הבחירה בין אבדן פנסיה לאבדן תשלומים סוציאליים

כיצד נעשית הבחירה בין אבדן פנסיה לאבדן תשלומים סוציאליים ? : השאלה כיצד נעשית הבחירה בין שני ראשי הנזק אבדן פנסיה ואבדן תשלומים סוציאליים, ולפי איזה מהם יש לפסוק פיצוי במקרה נתון, לא זכתה למענה חד משמעי בפסיקת בתי המשפט בארץ. אולם ישנה מגמה של בתי המשפט לפסוק לנפגע תאונת דרכים פיצוי בגין אובדן תנאים סוציאליים, כאשר נראה, שהנפגע יוכל לשוב לעבודה ולהמשיך לחסוך לקרן פנסיה. ואולם ישנם גורמים נוספים, שעל בית המשפט לקחתם בחשבון בעניין זה, כגון גילו של הנפגע. כאשר הנפגע צעיר יחסית, תהיה הנטייה לפסוק לו פיצוי בגין אובדן תשלומי המעביד למטרות של ביטוח סוציאלי, אך כאשר הנפגע מבוגר, עשוי הדבר להוות שיקול מכריע לפסוק לו פיצוי עבור אובדן פנסיה בעתיד. בבחירה בין פיצוי עבור אבדן פנסיה לאבדן זכויות סוציאליות אין נוסחאות קבועות ויש לבדוק כל מקרה לגופו, על פי נסיבותיו ונתוניו האישיים של הנפגע בתאונת דרכים. במקרים שבהם הנפגעים הם קטינים, אשר טרם נקלטו במעגל העבודה עובר לתאונה, נטיית הפסיקה היא לפסוק להם פיצוי בגין אובדן תשלומים סוציאליים דווקא, ולא בגין אובדן פנסיה בית המשפט קבע כי פיצוי כזה מבטא באופן מלא יותר את מטרתם של דיני הנזיקין להשיב את המצב לקדמותו וישקף את מצבו האמיתי של הנפגע, שעוד עתיד להשתלב בשוק העבודה בהתאם לכושר השתכרותו. פנסיה