשם בטופס בסעיף "תאור התאונה" בטופס בל 250 (מסומן למטה בכחול) מאחר ותאור התאונה יכול להיות קריטי בתביעות נזיקין לפיצויים בפגיעה מעבודה. ## סעיף "תאור התאונה" בטופס בל 250 :## בתביעות פיצויים בגין פגיעה בתאונות עבודה בתי המשפט בארץ נוטים במרבית המקרים לתת משקל רב לגרסתו הראשונית של הנפגע לגבי אופן התרחשות התאונה , במיוחד במקרים בהם ישנה יותר מגרסה אחת, לעיתים הגרסה שמוסר הנפגע בחדר המיון שונה מהגרסה שכתובה בטופס בל 250 ואף שונה מהגרסה שמסר העובד בדו"ח חקירה של תאונת עבודה. לאור האמור לעיל, חשוב לשים לב מה נרשם בטופס בל 250 בעניין תיאור התאונה מאחר ובעתיד יכולה להיות חשיבות מכרעת לפרטים שנרשמו או לחילופין לפרטים שנשמטו מתיאור תאונת העבודה, כגון רטיבות רצפה שגרמה להחלקה, פגם במכשיר עבודה וכו' - תיאור מדוייק של נסיבות התאונה יכול למנוע גרסאות סותרות לאופן התרחשות התאונה ואף להעלות את סיכויי התביעה כנגד הגורם האחראי. ##האם המעסיק חייב לחתום על טופס בל 250 ?## הטופס צריך להחתם על ידי המעסיק או בא כוחו המוסמך, ויימסר רק לעובדים שנפגעו בעבודה. אין למסור טופס זה במקרים של מחלה רגילה או לאנשים שאינם עובדים אצל המעסיק. מסירת טופס שלא כדין תחייב את המעסיק בתשלום תמורת הטיפול הרפואי. על המעסיק למלא בדייקנות את כל הפרטים שבטופס ובמיוחד להקפיד על מילוי נכון של מספר הזהות של העובד, מספר תיק מעסיק, תאריך ושעת התאונה ושם קופת החולים בה הוא חבר. ##פניה לקבלת טיפול רפואי לאחר מילוי טופס בל 250:## באמצעות טופס בל 250, הנפגע יפנה לקבלת הטיפול הרפואי לקופת חולים בה הינו חבר (שירותי בריאות כללית, קופ"ח לאומית, קופ"ח מאוחדת, מכבי שירותי בריאות). רק במקרה של צורך דחוף ולשם הגשת עזרה ראשונה בלבד, מותר להפנות את הנפגע לחדר מיון או לרופא הקרוב. המשך הטיפול הרפואי יינתן אך ורק על ידי השירות הרפואי אשר יחזיר לנפגע את הוצאותיו בעד הטיפול הראשון. אין מחזירים הוצאות בעד כל טיפול נוסף שניתן על ידי שירות רפואי לא מוסמך. לא יוחזרו הוצאות טיפול רפואי פרטי. ##סיכום:## טופס בל 250 אינו מהווה אישור הכרה בתאונה כפגיעה בעבודה, ההחלטה אם התאונה הינה תאונת עבודה היא בידי המוסד לביטוח לאומי. מילוי מדויק ונכון של טופס בל 250 יכול במקרים מסוימים "להכריע" בתביעה עתידית בשאלה האם תאונה של עובד תוכר כתאונת עבודה בביטוח לאומי, כמו כן גרסה עתידית של לנסיבות תאונת עבודה אשר סותרת את הגרסה בטופס הנ"ל יכולה לפגוע קשות בסיכויי תביעת נזיקין לקבלת פיצויים בגין תאונת עבודה. מסמכיםשאלות משפטיותטופס בל 250 (הודעה על פגיעה בעבודה)תאונת עבודהביטוח לאומי