צו מניעה נגד פתיחת משחקי הליגה בכדורגל

הוגשה בקשה למתן צו מניעה זמני האוסר על פתיחת משחקי הליגה הלאומית לנוער במחוז צפון, וזאת עד להכרעה בתובענה שהגישו המבקשים כנגד המשיבים, בה הם עותרים לקבלת סעד הצהרתי, לפיו החלטה שניתנה על ידי בית הדין המשמעתי העליון של התאחדות הכדורגל מיום 1.5.13, הינה בטלה. המבקשים הם שני מועדוני כדורגל המפעילים קבוצות כדורגל לנוער, וערב החלטת בית הדין העליון מיום 1.5.13 נשוא התובענה שבכותרת, היה מיקומן בליגה לנוער, מחוז הצפון. על פי הנטען בבקשה, בעקבות החלטתו של בית הדין המשמעתי העליון של ההתאחדות לכדורגל מיום 1.5.13, שבגדרה בוטל פסק דינו של בית המשפט קמא מיום 24.4.13 בעניינה של קבוצת הכדורגל לנוער הפועל כפר כנא, בוטל, בין היתר, גם העונש שהוטל על הקבוצה הנ"ל בדמות הפסדים טכניים. כפועל יוצא של האמור, ניצלה הקבוצה מירידה לליגה, ואילו הקבוצות שאותן מפעילים המבקשים איבדו את מקומן בליגה. ההחלטה בעניינה של קבוצת הפועל כפר כנא, שבגינה הקבוצות שאותן מפעילים המבקשים ירדו לליגה נמוכה יותר, התקבלה כבר ביום 1.5.13. חרף האמור, הוגשה הבקשה רק ביום 4.7.13. מהבקשה עולה גם, כי מועד פתיחת הליגה הינו רק ביום 21.9.13, כך שיש די זמן לקיים דיון במעמד הצדדים ואין דחיפות ליתן צו מניעה זמני במעמד צד אחד. אוסיף, כי לבקשה ולתובענה כלל לא צורף מועדון הכדורגל המפעיל את קבוצת הפועל כפר כנא, אף שיש בהן כדי להביא לפגיעה בזכויותיו. כדורגלדיני ספורטצוויםצו מניעה