תאונת דרכים - מרוץ סמכויות - בית המשפט / ביטוח לאומי

"מרוץ הסמכויות" בין בית-המשפט לבין המוסד לביטוח לאומי נאמרו דברים מפורשים בפסק הדין ב- רע"א 1619/93 "אליהו" חברה לביטוח בע"מ נ' טטרו, פ"ד מז(4) 89: "נתאר לנו מקרה שתאונת דרכים הינה תאונת עבודה, הנפגע הגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי, ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי בדקה את הנפגע, והחלטתה בדבר דרגת נכותו צפויה להינתן תוך זמן קצר של ימים או שבועות... בנסיבות כאלה, צפוי שחוות הדעת הרפואית [של מומחה מטעם בית-המשפט] תינתן רק לאחר שהוועדה הרפואית של המוסד תקבע את הנכות שנותרה לנפגע עקב התאונה. במקרה כזה, על-פי האמור בסעיף 6ב חוות הדעת של המומחה בעניין דרגת הנכות של הנפגע לא תחייב. מה טעם איפא במינוי המומחה על כל ההוצאת שתיגרמנה עקב כך והבדיקות שיהיה על הנפגע לעבור, על כל אי הנוחיות הכרוכה בכך עבורו? לפיכך, כשמתקיימות הנסיבות כמתואר לעיל, רשאי בית-המשפט לשקול ולהחליט שאין זה ראוי למנות מומחה רפואי לצורך קביעת דרגת הנכות של התובע, וראוי להמתין עד שהוועדה הרפואית של המוסד תקבענה" (בעמ' 96, מפי כב' השופט אור (כתוארו אז)). דברים דומים נאמרו עוד לפני כן בהחלטתו של כב' השופט ריבלין ב- ת.א. (ב"ש) 427/89 המ' 1128/88 אוחנה יצחק נ' עזבון המנוח ראובן רומצקי ז"ל ו"אליהו " חברה לביטוח בע"מ: "משבאים לבחור בדרך המועילה ביותר - ויעילות הדיון היא שעמדה, כאן, מאחורי תכלית החקיקה - יש לשקול, זה מול זה את השיהוי שנגרם בהמתנה עד לקביעת דרגת הנכות הצמיתה, על פי דין, לעומת החיסכון בזמן הדיון אשר יושג אם יהיה בית המשפט פטור מן הצורך להכיר בקביעת דרגת הנכות ויוכל להסתמך על זו שנקבעה כאמור. כאשר החיסכון, זה האחרון, עולה על השיהוי שנגרם בהמתנה לקביעת דרגת הנכות הצמיתה, תטה הכף לטובת ההמתנה. לא כך כאשר תקופה זו מתמשכת ואין סימנים המעידים על כך שקביעת הנכות הצמיתה ע"י המוסד לביטוח לאומי ממשמשת ובאה. שיקולים נוספים עשויים לבוא בחשבון על פי נסיבותיו של כל מקרה" (וראה גם: רע"א 7612/99 אורי אלוני נ' ציון - חברה לביטוח בע"מ, פ"ד נד(2) 404). תאונת דרכיםביטוח לאומי