תאונת דרכים 20 אחוז נכות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא 20 אחוז נכות מתאונת דרכים: התובע יליד 1972 נפגע ביום 1.11.93 בתאונת דרכים, אין מחלוקת בדבר חבות הנתבעת לפצותו על נזקיו בהתאם להוראות חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל"ה - 1975 (להלן: "הפלת"ד"). המחלוקת נותרה רק בשאלת גובה הפיצוי המגיע. התובע טוען שכתוצאה מהתאונה הוא: א. נפגע בעמוד השדרה וסובל משברים בחוליות . ב. סובל מכאבי גב קשים, מקושי בהטיית הגב. ג. מתקשה מאוד בהרמת משאות ונשיאתם וכמו כן מכאבי ראש קשים. בפסיקה נקבע כי כאשר קיימת אי וודאות שמונעת מבית המשפט להשתמש בנוסחאות המקובלות לפסיקת פיצויים על הפסד כושר השתכרות, יפסוק בית המשפט בדרך הפיצוי הגלובלי (ר' ע"א 387/60 מימון נ' מפעלי סוכר, פ"ע נ 346, ע"א 722/86 יונס נ' המאגר, פ"ד מג(3) 875,878, ע"א 481/89 חנונה נ' רשות הנמלים דינים עליון כח 391, ע"א 286/89 קז נ' המאגר הישראלי לביטוח , דינים עליון יט 64 , קציר "פיצויים בשל נזק גוף" 352,1997 ואילך). במקרה הנדון מדובר בתובע אשר עבד במגוון רחב של עבודות. החל מעבודות בקיבוץ בו התגורר וכלה במכירת נעליים בארה"ב ולפיכך אין בפני קריטריונים מספקים את הדעת בכדי שאוכל לקבוע בוודאות מהו המקצוע אשר בו יעסוק בעתיד. העובדה כי התובע הינו סטודנט בתחום המחשבים אינה בהכרח הוכחה לכך כי זהו תחום עיסוקו העתידי. בע"א 531/91 חנה חיון נ' הסנה חברה ישראלית לביטוח בע"מ, תקדין עליון, כרך 97(1) בע"מ 107 אמר הנשיא ברק : "...כפי שמציינת הסנה בצדק, לא הובאו כל ראיות כי המנוח הפריש כספים לטובת פנסיה, או הוכחות אחרות כי המנוח היה זכאי לפנסיה. במקרה זה אין לקבל את הטענה שהמנוח היה זכאי לפנסיה או לזכויות סוציאליות אחרות". הנכות הרפואית ד"ר וולפין מונה כמומחה בתחום האורטופדי (להלן : המומחה) שקבע לתובע מס' 1 20% נכות לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה ) התשט"ז 1956. בסיכום חוות דעתו אמר המומחה : "הממצאים בבדיקתו מראים על העדר כל כל נכות אנטומית אורטופדית של הצוואר, כאשר טווח תנועות הצואר מלאים ותקינים וללא גרעון ניראולוגי ובצילומי הרנטגן אין כל עדות לנזק גרמי חבלתי מכל סוג שהוא". בבדיקתו נמצאה הגבלה ברמה בינונית בטווח התנועות של עמוד השדרה המותמי, הנובעת מן הקיבוע המתכתי של חלק ממנו (5 L - 3 (L ללא גרעון ניראולוגי אובייקטיבי. מסקנות 1. לאור כל האמור לעיל הנני בדעה שמצבו הרפואי תואם כיום, בגין הגבלה בינונית בתנועות עמ"ש מותני לאחר קיבו במערכת D-C (3L- 5L) לאחר התאונה מיוןם 1.11.93, דרגת נכות צמיתה בשיעור של 20%. זאת לפי סעיף 7.37.(ב). לתקנות המל"ל. 2. לא נותרה כל נכות של עמוד השדרה הצוארי בעקבות התאונה הנדונה. " המומחה לא נחקר על חוות דעתו, לא זומן להעיד בבית המשפט ואינני רואה סיבה שלא לקבל את מסקנותיו ואני קובע שנגרמה לתובע מס' 1 נכות צמיתה של 20% בתחום האורטופדי. הנזק פרטי הנזק הנתבעים כוללים: נזק שאינו נזק ממון, הפסד כושר השתכרות בעבר ובעתיד, עזרת הזולת בעתיד , הפסד תנאים סוציאלים ופנסיה, הוצאות אחרות.