אי ניכוי תגמולי ביטוח לאומי בתאונת אופנוע

אישה נפגעה בתאונת אופנוע והגישה תביעת פיצויים בבית משפט השלום בעיר הרצליה. שלושה מומחים רפואיים מונו כמומחים מטעם בית המשפט ובחוות דעתם קבעו כדלקמן: המומחה בתחום האורטופדי, העריך כי בתובעת נותרה נכות צמיתה בשיעור של 10% בשל הגבלת טווח תנועות עמוד השדרה המותני, כהחמרת מצב פתלוגי קודם. המומחה התחום הפסיכיאטרי, העריך שנכותה הצמיתה של התובעת בעטיה של התאונה מסתכמת בשיעור של 5% על רקע פגיעה גופנית, בשל סף גירוי נמוך ועצבנות כהחמרת מצב קודם. המומחה בתחום הנוירולוגי, קבע כי בתובעת לא נותרה נכות צמיתה בעטיה של התאונה. בית המשפט פסק בין היתר כי בנסיבות המקרה לא היה מקום לנכות תקבולי המוסד לביטוח לאומי ששולמו לתובעת בגין נכותה הכללית ללא קשר לתאונה. הסכומים שנפסקו לזכות התובעת מתייחסים לנזקים שמעבר לתקבולים ששולמו לתובעת ע"י המוסד לביטוח לאומי ומעבר לכך גם אין לפניי נתונים ותשתית להפחתה יחסית של תקבולי המוסד לביטוח לאומי (מל"ל) ששולמו לתובעת, עקב נכותה הרפואית הקשורה לתאונה נשוא תובענה זו.אופנועתאונת דרכיםניכוי תגמולי מל"ל (ביטוח לאומי)תאונת אופנועביטוח לאומי