אחריות קבוצת כדורגל על התנהגות האוהדים

המבקשת הועמדה לדין משמעתי בפני בית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל בגין אחריותה השילוחית לעבירות המבוצעות על ידי אוהדיה, הורשעה, ובין היתר הוטל עליה לפצות את משיב 2 בסכום של 99,835 ₪ בגין נזקים שנגרמו לאוטובוס בו נהג כאשר הסיע את הקבוצה היריבה למשחק נגד המבקשת במסגרת משחקי הליגה אותם מארגנת משיבה 3.   המבקשת ערערה לבית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל, הן על הרשעתה והן על העונש שנגזר עליה, לרבות הפיצויים למשיב 3. בדיון שהתקיים בפני בית הדין העליון ביום 27.6.01 (נספח ג' לבקשה), קבע בית הדין העליון, כי בשל מגבלותיו של בית הדין, הדרך הנאותה לבירור המחלוקת הכספית היא במסגרת של בוררות. הוצע למשיב 2 לחתום על הסכם בוררות ולברר את המחלוקת במסגרת המוסד לבוררות שליד ההתאחדות.   ביום 2.7.01 נתן משיב 2 את הסכמתו לדיון בפני המוסד לבוררות.כדורגלדיני ספורט