הלכת אלסוחה - חישוב פיצויים למשפחה של אדם שמת בתאונת דרכים

חישוב פיצויים למשפחה של אדם שמת בתאונת דרכים: במסגרת הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים עולה שאלה: האם אדם שלא נפגע בתאונת דרכים (לא היה ברכב) אלא היה קרוב משפחה של המנוח שהיה יקר לליבו ונהרג בתאונת דרכים זכאי לפיצוי ? נזקו של קרוב המשפחה אינו נזק פיזי, אלא מדובר בנזק נפשי. בית המשפט קבע כי הרחבת מעגל החבות של חוק פיצויים במצב זה אינה פשוטה. כמו בתופעות נזיקיות אחרות. ישנם מספר תנאים שנועדו להגביל את היקף האחריות הנזיקית. תנאים אלה כוללים את זהות התובע, התרשמותו הישירה מהאירוע המזיק, מידת הקרבה בזמן ובמקום לזמן האירוע, וטיב הנזק הנפשי שנגרם לו. המבחן הקובע הוא מבחן הצפיות. על כן גם מקרה של קבלת אינפורמציה מכלי שני, לרבות האזנה לדיווח מילולי או צפייה בטלוויזיה, יכול להיכלל בתוך נוסחת האחריות הנזיקית, באותו אופן נקבע שאין מקום להכללות בכל הנוגע לבחינה אם הנזק נגרם עקב הלם פתאומי הנובע מאירוע פתאומי ודרמטי. גם הדרישה לנזק נפשי העולה כדי מחלת נפש הופשרה, ונקבע כי די בפגיעות נפשיות מהותיות להבדיל מתגובות אנושיות שליליות, אשר מי שחש אותן מסוגל להתמודד עמן ולהתגבר עליהן. פיצוייםמוות בתאונת דרכיםתאונת דרכיםהלכת אלסוחה (קרוב נעדר)הלכות משפטיות