מכירת משחקי כדורגל - מה העונש ?

משחק הכדורגל, כמו שאר משחקי הספורט התחרותיים, מהווה תחום חשוב בחייהם של רבים. האוהד משקיע ממיטב זמנו, מרצו וכספו במעקב אחר קבוצתו וכוכביה, כאשר גם ראשי הקבוצה והתורמים משקעים בקבוצתם סכומי עתק. לתוצאת המשחקים חשיבות והשפעה הן ספורטיבית והן כלכלית, ואנשים רבים, וביניהם ממלאי הספורטוטו ודומיהם, זכאים להאמין כי התוצאה מתקבלת שלא בדרכי פשע, שחיתות ושוחד. ר' לעניין זה את הדברים שקבע בית המשפט העליון ברע"פ 5902/05 אמיסילי ואח' נ' מ"י, תק-על 2006(2) 4768 בעניינם של שופטי הכדורגל שהורשעו בשוחד ובהטיית משחקים: "לטוהר המידות בספורט ישנה חשיבות מיוחדת על שום העניין הרב שתחום פעילות זה מסב לציבור גדול בחברה הישראלית. מעורבות הציבור ועניינו הרב בתחום הספורט תלויים ומותנים בקיום אמון בסיסי במערכות הספורט, אשר בלעדיו מגזר פעילות זה שכה רבים מעורבים בו, לא יכון" עוד ר' לעניין זה את הדברים שקבע בית המשפט המחוזי באותה הפרשה (ע"פ (ת"א) 70414/05): "מכל זווית שהעניין יבחן, מדובר בתופעה קשה שיש לה השלכה על הציבור כולו ועל רבים מיחידיו. שוחד במגרשי כדורגל פוגע קשות באמון הציבור. רק לשם האילוסטרציה אנו רואים לציין את כל אותם גורמים הנפגעים כתוצאה מהאירועים נושא כתב האישום הנוכחי: מדובר בהתאחדות לכדורגל, במבנה הליגות, בקבוצות, בשחקנים, באוהדים, ובטוטו המסדיר את ההימורים החוקיים בתחום הספורט" ר' גם דברים שנאמרו מפי כב' השופטת (כתארה אז) ברלינר בפרשה אחרת שנדונה בע"פ (ת"א) 71853/06 ניתן ביום 22.6.09), והמכונה "שופטים באדום", בעניינם של מספר שופטי כדורגל, אשר במשך תקופה לא קצרה קיבלו שוחד להטיית תוצאות משחקי כדורגל בהם שפטו. באותה הפרשה, אישר בית המשפט המחוזי עונשי מאסר של 3 שנים שהוטלו על שלושה שופטים והקל בעונשו של אחד ל- 20 חדשי מאסר. אכן, מדובר שם בנסיבות חמורות בהרבה מאלו שבפנינו, אך יש בכך כדי להמחיש את חומרת הדברים ומדיניות הענישה. בפרשה נוספת, ת.פ. (ב"ש) 8010/07, נדון עניינם של שלושה נאשמים, שנקשר ביניהם קשר להטות את תוצאת משחק הכדורגל שעתיד היה להתקיים בין קבוצתם לקבוצה אחרת, באופן שיביא לניצחון הקבוצה האחרת, וזאת כדי להבטיח הגברת סיכוי זכייתם בהימורי ה"טוטו" על משחקי הכדורגל שנערכו אותה השבת, בה עמד סכום הפרסים עמד על 40 מיליון ₪. בית המשפט המחוזי חזר על המדיניות האמורה, וגזר עונשי מאסר בפועל של 18, 29 ו-32 חודשים וכן הורה על חילוט כספי השוחד בסך 45 אלף ₪ וכספי הזכיה בסך 90 אלף ₪.כדורגלדיני ספורטשאלות משפטיות