ב כאב וסבל א. הפיצוי המגיע לתובע מס' 1 בגין 21 ימי אשפוז מחושב לפי 2 פרומיל ליום מהסכום המקסימלי ביום התאונה. ב. בגין 20% נכות רפואית צמיתה אני פוסק לתובע 20% מהסכום המקסימלי ביום התאונה. ג. הסכומים הנ"ל ישולמו בצירוף ריבית והצמדה ועד התשלום המלא בפועל. הנכות התפקודית בטרם אדון בראשי הנזק הבאים עלי לקבוע מהי נכותו התיפקודית של התובע. התובע העיד שעקב התאונה : א. אינו יכול לשאת משקל של למעלה מ10- קילו ללא תחושה עזה של כאבים. ב. אינו יכול לעסוק בנהיגת רכב כבד, תחום בו תכנן לעסוק בין השאר. ג. מתקשה לעסוק בענפי ספורט בהם היה עוסק עובר לתאונה. לטענת ב"כ התובעים: יכולתו של התובע נפגעה באופן משמעותי וכי הנכות הרפואית אשר נקבעה ע"י המומחה משקפת גם את נכותו התיפקודית. בית המשפט ציין: לאחר שקראתי את סיכומי הצדדים, חוות הדעת הרפואית ומכלול הראיות לא השתכנעתי כי אחוזי הנכות שנקבעו לתובע משקפים את נכותו התיפקודית כיום. אני קובע ששיעור הנכות התפקודית של התובע היא 15%. אובדן שכר בעבר בנסיבות הענין לא מצאתי לנכון לפסוק פיצויים לתובע תחת ראש נזק זה מהסיבות הבאות : א. בזמן התאונה היה התובע מס' 1 חייל בשירות סדיר אשר ממילא אינו עובד ואינו מרוויח משכורת קבועה ולפיכך תקופת אי הכושר שלאחר התאונה לא גרמה לו הפסדי שכר כלשהם. ב. לא הוצגו בפני תלושי שכר מהתקופה בה עבד בארה"ב ולפיכך לא ניתן להסיק כי עבודתו נפגעה כתוצאה מהתאונה. אובדן השתכרות בעתיד לטענת ב"כ התובעים א. בכוונת התובע מס' 1 לרכוש תואר אקדמאי בתחום המחשבים (נכון להגשת סיכומים אלו סיים התובע את שנת הלימוד הראשונה). ב. המשכורת החודשית במגזר המחשבים הינה מהגבוהות ביותר במשק. בהתחשב בכך שאין בפני קריטריונים מספקים כדי לקבוע את רמת הכנסתו העתידית של התובע, ראיתי לנכון לפסוק את אובדן כושר ההשתכרות של התובע ע"פ אומדן גלובלי כאשר אני מנחה עצמי בשיעור הנכות התיפקודית של התובע ולפיכך אני פוסק לתובע בראש נזק זה 120,000 ש"ח , בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד התשלום המלא בפועל. עזרת וסיעוד לעתיד לטענת התובע: א. אינו יכול להתכופף לצורך שטיפה וטיטוא ואינו מסוגל להזיז רהיטים בביתו. ב. עקב מצבו הוא נאלץ להיעזר בחברים ובבני משפחה בנקיון הבית. בנסיבות הענין מצאתי לנכון לפסוק לתובע מס' 1 בגין עזרה במשק הבית לעתיד סך של 5000 ש"ח, זאת משום שבמצבים מעין אלו ישנן לרוב הוצאות מסוימות הכרוכות בעזרה לנפגע במשק הבית. הוצאות בעבר: לטענת ב"כ התובעים : א. כתוצאה מהתאונה נעדרו הורי התובע מס' 1 מעבודתם ונסעו מידי יום ביומו לבית החולים . ב. התובע מס' 2 נשא בנזקים אלו ולפיכך על בית המשפט לחייב הנתבעת לפצותו. ג. הסכום המגיע לתובע מס' 2 תחת ראש נזק זה מסתכם ב- 10,985 ש"ח.נ לטענת ב"כ הנתבעת א. הוצאות התובע מס' 2 הינם נזק מיוחד שיש להוכיחו ואשר לא הוכח בתיק זה. ב. לא הובאה עדות ברורה המצביעה באופן חד משמעי על הפסדים אלו. נסיעות: בפני בית המשפט הוצג דו"ח נסיעות מודפס ומפורט (ת2/) המציין את נסיעות רכבי הקיבוץ, המרחק ועלות הנסיעות ובכלל זה את הנסיעות התכופות אותן ערכו הורי התובע מס' 1 לבית החולים ולאחר מכן לבית ההבראה בו שהה בנם.ו אני מקבל את דו"ח הנסיעות ומחייב את הנתבעת לשלם לתובע מס' 2 סך של 4000 ש"ח.נ אובדן השתכרות ההורים: לא הוצגו בפני ראיות אשר מתוכן ניתן להסיק מהו הסכום המדויק אותו שילם התובע 2 להורי התובע 1 בעבור אובדן השתכרות בתקופה שלאחר התאונה. עם זאת סביר מאוד להניח שלאחר התאונה ובהתחשב בכך שהתובע 1 נאלץ לעבור ניתוח הוריו סעדו אתו תקופת מסוימת בבית החולים. לאור האמור אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע מס' 2 סך של 3000 ש"ח.ב הסכומים תחת ראש נזק זה ישאו ריבית והצמדה מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל. כן תשלם הנתבעת לתובע שכ"ט עו"ד בשיעור של 13% בתוספת מע"מ מסכום הסכומים שנפסקו כאמור לעיל ביום התשלום, והוצאות משפט. זכות ערעור תוך 45 יום לביה"מ המחוזי. אחוזי נכותנכותתאונת דרכים