אובדן שירותי אב ובעל או אישה בתאונת דרכים

במסגרת הפסד הממון שנגרם לתלויים עקב מותו בתאונת דרכים של המנוח בו היו תלויים, זכאים התלויים גם לפיצוי בגין הפסד שירותים שהמנוח נהג לספק, בין "שירותי בעל" ובין "שירותי אב". פיצוי בגין שירותי אב, בהקבלה למושג אובדן שירותי אישה, משמעו ערכם הכספי של אותם שירותים אשר האב היה מבצע, תורם ועושה במשק הבית, ואשר בגין המוות בתאונת הדרכים נאלצו התלויים להחליף על ידי אמצעי כלכלי. פיצוי בגין הפסד שירותי אב משמעו, אפוא, אותו טיפול או סיוע או עזרה חלופיים, הניתנים לשומה כספית, שהוצאו בפועל או הוצאות שייעשו, אף אם לא הוצאו בפועל. ההלכה היא כי בן הזוג הנותר זכאי לאובדן שירותים שנתן בן הזוג שנפטר בחייו, שכן במשפחה המודרנית בני הזוג נושאים יחדיו במטלות הדרושות לניהול חיי המשפחה, ומותו של אחד מעביר את הנטל באופן בלעדי אל שכמו של בן הזוג הנותר, בית המשפט קבע כי יש להביא בחשבון גם את העובדה כי בשל פטירת בן הזוג, מתקשה בן הזוג הנותר בעבודתו הוא, ומוגבל בשעותיה. במרבית המקרים בית המשפט מעריך את הפיצויים בגין נזק זה באופן גלובאלי משוער מאחר וישנו קושי להוכיח הפסד זה. מוות בתאונת דרכיםתאונת דרכים