איסור תשלום תוספת דמי המחלה לעובד מידי חודש

בית הדין לעבודה קבע בפסיקתו כי, תוספת דמי המחלה שמשולמת לעובד מידי חודש ראויה להיחשב כחלק מהשכר לכל דבר ועניין. הזכאות לדמי מחלה הינה על פי חוק דמי מחלה. תכליתה מתן תשלום מחליף שכר לעובד בתקופת העדרו מעבודה עקב מחלתו. קבלת הסדר בין המעביד לעובד לפיו משולמים לו מידי חודש דמי מחלה, תשאיר אותו לעת מחלה ללא תשלום מחליף שכר. לאור זאת, לא ניתן להגיע להסכם הנוגד את החוק המונע למעשה בעד העובד מלקבל דמי מחלה, ולפיכך, התוספת החודשית של דמי המחלה ראויה להיחשב כאמור, כחלק מהשכר. הוכחת שעות נוספות : בית הדין הארצי לעבודה קבע כי מאחר וקיימת בעיה חמורה של העסקת עובדים זרים מעבר למספר השעות המותר על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, יהיו מקרים בהם בית הדין יחרוג מהכלל לפיו על העובד להוכיח בדיוק את השעות והימים שעבד בהן, ויחליט כי ניתן לפסוק לעובדים תשלום עבור שעות נוספות ועבודה ביום המנוחה השבועית, גם ללא הוכחה כזו. רפואהדמי מחלה