ההבדל בין תביעת תלויים לתביעת "שנים אבודות"

בית המשפט ציין בפסיקתו כי יש הבדל בין הפיצוי בגין תביעת תלויים לעומת הפיצוי בגין השנים האבודות, ככל שהוא נוגע לשינויים שחלו לאחר הפטירה (מעשה הנזיקין) - בין בעקבותיה ובין בלא כל קשר לתאונה. קיים הבדל בין שתי התביעות ויש בו כדי להשליך על התביעה. מקום בו עסקינן בתביעה בגין שנים אבודות לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, יש להביא בחשבון שינויים שחלו לאחר מעשה הנזיקין ובלבד שלא אירעו בגינו, בעוד אשר מקום בו עסקינן בתביעת תלויים - יש להביא בחשבון כל שינוי (למעט חריג במקרה של תביעת ילדיו התלויים של הנפטר). לכאורה, אין להביא בחשבון שינויים שחלו לאחר הפטירה - ברם, בחינת הפסיקה מלמדת כי לא כך הם פני הדברים, ככל שהדבר נוגע לתביעת תלויים, ולעיתים גם לתביעת העזבון. מוות בתאונת דרכיםתאונת דרכיםתביעת תלוייםהלכת השנים האבודות (הלכת אטינגר)